микрозаймы

22 januari 2007

Willem Blom pluist het verleden van Marle uit

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    59 keer gelezen.

MARLE – door ANJA KLEIN WASSINK – Amateur-historicus Willem Blom graaft als een bezetene in de historie van Marle. Dieper, steeds dieper. Honderden vaak unieke oude foto’s uit familiealbums van (oud)-Marlenaren heeft hij gescand en gerubriceerd.

Gesprekken met mensen uit Marle en bezoeken aan het Historisch Centrum Overijssel hebben hem bergen informatie opgeleverd. Alles bij elkaar moet het een geschiedenisboek over Marle worden. Wat is Marle? Gezien het aantal woningen toch niet meer dan een gat: een gat met 22 huishoudens en 51 stemgerechtigden, zonder school, kerk, winkel of café. ‘Ik heb in mijn leven een periode gehad dat ik inderdaad dacht dat het een gat was. Ik ben hier geboren en na mijn kweekschoolperiode wist ik niet hoe snel ik hier weg moest gaan om nooit meer terug te keren’, vertelt Willem Blom die weer in hetzelfde huis woont als waar hij is geboren: aan de Marledijk waar zijn vader een smederij had. Lees meer »

Reageren »

18 januari 2007

Oranjevereniging Ommen al bezig met voorbereidingen van gouden jubileum

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    50 keer gelezen.

OMMEN – door HARRY WOERTINK – De Oranjevereniging Ommen houdt maandag 5 februari vanaf half acht de jaarvergadering restaurant De Wildzang aan de Stationsweg in Ommen. Op de agenda staat onder andere een bestuursverkiezing. Joke Feddema is bereid gevonden om als bestuurslid aan te treden.

Ook zal het feestprogramma voor Koninginnedag 2007 wordt vastgesteld. Totaal staan er 2424 betalende leden in de boeken van de Oranjevereniging. Uit de evaluatie met de scholen en (buurt)verenigingen bleek dat er zich de laatste jaren problemen voordoen met het vinden van een bouwplaats voor de versierde wagens.

Jubileum
Omdat over twee jaar het gouden jubileum wordt gevierd is de vereniging op zoek naar oude archiefstukken. In het gemeente archief bevinden zich enige oude stukken; oude brieven van voor de oorlog zijn al gevonden. Er was toen sprake van een Oranjecommissie onder leiding van Baronesse Van Mulert. Lees meer »

Reageren »

17 januari 2007

Junne en bewoners vereeuwigd in boek

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    143 keer gelezen.

JUNNE – door HARRY WOERTINK – ‘Junne en haar bewoners’ is de titel van een nieuw boek over landgoed Junne. Schrijver van het boek is Gerrit Jan Hesselink, geboren en getogen in deze Ommer buurtschap, gelegen aan de zuidoostkant van Ommen tussen de Beerzerweg en de rivier de Vecht.

obsolete_392415h.jpg Foto BUREAU UIJLENBROEK
Gerrit Jan Hesselink heeft gisteren het eerste exemplaar van zijn boek over landgoed Junne in houtzagerij De Witte Deel op het landgoed overhandigd aan mevrouw Loman, de rentmeester van landgoed Junne.

Het eerste exemplaar van het boek is dinsdagmiddag overhandigd aan de rentmeester van het landgoed, mevrouw Loman. Dat gebeurde tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst in de houtzagerij ‘De Witte Deel’ op het landgoed. Het landgoed is grotendeels eigendom van verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd. Lees meer »

1 Reactie »

16 januari 2007

Landgoed Junne had ooit landhuis: Huis Junne

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    13.107 keer gelezen.

De buurtschap Junne heeft ooit een landhuis gehad: Huis Junne. Gerrit Jan Hesselink heeft daarover een verhaal in zijn het boek ‘Junne en haar bewoners’. (zie eerdere nieuwsbericht).

