9 juni 1959

Gebeurtenis(sen) op 9 juni 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    365 keer gelezen.

  • De onlangs opgerichte zaterdagvoetbal ver. Sparta kreeg van de gemeente het voormalige C.S.O.-terrein in Het Laar in huur.
  • Om te komen tot en vluggere bediening van hun afnemers zijn de melkhandelaren te Ommen m.i.v. deze week overgegaan tot sanering. Ommen is verdeeld in twee sectoren met elk drie wijken. In iedere wijk is een bepaalde melkbezorger aangewezen. Wensen de afnemers na zes weken alsnog een andere bezorger, dan kunnen zij kiezen uit twee andere bezorgers in de betreffende sector. Men vertrouwt er echter op dat de praktijk zal meevallen, temeer omdat er naar is gestreefd de kwaliteit de producten zo hoog mogelijk op te voeren. Voorts is er en vertrouwens commissie ingesteld waaraan de afnemers eventuele wensen kenbaar kunnen maken. In deze commissie zullen drie huisvrouwen uit de drie vrouwenorganisaties o.m. zitting krijgen. Vermelden we nog dat de melkhandelaren ieder een deel van hun afzet afstonden aan mevr. Makkinga die eveneens een melkzaak gaat beginnen en een wijk zal verzorgen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-261 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

2 juni 1959

Gebeurtenis(sen) op 2 juni 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    374 keer gelezen.

  • Vrijdag heeft de fa. Ruitenberg te Ommen de eerste personen-Daf gelanceerd. Burg. van Reeuwijk maakte persoonlijk een proefrit door Ommen.
  • In Beerze een der mooiste buurtschappen van Ommen is vrijdagmiddag officieel het nieuwe kampeercentrum “De Beerze Bulten” geopend, dat geexploiteerd wordt door mevr. A. Hagedoorn–Koersen. Temidden van het fraaie natuurschoon ligt het kamphuis “De Hagenhorst”, waarin behalve een gezellige eet- en conversatiezaal 6 4-persoons kamers zijn. Voor vakantiegangers die op zichzelf zijn, zijn er 6 moderne zomerhuisjes beschikbaar, die over het terrein (16 ha) verspreid zijn.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-258+261 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

2 januari 1959

1959/1960 – Busvervoer

Categorie: Archief.    1.511 keer gelezen.

Op 2 januari 1959 wordt aan E. Lambers te Ommen tot en met 31 december 1959 vergunning
verleend voor de uitvoering van ritten aan kerkgangers
1. Hoogengraven en Stegeren naar Ommen v.v.
2. Witharen naar Ommem v.v.
3. Haarmeijersbrug en Emsland- Ommen v.v.
4. Dalmsholte-Lemele v.v
eveneens in 1960.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-142 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1958

1958 – Busvervoer

Categorie: Archief.    1.547 keer gelezen.

In 1958 wordt de lijndienst Hardenberg-Ommen zodanig beperkt dat nog 1 rit v.v. wordt gereden en wel op maandag t/m vrijdag speciaal i.v.m.vervoer van b.l.o. schoolleerlingen (niet in zomervakantie).

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-140 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

2 juni 1956

1956 – Busvervoer

Categorie: Archief.    1.504 keer gelezen.

De N.V. Salland gaat m.i.v. het gereedkomen van de nieuwe verkeersweg Ommen-Lemelerveld (1955 ?) een autobusdienst uitoefenen op het traject van Ommen-Dalmsholte-Raalte met halte Dalmsholte.
M.i.v. 2 juni 1956 wordt deze autobusdiensten weer gestaakt tengevolge van de zeer geringe belangstelling.
In 1956 is de busdienst via de Vinkenbuurt gestaakt.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-140 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1956

1956/1958 – Busvervoer

Categorie: Archief.    1.477 keer gelezen.

In augustus 1856 wordt tot wederopzegging doch uiterlijk tot en met 31 december 1956 aan de NV Reiscentrale “Almelo” voor beide ritten weer een vergunning voor de rit Stegeren-Ommen verleend.
Deze vergunning wordt 2x verlengd.
Laatstelijk tot 31 december 1958.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-142 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1955

1955 – Busvervoer

Categorie: Archief.    1.629 keer gelezen.

De verbinding Hardenberg-Ommen is slecht als gevolg van het gering aantal busdiensten overdag (schooljeugd).
Bij de winterdienst 1955 wordt bij wijze van proef een middagrit Ommen- Hardenberg ingelast. Vertrek 15.40 uur vanaf Ommen (alleen maandag t/m vrijdag). In de schoolvakanties wordt niet gereden.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-140 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1954

1954 – Spoorwegen

Categorie: 1900-2000.    1.427 keer gelezen.

Begin 1954 de stoomtractie op het traject Zwolle-Emmen door diesels vervangen.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-144 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1953

1953 – Busvervoer

Categorie: Archief.    1.571 keer gelezen.

Op 30 januari 1953 krijgt de N.V. Eerste Drentse Stoomtram Mij.(E.D.S.) te Hoogeveen een tijdelijke vergunning voor de uitoefening van autobusdiensten over o.a. het traject Coevorden-Hardenberg-Heemse-Arriën-Ommen.
Op 16 maart 1953 voor het traject Hoogeveen-Zuidwolde-Balkbrug-Ommen en wordt de tijdelijke vergunning d.d. 30 januari 1953 (zie hiervoor) geldig voor het traject tot 31 december 1957.
Met ingang van 13 november 1953 wordt via de Hardenbergerweg naar station NS gereden en niet meer via de “nieuwe weg”.
De verbinding Hardenberg-Ommen is echter slecht als gevolg van het gering aantal busdiensten overdag (schooljeugd).

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-140 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

2 september 1952

1952 – Busvervoer

Categorie: Archief.    1.438 keer gelezen.

Op 2 september 1952 schrijven B&W van Ommen, dat het groepsvervoer Dalmsholte-Lemele alleen gedurende de wintermaanden worden gereden.
De dienst Stegeren-Ommen wordt al drie maanden niet meer door de Salland verzorgd.
Op 22 oktober 1952 wordt daarom aan de NV Reiscentrale ”Almelo” tot 31 december 1952 vergunning verleend voor beide ritten.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-142 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »