28 juni 1960

Gebeurtenis(sen) op 28 juni 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    45 keer gelezen.

 • Nadat de laatste klanken van de “breiklok” op zaterdagavond 9 uur waren verstorven werd door burg. van Reeuwijk bij de Eierhal de feestelijk verlichting ontstoken van de Brugstraat, Kruisstraat, Bouwstraat, Dr. v. Raaltestraat, Gasthuisstraat, Bermerstraat en markt. Dit is een initiatief geweest van de Winkeliersvereniging dat al jaren in de pen zat. De verlichting (de beide kerken zijn in floodlight gezet almede de molen) zal 2 maanden branden uitgez. op zondag. De gemeente betaalt de stroomkosten. (juli en aug)

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-034 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

21 juni 1960

Gebeurtenis(sen) op 21 juni 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    41 keer gelezen.

 • Te Vilsteren wordt door 500 welpen uit het district Zwolle van de Ned. Padvinders en de Verkenners van de Katholieke jeugdbeweging ter gelegenheid van 50 jaar verkennen in Nederland een wereld-jamboeree.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-033+034 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

9 juni 1960

Gebeurtenis(sen) op 9 juni 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    49 keer gelezen.

 • Het postkantoor is inwendig verbouwd. De wachtkamer is gemoderniseerd en er zijn i.p.v. 2 thans 3 loketten aangebracht. In de muur zijn een 30-tal postbussen aangebracht. Aan de achterzijde is de ruimte voor de bestellers vergroot. (Dir. H. van der Werf).
 • Ds. H.G. Ubbink was predikant van de Herv. Gemeente te Ommen van 1898 – 1 juli 1923 (emeritaat).

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-033 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

12 mei 1960

Gebeurtenis(sen) op 12 mei 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    41 keer gelezen.

 • De heer Kl. Hurink te Ommen heeft het pand van de dames Makkinga in de Brugstraat aangekocht voor f 32.400,–

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-033 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

28 april 1960

Gebeurtenis(sen) op 28 april 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    52 keer gelezen.

 • Op zaterdag 30 april a.s. krijgen de leden van de Chr. Muziekvereniging “Soli Deo Gloria” hun nieuwe (tevens eerste) uniformen aangeboden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-033 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

21 april 1960

Gebeurtenis(sen) op 21 april 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    39 keer gelezen.

 • De Coöp. Zuivelfabriek “De Vechtstreek” te Ommen bestaat 50 jaar.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-033 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

9 april 1960

Gebeurtenis(sen) op 9 april 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    47 keer gelezen.

 • Dit jaar word in Ommen de eerste boomplantdag gehouden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-033 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

7 april 1960

Gebeurtenis(sen) op 7 april 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    72 keer gelezen.

 • Op 10 april a.s. herdenkt de fa. Joh. van der Kolk en Zn. haar 50-jarig bestaan. Dit heugelijke feit zal uiteraard niet onopgemerkt voorbij gaan. De heer Joh. van der Kolk werd op 13 mei 1881 te Zwolle geboren en kreeg zijn vakopleiding in Deventer. Daarna trok hij naar Antwerpen en Brussel, waar hij bedrijfsleider werd in een grote horlogerie. In 1910 kwam hij weer naar Holland terug en vestigde hij zich te Ommen. In een klein bescheiden pand op de Voorbrug werd begonnen. Door zijn vakmanschap wist hij het vertrouwen niet alleen van de Ommenaren, maar ook van de bewoners uit de verre omtrek te winnen. Zo trekt de heer van der Kolk al die jaren wekelijks naar Raalte, waar hij iedere woensdag zitting houdt bij een bekende winkelier. In 1918 werd het perceel in de Brugstraat in gebruik genomen en kon de zaak beduidend worden uitgebreid. In 1935 kwam er een afdeling optiek bij die werd verzorgd door de jongste firmant. De heer van der Kolk doet het thans wat rustiger aan.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-033 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

26 maart 1960

Gebeurtenis(sen) op 26 maart 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    65 keer gelezen.

 • Ligt er werkelijk goud bij de laarbrug? Marine–kikvoorsmannen stellen onderzoek in.
  Nog enkele dagen en dan zal men eindelijk weten of er, zoals het verhaal wil, in de Vecht nabij de Laarbrug, een schuit met goud op de bodem rust. Volgens de overlevering toch, moet tijdens de belegering der Munsterse troepen in 1672 op genoemde plaats een schuit met Spaanse dukaten tot zinken zijn gebracht. In verband met de jaarlijkse begrotingskosten kwam de ijverige afd. Militaire zaken ten gemeentehuize op de gedachte deze zaak eens te onderzoeken. Een wichelroedeloper heeft dezer dagen vastgesteld dat ter plaatse op een diepte van ± 15 meter edelmetaal moet liggen. Deze hoopgevende mededeling gaf de doorslag. Er werd contact opgenomen met de Marine en deze bleek bereid twee kikvosmannen naar Ommen te zenden. Toevallig valt dit bezoek samen met het ambtsjubileum van secretaris Stoeten a.s. vrijdag. Aangezien het gemeentebestuur uiteraard bij het onderzoek aanwezig wil zijn als direkt belanghebbende, zal dit eerst na de receptie aanvangen, dus ongeveer half vijf. Op dat tijdstip vertrekken de marine mannen met hun gasten van de Vechtbrug in een speciaal voertuig. Mocht er inderdaad een schat liggen dan krijgt het gemeentebestuur hiervan 40 %. Hiervan zou men niet alleen de molen op de Oordt kunnen restaureren, maar bovendien kan men hogere subsidies uitkeren aan de muziek- en zangvereningen. Er werd evenwel niets gevonden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-008+033 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

10 maart 1960

Gebeurtenis(sen) op 10 maart 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    54 keer gelezen.

 • Ds. L.J. Bloemsma uit Huizen in de classis Hilversum heeft een beroep aangenomen naar de Hervormde gemeente van Ommen, waar hij de opvolger wordt van Ds. J.C. Koolschijn, die op 8 maart 1959 naar Ridderkerk is vertrokken. Ds. Bloemsma werd 16 juni 1915 uit een doktersgezin te Geldermalsen geboren. In 1942 werd de heer Bloemsma door het provinciaal kerkbestuur van Overijssel toegelaten tot de evangelisatie bediening in de Hervormde Kerk. Hij stond o.m. in Zandvoort en Aardenhout. Ds. Bloemsma behoort tot de modaliteit van de confessionele vereniging. Daar hij nog geen huis in Ommen heeft, weet hij niet wanneer hij naar Ommen zal verhuizen. Vermoedelijk zal hij te Ommen worden bevestigd door ds. H.J. van Druten uit Driebergen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-007+008 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »