микрозаймы

19 november 2007

HKO'er Jan van der Veen komt met eigen geschiedenisboek en gedichtenbundel

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    3.546 keer gelezen.

OMMEN – Jan van der Veen uit Ommen heeft de geschiedenis van zijn eigen geboortestreek Witharen in boekvorm vastgelegd. Met de titel “Witharen van woeste grond naar groene weiden” wordt in het boek de geschiedenis van de Ommer buurtschap Witharen beschreven.

Jan van der Veen(links) heeft voor de HKO boekwerkjes van eigen hand, rechts Ben Wösten

Ook foto’s, oude akten en een stamboom van de familie Van der Veen zijn terug te vinden in het boek. Ben Wösten mocht als voorzitter van de werkgroep boerderij- en veldnamen van de Historische Kring Ommen (HKO) het exemplaar in ontvangst nemen. Daarnaast heeft Van der Veen ook gedichten van zijn hand in een boekje laten vastleggen. De HKO heeft van de gedichtenbundel ook een exemplaar voor de eigen bibliotheek gekregen. “Ik ben veldwerker bij de HKO voor Witharen”, vertelt de zevenenzeventig jarige Van der Veen. “Mijn taak daarin is het in kaart brengen van boerderijen in Witharen. Tijdens mijn bezigheden kwam ik er al snel achter dat het kort vermelden van de geschiedenis eigenlijk niet kan. Ik wilde meer. Daarom heb ik de geschiedenis van Witharen in uitgebreide vorm in een boek samengevat”, aldus Van der Veen, die in de zuivelindustrie heeft gewerkt in het westen van het land en na zijn pensionering weer naar Ommen is teruggekeerd.

“De historie van ons voorgeslacht wordt pas interessant als het leven in die tijd zichtbaar gemaakt wordt. Natuurlijk is alles onlosmakelijk verbonden in de tijd waarin onze voorouders leefden. Uit historisch oogpunt dient hun inspanning, hun bedrijfsvoering en hun levenswijze dan ook respectvol te worden benaderd”, zegt Van der Veen. Lees meer »

Reageren »

19 november 2007

Nieuwste nummer De Darde Klokke deze week verschenen

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    1.463 keer gelezen.

In de deze week verschenen nieuwste uitgave van het historische tijdschrift De Darde Klokke (145) is er ruim aandacht voor de Ommer buurtschappen. Ook het ontstaan van het Schaddenveld in Vilsteren krijgt aandacht.

de-darde-klokke-nr145-b.jpg afb. OudOmmen

Verder wordt een familie in Giethmen belicht en de geschiedenis van sociale werkvoorzieningschap Larcom beschreven. In Varsen zorgde een pottenbakkerij met klei uit de Vecht voor werkgelegenheid. Deze pottenbakkerij dateert uit 1841 en werd gebouwd door dominee A.C. van Raalte. De gronden tussen de dijk en de Vecht behoorden oorspronkelijk tot de Marke Ommen. Inwoners van de Marke Ommen hadden en recht om vee te weiden op de Marsgronden. Als er vee uitbrak en op andermans grond terecht kwam moest de aangestelde “schutter” er voor zorgen dat de koe werd opgevangen in de Schutstal. Tegen betaling van een boete kon dan de koe weer meegenomen worden. In Witharen, waar de naam afkomstig zou zijn van wijd is ver en haren betekent zand of wel een hoge zandrug, is rond 1920 sprake van eerste bewoning. Om geen last van hoog water te hebben vestigen de bewoners zich op de hoge zandrug, thans bekend als Witharenweg en Balkerweg.
De Darde Klokke is te koop bij boekhandel Diek in Ommen. Abonnees krijgen het exemplaar toegestuurd.

Bron: HKO97.nl

Reageren »

10 november 2007

‘Wandelen’ door oud-Ommen in foto’s – Historische Kring Ommen brengt nieuw fotoboek uit

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    73 keer gelezen.

