15 september 1959

Gebeurtenis(sen) op 15 september 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    149 keer gelezen.

 • De in het begin van dit jaar opgerichte Handelsavondschool heeft men in verband met het geringe aantal leerlingen stopmoeten zetten. Voor het nieuwe schooljaar meldden zich namelijk slechts 5 leerlingen. Dir. Joh. Kamphuis verkeerde aanvankelijk in de mening dat aan deze school in Ommen grote behoefte bestond en dat hiermee vele ouders vooral de minderdraagkrachtigen, tegemoet zouden komen bij de studie van hun kinderen. Het lesgeld bedraagt slechts 20 cent. Wanneer er voldoende leerlingen waren gekomen (minstens 15) had de school tevens subsidie gekregen en het lesgeld terug gebracht kunnen worden tot 10 cent. In de direkte omgeving van Ommen is geen H.A.S. aanwezig. Het diploma van deze school geeft o.a. vrijstelling van het middenstandsdiploma. Volgens de heer Kamphuis ligt de oorzaak voornamelijk bij de jeugd zelf, waarvan de meesten het vertikken om ’s avonds te studeren, zij prefereren ontspanning of wat hiervoor doorgaat. Degenen die wel willen vormen helaas een minderheid. Het stichtingsbestuur der school blijft voorlopig in takt zodat de school bij een kentering weer geopend kan worden.
 • De verbouw en uitbreiding van de oude geref. pastorie aan de dr. van Raaltestraat tot een verenigingsgebouw is gegund aan de laagste inschrijvers H. Martens en Zn, A. Kruithof en J. van Elburg.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-269+270

Reageren »

10 september 1959

Gebeurtenis(sen) op 10 september 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    78 keer gelezen.

 • Donderdagsavonds (koopavond) van 7-9 uur wordt het gemeentehuis voor het publiek open gesteld. Op 1 aug. 1959 vertrekt de Quakerschool na een 25-jarig verblijf in Kasteel Eerde naar Beverweert. Gedurende de maand aug. is het kasteel en thans in gebruik bij de Internationale School uit de Ulepas o.l. van de C. Oudshorn. Ruim 70 kinderen van verschillende nationaliteiten volgen hier een middelbare opleiding voor het Oxford Certificaat. Het landgoed Rhederoord blijft in gebruik voor het lager onderwijs van deze school o.l.v. de heer Hermans. Het systeem dat op deze school wordt toegepast is enig in ons land en een vinding van de heer Oudshoorn. Men wordt op deze school bijvoorbeeld bevorderd per vak. Men heeft de beschikking over een grote staf leraren, o.w. enkele buitenlanders.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-269

Reageren »

18 augustus 1959

Gebeurtenis(sen) op 18 augustus 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    142 keer gelezen.

 • Op ruim 90-jarige leeftijd overlijde te Ommen de oud-veearts G. Bulk. Gijsbertus Bulk werd op 13 mei 1869 te Boskoop als zoon van een boomkweker geboren. Na de h.b.s. bezocht hij de veeartsenijschool te Utrecht, de universitaire studie voor veearts bestond toen nog niet. Na met goed gevolg examen te hebben afgelegd, vestigde hij zich in 1893 te Woubrugge. Om gezondheidsredenen werd hem echter geadviseerd naar Overijssel te gaan. Zo kwam de jonge dokter in 1894 naar Ommen. Zijn praktijk omvatte bovendien de gemeenten Hardenberg, den Ham, Vroomshoop, Avereest en Dalfsen, benevens enkele grensplaatsen in Duitsland. Op het platteland wemelde het in die dagen van kwakzalvers, die grote invloed hadden. De eerste officiële veearts werd dan ook geenszins met open armen ontvangen. Slechts enkele boeren, door schade en schande wijs geworden, durfden hem te raadplegen, maar dan bij voorkeur ’s nachts, zodat niemand het zag. Het eerste halfjaar werden alle bezoeken te voet afgelegd. Voor de somma van ƒ 1,00 liep de dokter naar Vroomshoop of Hardenberg. Het was vooral de t.b.c. die danig huishield onder het vee. Een ziek dier besmette vaak de hele stal. Eerst in 1920 werd de bestrijding ter hand genomen van deze ziekte. Ook hierbij stuitte de heer Bulk vaak op grote tegenstand, Met eindeloos geduld en veel takt wist hij het vertrouwen van de boeren te winnen. Toch nam hij nimmer een blad voor de mond. In 1934 achtte de heer Bulk de tijd gekomen om zijn praktijk over te dragen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-268+269

Reageren »

11 augustus 1959

Gebeurtenis(sen) op 11 augustus 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    75 keer gelezen.

 • Junne met zijn ongeveer 30 boerderijen is de laatste buurtschap die binnenkort op het elketriciteitsnet wordt opgesloten.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-268

Reageren »

6 augustus 1959

Gebeurtenis(sen) op 6 augustus 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    88 keer gelezen.

 • “Meester” E.H. Timmerman wordt op 19 juni 65 jaar. De dr. A.C.v. Raalteschool heeft hij 7 jaar als onderwijzer gediend en 37 jaar als hoofd d.w.z. dat meester Timmerman aan 3 generaties onderwijs heeft gegeven. Hij was o.a. oprichter en 22 jaar lang voorzitter van de geref. Jeugdleidersorganisatie in Overijssel. De heer A. Warnaar verlaat de dr. van Raalteschool waaraan hij sinds 1923 als onderwijzer was verbonden. Op 1-9-1959 zal tegelijk met de heer Timmerman afscheid nemen van oudleerlingen en ouders.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-268

Reageren »

28 juli 1959

Gebeurtenis(sen) op 28 juli 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    75 keer gelezen.

 • Het gemeentelijk zwembad boekte dinsdag reeds de 50.000ste bezoeker.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-262 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

14 juli 1959

Gebeurtenis(sen) op 14 juli 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    76 keer gelezen.

 • De raad besluit tot de bouw van een dienstwoning voor de badmeester nabij het zwembad De Olde Vechte.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-262 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

25 juni 1959

Gebeurtenis(sen) op 25 juni 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    214 keer gelezen.

 • De eerste Coöp. Boerenleenbank heeft haar nieuwe gebouw aan de Brugstraat in gebruik genomen. De officiële opening is verschoven naar een latere datum. Op de betrekkelijk kleine ruimte, waar eerst onbewoonbaar verklaarbaar woning stond, is thans een aantrekkelijk bankgebouw verrezen, dat opvalt door de frisse voorgevel van glas. Het interieur is eenvoudig en ruim.
 • De bekende houtsnijder J. Damman, die verbonden is aan de Centrale Werkplaats, kreeg de opdracht om ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van Dedemsvaart een beeld te vervaardigen van baron Van Dedem.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-262 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

23 juni 1959

Gebeurtenis(sen) op 23 juni 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    79 keer gelezen.

 • Aan de jaarlijkse nationale Koempoelan te Ommen werd door ± 1000 leiders en leidsters der N.P.V. deelgenomen.
 • De padvinders te Ommen krijgen in de Wolfskuil van jhr. O. Repellaer aangeboden ter vervanging van de vorig jaar door de brand verwoeste blokhut.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-262 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

13 juni 1959

Gebeurtenis(sen) op 13 juni 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    86 keer gelezen.

 • Op deze zaterdag worden ruim 100 schapen van de heer Bennik te Dalmsholte geschoren

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-262 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »