17 maart 1952

1952/1957 – Busvervoer

Categorie: Archief.    1.637 keer gelezen.

Op 17 maart 1952 wordt tot en met 31 december 1957 aan de NV Wierdensche Algemeene Transport Onderneming (W.A.T.O.) te Wierden vergunning verleend voor busdiensten op o.a. het traject Hellendoorn-Lemele-Ommen en Ommen-De Ham-Vroomshoop-Vriezenveen-Almelo.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-142 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

5 december 1950

Experimentele televisie-ontvangst op de Lemelerberg

Categorie: Gebeurtenissen.    2.525 keer gelezen.

In het theehuis op de Lemelerberg van de heer D. Stegeman zitten de heren Bosscha met zijn staf uit Zwolle en enkele genodigden rondom het televisie-toestel geschaard, in afwachting van de ontvangst (over een afstand van 138 km).

 Foto’s: HKO & OudOmmen
Een van de uitkijktorens is in gebruik geweest voor experimentele televisie-ontvangst

wij zullen de antenne weer op de uitkijktoren moeten plaatsen
Zoals bekend wordt dinsdag, donderdag en zaterdagavond Experimentele Televisiezender uitgezonden. Op het programma stond: Demonstratie van een barkeeper hoe men cocktails maakt; een bontmantel-show en het optreden van vier muzikale virtuozen. De lichten werden uitgedraaid en op het projectiescherm verscheen een blauwachtige lichtvlek, waarop het begon te sneeuwen, hetgeen vergezeld ging van een zwak geluid. Na een nauwkeuriger afstemming werd het beeld van de barkeeper zichtbaar, die met zijn shaker druk aan het manoeuvreren was. “Wij hadden het beeld dinsdag j.l. sterker”, verklaarde de heer B., “wij zullen de antenne weer op de uitkijktoren moeten plaatsen”. Een verre van eenvoudige opgave op deze stormachtige avond. De helpers van de heer B., vergezeld van de heer Stegeman trokken naar de 10 meter hoge toren.

Inmiddels werd het toestel naar het café verplaatst en vertelde de heer Bosscha, dat hij reeds enige weken hier aan het experimenteren was en tot de ontdekking was gekomen, dat hoe hoger de antenne geplaatst werd, hoe beter de ontvangst. Volgens Philips is ontvangst buiten een straal van 50 km onmogelijk. Deze bewering is onjuist, want de Lemelerberg ligt hemelsbreed gemeten 138 km van Eindhoven. De antenne was intussen klaar en opnieuw werd ingeschakeld en nu werd een bijzonder helder en fraai beeld ontvangen maar helaas zonder geluid. De heer B. is overtuigd dat hij na enkele proeven ook het geluid nog in orde krijgt. Het is de bedoeling dat dit ontvang-apparaat op de Lemelerberg blijft, een ander toestel wordt in Zwolle geplaatst, waar tot op heden elke ontvangst onmogelijk is gebleken. Met de alhier opgedane ervaringen zal hierin echter verandering komen. Zwollenaren zullen binnenkort ook van televisie kunnen genieten. Wanneer de nieuwe zender in Lopik gereed is, worden de mogelijkheden groter. Burgemeester Nering Bogel met zijn echtgenote woonde ook een deel van de avond bij.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-036 / 5 december 1950

Reageren »

1 januari 1950

Gemeentehuis vertoont reeds jaren een ontstellend te­kort aan ruimte

Categorie: 1900-2000.    3.418 keer gelezen.

Het gemeentehuis van Ommen vertoont reeds jaren een ontstellend te­kort aan ruimte. Bij de verbouwing in 1926 werd met de ruimte gewoe­kerd en een behoorlijke kantoorruimte verkregen, waarin zelfs nog plaats was voor de gemeente-ontvanger en het electriciteitsbedrijf. Bij deze verbouwing deed zich een grote teleurstelling voor, toen de toenmalige Raad een voorstel van burgemeester en wethouders van de hand wees om het pand naast het gemeentehuis aan te kopen, op dat tijdstip verkrijgbaar voor een koopsom van f. 7.000,—, waardoor meerdere ruimte verkregen had kunnen worden met besparing voor de toekomst. Voormeld pand, toen nog een woning, werd daarna aan anderen verkocht en verkreeg geleidelijk aan een ander aspect van rijwiel­zaak tot garage, zoals deze thans nog bestaat. Niet alleen werd de gemeente hierdoor in haar toekomstige uitbreiding gehandicapt, doch ook het stadsbeeld werd door deze garage zeer ontsierd. Tevens zou blijken, dat het verbouwde gemeentehuis spoedig te klein zou zijn. De oplossing werd gezocht door de gemeente-ontvanger met de dienst van het electriciteitsbedrijf naar een ander gebouw in de Kruisstraat over te brengen, waarin tevens de afdeling sociale zaken werd onder­gebracht. Betreurd werd dat deze splitsing nodig was, doch een andere oplossing was niet mogelijk, omdat het bestaande gemeentehuis niet kon worden uitgebreid.
Lees meer »

Reageren »

1949

1949 – Busvervoer

Categorie: Archief.    1.519 keer gelezen.

In 1949 krijgt de N.V. Autobusdienst Salland toestemming tot vervoer van kerkgangers op zondag van Stegeren-Ommen v.v. en Dalmsholte-Lemele v.v. t/m 1951 (31 december).

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-140 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

15 september 1948

Van gevangene tot bewaker – Willy Vogels arresteerde ruim honderd Friese jongens

Categorie: Gebeurtenissen.    3.054 keer gelezen.