OMMEN – door Harry Woertink – ‘Historisch rondje Om­men’ is de titel van het nieuw ver­schenen fotoboek van de Histori­sche Kring Ommen (HKO). In het nieuwe fotoboek maakt de lezer een denkbeeldige wandeling door oud-Ommen met foto’s van de af­gelopen eeuw uit de HKO-collec­tie.

foto.jpg foto Bureau Uijlenbroek
De Ommer burgemeester Gerrit Jan Kok ( links) nam het eerste exemplaar van ‘Historisch rondje Ommen’ in ontvangst van Berend Jan Warmelink, voorzit­ter van de Historische Kring Ommen.

De foto’s zijn voorzien van kor­te begeleidende teksten. Ommer tradities, maar ook zomer en win­ter of buurten zijn aaneen verwe­ven door de bijna driehonderd zwartwit foto’s. De Ommer burgemeester Gerrit Jan Kok mocht het eerste exem­plaar in ontvangst nemen van HKO-voorzitter Berend Jan War­melink. Dit gebeurde donderdag­middag tijdens een feestelijke bij­eenkomst in het verenigingsge­bouw ‘Ommezien’. Veel foto’s komen uit particuliere archieven. „Omdat soms volle schoenendozen van families leeg moesten”, aldus Warmelink bij de presentatie van het fotoboek, waar­mee ook het tienjarige bestaan van de HKO wordt onderstreept.

Volgens de HKO-voorzitter was de behoefte groot om een nieuw foto­boek over Ommen samen te stel­len. „Met niet alleen de rijke histo­rie van Ommen in beeld, maar ook om een bescheiden beeld te geven hoe Ommen er de afgelo­pen honderd jaar uit heeft gezien.” Warmelink complimenteerde de werkgroep die zich onder leiding van Hans Steen met de samenstel­ling van het unieke boek heeft be­zig gehouden. Lees meer »

Reageren »

8 november 2007

HKO Fotoboek "Historisch rondje Ommen" gepresenteerd

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    2.530 keer gelezen.

“Historisch rondje Ommen” is de titel van het nieuw verschenen fotoboek van de Historische Kring Ommen (HKO). De Ommer burgemeester Gerrit Jan Kok mocht donderdagmiddag het eerste exemplaar in ontvangst nemen van HKO-voorzitter Berend Jan Warmelink.

Eerste exemplaar voor burgemeester G.J. Kok (links) uit handen van HKO-voorzitter B.J. Warmelink

Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in het verenigingsgebouw ‘Ommezien’. Aan de hand van het nieuwe fotoboek wordt de lezer een denkbeeldige wandeling voorgeschoteld door oud Ommen met foto’s van de afgelopen eeuw uit de HKO-collectie. De foto’s zijn voorzien van korte begeleidende teksten. Ommer tradities, maar ook zomer en winter of buurten zijn aaneen verweven door de bijna driehonderd zwartwit foto’s.

Tien jaar bestaan
Veel foto’s zijn afkomstig uit particuliere archieven. “Omdat soms volle schoenendozen van families leeg moesten’, aldus Warmelink bij de presentatie van het fotoboek waarmee ook het tienjarige bestaan van de HKO wordt onderstreept. Volgens de HKO-voorzitter was de behoefte groot om een nieuw fotoboek over Ommen samen te stellen. “Met niet alleen de rijke historie van Ommen in beeld, maar ook om een bescheiden beeld te geven hoe Ommen er de afgelopen honderd jaar uit heeft gezien”. Warmelink complimenteerde de werkgroep die zich onder leiding van Hans Steen met de samenstelling van het unieke boek heeft bezig gehouden.

Rijke historie
Bij het zien van de foto’s was het Warmelink opgevallen de rijke historische- en architectonische kwaliteit van vele gebouwen. Jammer genoeg zijn er daarvan velen ook verdwenen. Lees meer »

Reageren »

7 november 2007

Kloosterresten Sibculo meer dan steen alleen

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    40 keer gelezen.