Gerrit Jan Hesselink schrijft boek over Junne en haar bewoners
Gerrit Jan Hesselink schrijft boek over Junne en haar bewoners

Gebouwd na 1850 stond ooit aan de Nieuwe Hammerweg vanaf de Beerzerweg rechts voor boerderij Hermink een fraai vierkant wit herenhuis: Huis Junne. Met daaraan gebouwd een houten stal en er achter een schaapskooi. De contouren van de beuken oprijlaan zijn nog zichtbaar. Ook puinresten markeren de plek. De woning werd bewoond door de toenmalige rentmeester van het landgoed De Zeeuw. Lees meer »

6 Reacties »

15 januari 2007

'Junne en haar bewoners'

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    9.493 keer gelezen.

Junne en haar bewoners’ is de titel van het deze week verschenen boek over landgoed Junne. Het boek levert een bijdrage aan het behoud van een stukje geschiedenis van het mooie Junne. Schrijver van het boek is Gerrit Jan Hesselink, geboren en getogen in deze Ommer buurtschap, gelegen tussen de Beerzerweg en de rivier de Vecht.

Het eerste exemplaar van het boek is door Hesselink overhandigd aan de rentmeester van het landgoed, mevrouw Loman. Dat gebeurde tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst in de houtzagerij ‘De Witte Deel’ op het landgoed.

070115_aaa1.jpg
Het Meugje, Junnerweg 6. ‘Nu, vele jaren later na ‘Meugies Dieks’, ligt Het Meugje er keurig bij. Mooi toch dat boerderijen met een geschiedenis zo in stand worden gehouden”.

Het boek ‘Junne en haar bewoners’ beschrijft totaal 30 boerenerven en is geïllustreerd met maar liefst 130 foto’s . Ook het ontstaan van Junne komt aan bod. Verder een opsomming van bijzondere gebeurtenissen die er plaatsvonden. Bovendien worden de laatste generaties bewoners belicht van de boerenhoeven. De rustend agrariër Hesselink (1938) heeft al meer boeken op naam staan die de historie van Ommen beschrijven. Lees meer »

12 Reacties »

8 januari 2007

Ontdekkingstocht door groen Overijssel

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    53 keer gelezen.

RAALTE/ZWOLLE/DEVENTER – door BENNY KOERHUIS – Landschappen, tuinen en parken staan centraal in het onlangs verschenen vierde deel van de serie ‘Overijssel voor ontdekkers’. In het rijk geïllustreerde boek belicht journalist Klaas Goïnga het groen in de provincie, inclusief de bijbehorende fauna.

obsolete_386715h.jpg Foto UITGEVERIJ WAANDERS/ERWIN ZIJLSTRA
Natuurkenner Jac. P. Thijsse noemde de IJssel ooit de mooiste rivier van ons land. Ook tegenwoordig maakt de IJssel nog een machtige indruk, zoals hier vanaf Veecaten gezien richting Zalk.

Na de delen gewijd aan ‘Kastelen, havezaten, landgoederen’, ‘Pleisterplaatsen, herbergen, logementen’ en ‘Industriële monumenten’, wordt nu aandacht besteed aan de vele natuurgebieden, bijzondere landschapstypen, kasteeltuinen, parken en andere ‘groene gebieden’ in deze provincie. En dan blijkt dat Overijssel niet alleen nog veel natuurschoon bezit, maar ook kan bogen op gebieden met zeldzame flora en fauna. Lees meer »

Reageren »

20 december 2006

Met dank aan de dominee

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    53 keer gelezen.

HARDENBERG/ALMELO – Zijn verzameling is al behoorlijk, maar echt flink op weg geholpen werd Peter Leeuwen uit Almelo onlangs door de collectie dia’s die eind jaren vijftig en begin jaren zestig door een dominee uit Hardenberg is gemaakt.

De diafotografie begint al voor de Tweede Wereldoorlog, maar het hoogtepunt ervan ligt toch ruwweg in de periode 1950-1970. Leeuwen heeft over die periode inmiddels vier stadsboeken gemaakt met dia’s uit die tijd, eerst van Almelo, vervolgens van Enschede en Hengelo, en onlangs van Zwolle. In opdracht van het Historisch Centrum Overijssel is hij nu bezig met een boek waarin alle plaatsen in de provincie zullen figureren. Het is een arbeidsintensief project. Het boek verschijnt in september 2008.