In de beklaagdenbank schuift een keurige jongeman in een beigekleurig colbertjasje, de donkerbruine broek netjes in de vouw. Zelfverzekerd kijkt deze 25-jarige zoon uit een uitstekend bekend staand Brabants gezin voor zich uit.

Vier uur later zit een jammerlijk hoopje mens te snikken. De advocaat-fiscaal heeft dan twaalf jaar gevangenisstraf geëist wegens doodslag, arrestatie van meer dan honderd onderduikers, mishandeling, dienstneming in vijandelijke krijgsdienst en een roofoverval.

Omgeschoold tot bewaker
Wilhelmus Vogels moest in het begin van de oorlog het rustige Veghel, waar hij als ketelmonteur werkte, verlaten om in Duitsland te gaan werken. Het beviel hem daar in het Derde Rijk maar slecht en dus keerde hij niet van z’n verlof terug. Hij dook onder in het ouderlijk huis. Daar werd hij al spoedig opgepakt en naar het kamp Erica bij Ommen getransporteerd. Veertien dagen later moest Willy met een groep gevangenen aantreden. De kampcommandant deelde hun mede dat zij naar Riga zouden worden gestuurd. Men kon zich echter ook voor de Waffen-SS, de Landstorm Nederland en de Kontrolldlenst melden. Slechts enkelen traden naar voren. Onder hen bevond zich Willy Vogels. Hij kwam bij de Kontrolldienst en werd bewaker in hetzelfde kamp waar ook hij gevangen had gezeten. Wilhelmus Vogels, toen pas 20 jaar oud, had zich in veertien dagen tijds van gevangene tot bewaker laten “omscholen”, zoals de advocaat-fiscaal, mr. Nube, het gisteren uitdrukte.

“Die heb ik …..”
Die omscholing was grondig geweest; Willy paste zich wondergoed aan. Op een nacht in Juli 1940 bewaakte hij een barak in het z.g. palissadenkamp. De barak was overvol en de gevangene Cornelis Ottens kreeg het benauwd en werd onwel. Hij snakte naar frisse lucht en liep daarom naar de deur van de barak die hij opende. Willy Vogels zag dat de deur openging en schoot onmiddellijk. Ottens stortte neer en Willy riep triomfantelijk: “Ha die heb ik. Dat betekent vier dagen verlof en 25 gulden”. Dat was de beloning die een bewaker voor een neergeschoten gevangene ontving. Lees meer »

Reageren »

10 mei 1945

Achterin een wagen staat een man met een groot bord: IK BEN DE BEUL VAN OMMEN

Categorie: 1900-2000.    1.482 keer gelezen.

10-05-1945 Donderdag Hemelvaartdag
Militaire vrachtauto’s vervoeren zware oorlogsmisdadigers naar Oud Molen. Achterin een wagen staat een man met een groot bord: IK BEN DE BEUL VAN OMMEN

Bron: http://naarden-1940-1945.blogspot.com/ – Diete Oudesluijs

Reageren »

1944

1944 – Bezetting

Categorie: Archief.    1.734 keer gelezen.

In Ommen is werkzaam een Rijks-Radio-Distributie Centrale; adres Zeesserweg 1 te Ommen.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-139 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1941

1941 – Bezetting

Categorie: Archief.    1.674 keer gelezen.

Gemeenteveldwachters zijn: H. Letteboer en G. Hoekstra.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-139 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

10 mei 1940

1940 – Bezetting

Categorie: Archief.    1.852 keer gelezen.

  • 10 mei 1940 trekken troepen van de Duitse weermacht door Ommen.
    In de verlofzaak van H. Schottert te Hoogengraven gebruiken ze een consumptie.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-139 # Vertaling: Bernard Jans

1 Reactie »

13 mei 1939

Brand in hotel Stegeman

Categorie: 1900-2000.    1.655 keer gelezen.

Bovenverdieping geheel uitgebrand – Zieke tijdig in veiligheid gebracht.

Gisteravond ontdekte een voorbijganger op de brug over de Vecht een lichtschijnsel in het midden van de tweede verdieping van hotel Stegeman. staande aan de Voorbrug 11, te Ommen. Hij vermoedde onraad en waarschuwde de brandweer, die na korten lijd aanwezig was. inmiddels hadden de vlammen zich over de verdieping verspreid en weldra sloegen zij het dak uit. Met vier stralen op de waterleiding tastte de brandweer het vuur aan. Zij werd hierbij krachtdadig geholpen door militairen. Deze slaagden er mede in een gedeelte van den Inboedel naar buiten te dragen. Een inwonende dienstbode, die op de bovenverdieping ziek te bed lag kon tijdig In veiligheid worden gebracht Men heeft den brand kunnen beperken tot de tweede verdieping. Om tien uur kon met de nablussching worden begonnen.

De tweede verdieping is geheel uitgebrand en het dak is verwoest Over de oorzaak van den brand is nog niets bekend. In hotel Stegeman waren verscheidene officieren in pension. Voorts woonden enkele onderwijzers in het hotel. Aangezien ’s Zaterdags te Ommen geen school wordt gehouden, waren zij met verlof. Verschillende van hun eigendommen zijn een prooi der vlammen geworden, zoodat hen bij hun terugkomst nog een onaangename verrassing wacht. Bij het blusschingswerk kreeg een monteur van een radiocentrale een vallende dakpan op het hoofd, waardoor hij een bloedende hoofdwonde opliep. De brand bracht veel publiek op de been, dat echter door de politie op een afstand werd gehouden. De burgemeester van Ommen, de heer C. E. W. Nering Bögel was bij het blusschingswerk aanwezig. Verzekering dekt de schade.

Bron: krantenknipsel Het Vaderland – 13 mei 1939

Reageren »