Het Sibculo’s Volkslied komt snel tot de kern: ‘Al een mennigte joaren eleen stun hier een klooster op een zandkap in ’t veen/ De paters die waandelden hier in ’t rond mar noe is het klooster geliek met de grond.

sib1.jpg’Over het klooster Groot- Galilea van Sibculo (1406-1580) is vorige week een wetenschappelijk en illustratierijk boek verschenen. De schrijvers hopen op nieuw archeologisch onderzoek in het veendorp.

foto Drents Daip blif altied stromen (Leek, 1993)
Cisterciënzer monniken bezig met turfsteken.

Door Marion Groenewoud – De Kloosterdijk, langs de door kloosterlingen gegraven dijksloot van Mariënberg naar Sibculo, leidt regelrecht naar de resten van Groot- Galilea. Achter de huidige kerk kronkelt een zandpaadje naar een grafzerk uit 1501. Het enig tast­bare overblijfsel meldt: ‘Hier ligt begraven Gurte Heiteweggen van Zwolle bidt voor de ziele’. Verder­op komen duidelijke kloostermop­pen aan de oppervlakte. In de middeleeuwen was deze plek een volkomen geïsoleerd be­bost eiland midden in een uitge­strekt veengebied, ver van de be­woonde wereld. „Voor Moderne Devoten de ideale locatie om zich terug te trekken. En voor cister­ciënzers zeer geschikt voor het be­werken van het land”, stelt Ton Hendrikman, één van de auteurs van het boek ‘Moderne Devoten in monnikspij’. Van de 35 cisterciënzerkloosters in Nederland is zo goed als niets over. Maar het vermoeden bestaat dat de bodem van Sibculo nog veel verbergt. Met name de funda­menten van de kloosterkerk, de grafkelder en kruisgang wekken nieuwsgierigheid. „ Hoe zag de kerk eruit”, wil Zwollenaar Ton Hendrikman – geoloog en kenner van de Moderne Devotie – graag weten. „Was het typisch cisterciën­zer bouw, een kloosterkerk met twee transepten? Of een éénbeuki­ge hallenkerk volgens de Moderne Devotie.” Lees meer »

Reageren »

3 november 2007

'Heel' Oudleusen staat in fotoboek

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    58 keer gelezen.

OUDLEUSEN – door Henriët Dijk – “We hopen heel Oudleusen op de foto te hebben.” De historische werkgroep Oudleusen heeft niet de illusie dat dit gelukt is, maar wil er mee aangeven dat in het nieuwe fotoboek ook recente foto’s staan.

fbol.jpg foto Bureau Uijlenbroek
Het zoeken van de namen bij de mensen op de foto’s kostte de historische werkgroep Oudleusen de meeste tijd. Henk Baarslag, Dick Wennemars, Mina Schiphorst en Willie van Oenen (vlnr) houden het ‘fotoboek’ vast dat werd gemaakt voor de optochtwagen van Plaatselijk Belang.

Bijvoorbeeld van de eerste ‘klas’ op de peuterspeelzaal, circa twintig jaar geleden. De oudste foto’s in het boek zijn ongeveer honderd jaar oud. Vanwege het zestigjarig bestaan van Plaatselijk Belang Oudleusen geeft de werkgroep een tweede fotoboek ‘Oudleusen in de 20ste eeuw’ uit. Het eerste (uitverkochte) fotoboek kwam bij het vijftigjarig jubileum uit. “We kregen daarna veel opmerkingen van mensen van ‘goh, wij hadden ook nog wel foto’s gehad’. Het verzamelen ging door”, vertelt Dick Wennemars. Samen met Henk Baarslag, Willie van Oenen en Mina Schiphorst vormt hij de historische werkgroep. De groep ging voor deze uitgave gerichter op zoek naar foto’s. “Mensen beseffen zelf soms niet hoe bijzonder de foto’s zijn die ze hebben. Die zitten al die tijd in een familie-album, maar op de foto staan bijvoorbeeld boerderijen die nu niet meer bestaan”, zegt Van Oenen. Ook is in het fotoarchief van de gemeente Dalfsen, nu in bezit van de Historische Kring Dalfsen, gedoken. Lees meer »

1 Reactie »

26 oktober 2007

‘Moderne devoten in monnikspij’

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    64 keer gelezen.