Leeuwen is nu bezig contacten te leggen met de historische kringen en verenigingen in alle plaatsen in Overijssel. Lees meer »

Reageren »

15 december 2006

Nieuw boekje Jan Veerman

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    51 keer gelezen.

WIJHE – door ANJA KLEIN WASSINK – ‘Wiejes Plat’ is de titel van het nieuwste boekje van Jan Veerman, dat morgen verschijnt. Het is een bundel met verhaaltjes in het Wiejes dialect.

logo_dialect.JPG

Vanaf z’n zestiende heeft Veerman artikeltjes geschreven over zaken die hem aan het hart gingen. En al dertig jaar heeft hij zich verdiept in het Wiejes dialect onder meer als medewerker van het Meertens Instituut; nog steeds is hij betrokken bij de IJsselacademie in Kampen.

‘’t Is niets bijzonders’, zegt Veerman over zijn nieuwe bundeltje. ‘Al die verhaaltjes moesten een keer gebundeld worden.’ Een échte Wijhenaar is Veerman trouwens niet. Hij is oorspronkelijk van de overkant, van Veesen. Pas in 1944 belandde hij in Wijhe op de ULO. Zijn vader was erg trots toen zijn zoon een paar jaar later onderwijzer werd op dezelfde school als waar hij als kind naar toe was gegaan.

Jan voelt zich wél een Wijhenaar, houdt van Wijhe, de dorpelingen en de historie. Dat blijkt ook uit zijn verhaaltjes in deze bundel. Het boekje is verluchtigd met gevoelige prentjes van John Oberink en verkrijgbaar bij Primera Schippers.

Bron: De Stentor – Regio Salland

Reageren »

3 december 2006

Nieuwste nummer ( 141) van De Darde Klokke is uit

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    2.496 keer gelezen.

De eerste bioscoop in Ommen, de toelatingseisen voor de bewaarschool en waar de naam De Driehoek aan te danken is. Dit en meer in het nieuwste nummer van De Darde Klokke.

klokke4.jpg
De Darde Klokke jaargang 2006, nummer 141; foto: sneeuw in de Brugstraat begin 1950

In het jongste nummer (141) van het ‘Drie moandelijks tiedschrift veur Ommen’ in samenwerking met de Historische Kring Ommen gaat Marietje Rhee uitvoerig in over wat er zich vroeger allemaal rond ‘De Zon’ afspeelde. Het voormalige koetshuis van dit hotel aan de Vecht was vijftig jaar geleden goed voor het uitgaansleven in Ommen. Het pand naast het hotel was de eerste bioscoop in Ommen met als operator Bernard Sprik. Behalve film was er ook ruimte voor vergaderingen terwijl het culturele leven van Ommen hoog gehouden werd met toneelopvoeringen, muziek, zang, dans en (school)concerten. Ook de gymnastiekuitvoeringen van GVO werden er gehouden. Lees meer »

Reageren »

18 november 2006

Kind kan wandelend was doen door Ommen

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    60 keer gelezen.

18 NOVEMBER 2006 – OMMEN – door WILLEM BOVERHOF
Waarom zou de vrouw van de burgemeester een hek om het bleekveld willen hebben? Het is vraag één uit het routeboekje van de kinderstadswandeling door Ommen. Gisteren werd de wandelroute gepresenteerd bij ‘t Olde Stadhuus.

De Klepperman, een soort stadsomroeper van vroeger kwam van over de Vecht in een bootje het eerste exemplaar overhandigen aan burgemeester Arend Ten Oever.

obsolete_359397h.jpg Foto BUREAU UIJLENBROEK
De kinderwandelroute door de stad Ommen is gisteren gepresenteerd. Zo’n twintig kinderen mochten als proefkonijnen een deel van de route ‘Speuren naar Sporen’ alvast lopen. Een eerste indruk van de meeste van hen was ‘leuk’.

In het boekje staat precies te lezen waarom de burgemeestersvrouw een hek om het bleekveld wilde hebben. Omdat het gisteren de eerste keer was dat de route werd gelopen, vertelde Klepper Dieksie het waarom aan zo’n twintig kinderen en andere genodigden. Lees meer »

Reageren »