микрозаймы

17 april 2004

Bijdrage voor boek over Krishnamurti

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    19 keer gelezen.

17 APRIL 2004 – OMMEN – Er komt een wandelroute met bijbehorend boekje waarin Krishnamurti centraal staat.
Het initiatief hiervoor is van het Educatief Centrum Vecht- Regge (EVCR). De gemeente Ommen geeft maximaal duizend euro subsidie.

Het EVCR, dat rondleidingen verzorgt in en om Kasteel Eerde voor onder andere Natuurmonumenten, denkt dat er behoefte is aan een dergelijke wandelroute. Behalve Krishnamurti komen ook de beweging Ster van het Oosten en het aandeel van Baron van Pallandt in de route voor. Lees meer »

Reageren »

25 augustus 2000

Boek over Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    53 keer gelezen.

DEVENTER – In het boek de Overijsselsche Spoorweg-Maatschappij Deventer-Ommen doet de schrijver Wiebe van der Velde, die kort nadat het manuscript voor zijn boek klaar was op 53-jarige leeftijd overleed, uitvoerig uit de doeken over het ontstaan, de bloei en de ondergang van deze spoorwegmaatschappij in het begin van 1900.

Het boek, 128 bladzijden dik en rijkelijk voorzien van foto’s en documenten, is niet alleen een beschrijving van een spoorlijn maar laat ook iets proeven van de sfeer en het belang voor de streek van deze spoorlijn in een tijd dat er alleen nog maar vervoer te voet, met paard en wagen en trekschuit was. Lees meer »

Reageren »

1 januari 1998

"De Ommer Magies"

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    2.800 keer gelezen.

Zo tussen 1948 en 1956 was de groep “De Ommer Magies” een fanatiek stel zanglustige jongedames. Het koortje kwam regelmatig bij elkaar in het oude lokaal naast de gereformeerde kerk, waar nu de kosterswoning staat.

Deze foto werd als ansichtkaart verkocht, om wat extra inkomsten voor de clubkas te vergaren. De zanggroep ging in 1956 ter ziele, omdat veel “Magies” gingen trouwen en verhuisden naar andere plaatsen. De noodzakelijke ledenaanwas bleef achterwege. Alle “Ommer Magies” staan op deze foto vereend:
bovenste rij v.l.n.r.:
Riek Timmerman, Lammie Renting, Dina Timmerman;
middelste rij v.l.n.r:
Willemien Uulders, Henny Seinen, Henny Schonewille, Diny Kramer, Marie Timmerman, Nies Kikkert, Annie v.d. Linde, Neel Kikkert, Fenny Lammerink;
onderste rij v.l.n.r.:
Janny Renting, Mien Lammerink, Bertha Seinen, Roelie Wittenberg

Bron: Programmaboekje “Ommen 750 jaar”

Reageren »

1 januari 1998

De Rooms-Katholieke Kerk

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    3.536 keer gelezen.

Op 2 maart 1860 werd de Sint Brigittaparochie te Ommen opgericht. Het eerste kerkgebouw was afkomstig van Schokland. Door de overstromingen daar dreigde de kerk in het water te verdwijnen.


Op de foto ziet u de oude kerk, de nieuwe in aanbouw en de pastorie

De aartsbisschop schonk het kerkgebouw aan de parochie te Ommen en op 15 september 1861 werd de herbouwde kerk in gebruik genomen. In 1938 besloot het kerkbestuur een nieuwe kerk te bouwen. De oude werd te klein en de nieuw te bouwen kerk zou 240 zitplaatsen krijgen. Op 26 juni 1939 werd de kerk ingewijd door mgr. J.de Jong.

Het oude kerkje werd na de Duitse inval zo gauw mogelijk afgebroken om inkwartiering te voorkomen. Van de stenen bouwde de familie Geerts aan de Hessenweg West een kippenhok. De kippen deden daarin, zo werd gezegd, hun plicht beter dan ooit tevoren. De klokken werden tijdens de oorlog door de Duitsers weggehaald. In 1960 werden drie nieuwe klokken aangebracht. De grootste heet Brigitta, de tweede Simon, genoemd naar de bouwpastoor S .de Bruin, de derde Margaretha, genoemd naar de moeder van pastoor A. van Rhijn, de oprichter van het klokkenfonds. Samen vormen ze de begintonen van het Te Deum.

Bron: Programmaboekje “Ommen 750 jaar”

Reageren »