KAMPEN – Stichting IJsselacademie presenteert vandaag, samen met het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, haar nieuwste uitgave: ‘Moderne devoten in monnikspij’. Klooster en Colligatie van Sibculo 1406-1580.

logo_ijsselac.JPG

Het boek is geschreven door verschillende auteurs, de redactie was in handen van Rudolf van Dijk, Mariska Vonk en Ton Hendrikman (beeldredactie). De priorij van Groot-Galilea bij Sibculo, in 1406 begonnen als stichting van de Moderne Devotie, ging zes jaar later over tot de Orde van Cîteaux. Mettertijd kwam het convent aan het hoofd te staan van een verband van twintig verwante kloosters, dat als Colligatie van Sibculo bekend is gebleven. Niet eerder werden de geschiedenis en spiritualiteit van de Colligatie van Sibculo systematisch onderzocht. Waren de leden cisterciënzers met de levensstijl van moderne devoten of waren zij moderne devoten in de monnikspij van de cisterciënzers? Die vraag staat centraal in Moderne devoten in monnikspij. Het boek omvat twee delen. In het eerste deel ligt de nadruk op ontstaan, spiritualiteit, lotgevallen en ondergang van het klooster Groot-Galilea. Behandeld worden onder meer de religieuze en wereldlijke geschiedenis van het convent, de economische wederwaardigheden van Groot-Galilea, als ook de archeologische opgraving die eind jaren twintig van de 20ste eeuw op het voormalige kloosterterrein heeft plaatsgevonden. Lees meer »

Reageren »

25 oktober 2007

Van levenloze huisknecht tot wolvenjacht

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    51 keer gelezen.

Geschiedenisboeken sprankelen zelden. In zijn drift om volledig te zijn verliest de historicus de leesbaarheid weleens uit het oog. Uitweiding, zijstap, voetnoot – gááááp. Het Overijsselse geschiedenisboek, vorige week verschenen bij uitgeverij Waanders, laat zien hoe het ook kan.

ov2.jpg foto HCO
Een beeld uit de Wehkamp-catalogus van 1965. Het bedrijf, opgericht in 1952 in Slagharen, is nu een van de grotere werkgevers van Overijssel.

Door Michael Amsman – „Op 3 juli 1752 wordt op haveza­te Den Berg het levenloze lichaam aangetroffen van huis­knecht Jan Cramer. Hij is na een ruzie over de bediening aan tafel neergestoken door zijn dronken baas GijsbertWillem van De­dem en diens oudste zoonWil­lem Jan. Het is niet de eerste moord die de heetgebakerde edelman pleegt. Al in 1728 heeft GijsbertWillem een werkne­mer, de van diefstal verdachte tuinman Laurens Kraft, in koe­len bloede doodgeschoten. Deze misdaad kon hij door het beta­len van zoengeld aan de nabe­staanden nog afkopen. Maar dit keer worden de naar het buiten­land gevluchte heren ondanks al hun connecties bij verstek ter dood veroordeeld. Ze slijten de rest van hun leven op een land­goed in het graafschap Kleef, net over de Duitse grens.” Het zijn zulke petites histoires ­al zullen de weduwen Cramer en Kraft ze iets minder petite hebben gevonden – die het Over­ijsselse Geschiedenisboek zo lees­baar maken. Natuurlijk komt het onvermijdelijke Hanzeverbond aan bod, net als de beelden­storm, Thorbecke en de Franse tijd. Alsook de vrede van Mün-s­ter, de Slag bij Ane en de Twee­deWereldoorlog. Maar niet dor. Lees meer »

Reageren »

15 oktober 2007

Historie Overijssel in boek

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    52 keer gelezen.

ZWOLLE – door Yang Yang Chiu – De Slag bij Ane ( 1227), de oorlog tussen Zwolle en Kampen in 1520, maar ook recentere gebeur­tenissen als het veer van Genemui­den dat in 1922 verging, de Ensche­dese vuurwerkramp van 2000 of de wereldtitel sprint voor schaat­ser Erben Wennemars zijn slechts enkele van de onderwerpen in het nieuwe Overijsselse Geschiedenis­boek.

overijssels_geschiedenis_boek_250.jpg

Commissaris van de Konin­gin Geert Jansen heeft het eerste exemplaar zaterdagochtend in ont­vangst genomen. Net als de schrij­ver van het compacte boekwerk, concludeerde Jansen dat ‘dé Over­ijsselaar niet bestaat. Gelukkig maar’. Volgens Jansen heeft ieder deel van de provincie ‘zijn eigen kleur en kenmerken’. Voor schrij­ver Jan ten Hove had Jansen slechts lovende woorden. „Dit boek bevat boeiende aspecten van de provincie en biedt meer gege­vens dan alleen de historische fei­ten.” Ten Hove schreef het boekwerk van 377 bladzijden in opdracht van het Historisch Centrum Over­ijssel. Ook hij stelde vast dat dé Overijsselaar of het Overijssels ge­voel niet bestaat. „ Dat is historisch zo bepaald door de samenvoeging van de zelfstandige staatjes Sal­land, Twente en Vollenhove.” Evengoed wees hij erop, ‘ welis­waar wat vroeg’, dat de provincie op 31 maart 2028 een feestje te vie­ren heeft. „Dan bestaat Overijssel namelijk 500 jaar.”
Het Overijsselse Geschiedenisboek is voor 14,95 euro te koop bij de boekhandel. Lees meer »

Reageren »

11 oktober 2007

De Geschiedenis van Overijssel in een handzaam boekje!

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    1.915 keer gelezen.

De geschiedenis van Overijssel is rijk aan fasen, facetten en figuren. Ze spreekt tot de verbeelding, ze prikkelt, ze roept vragen op. Vragen die de geschiedenis dichterbij en tot leven brengen.

overijssels_geschiedenis_boek_250.jpg Het Overijsselse Geschiedenisboek is vanaf zaterdag de 13e bij de boekhandel te koop voor €14,95.

Het Historisch Centrum Overijssel heeft daarom historicus Jan ten Hove opdracht gegeven Het Overijsselse Geschiedenisboek samen te stellen. Het resultaat is een prachtig handzaam boekje geworden in de bekende reeks ‘blokboekjes’ van Uitgeverij Waanders.

De inhoud
Het Overijsselse Geschiedenis Boek biedt een kleurrijk en gevarieerd overzicht van de rijke provinciale historie. Het begint bij het ontstaan van het landschap in de prehistorie en eindigt met de sportieve prestaties van Erben Wennemars en de kleine geboortegolf in Haaksbergen in augustus 2006, 9 maanden na de stroomstoring aldaar.

Tal van bekende en minder bekende gebeurtenissen passeren in chronologische volgorde de revue. De geschiedenis is onderverdeeld in acht tijdvakken. De korte introducties aan het begin van elk tijdvak geven de lezer een goed beeld van de totale verloop van een periode. De ruim 360 beeldrijke fragmenten die volgen, vormen met elkaar een toegankelijke en handzame geschiedenis van Overijssel, die de lezer veel lees- en kijkplezier zal geven.

Presentatie van het boek
Op de Landelijke Archievendag, zaterdag 13 oktober, zal de Commissaris van de Koningin in Overijssel, de heer Geert Jansen het eerste exemplaar van Het Overijsselse Geschiedenisboek in ontvangst nemen. Lees meer »

Reageren »