микрозаймы

23 januari 1960

Ingekomen stukken

Categorie: Ingekomen stukken, OudOmmen.    1.279 keer gelezen.

 • Voor het eerst gaan b en w. de taken binnen het college verdelen. En wel als volgt:
  – Burgemeester: openbare veiligheid, brandweer, financiën, openbare werken, volkshuisvesting en volksgezondheid, schoolartsendienst en centrale werkplaats.
  – Wethouder Immink: onderwijs, loonregeling en werk classificatie gemeente arbeiders, economische aangelegenheden, industrie vestiging.
  – Wethouder Seinen: maatschappelijke steun en voorzorg, vleeskeuring en destructie wet, drinkwatervoorziening, marktwezen, eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd, w.o. bosbedrijf.
 • De electrificatie van de gemeente Ommen werd in het afgelopen jaar voltooid.

Bron: Archief Jan Lucas – Map 13-007

Reageren »

9 januari 1960

Ingekomen stukken

Categorie: Ingekomen stukken, OudOmmen.    1.426 keer gelezen.

 • Op 1-1-1959 bedroeg het aantal inwoners van Ommen 12.642. Op 1 januari 1960: 12.846, t.w. 6.585 mannen en 6.261 vrouwen.
 • De nachtwacht maakte op oudejaarsavond wederom met zijn klepper de ronde. Zijn nieuwjaarswens ging evenwel verloren door het hels kabaal dat de jeugd maakte met het afsteken van vuurwerk (bij politie-verordering verboden).
 • De gymnastiek ver. Ommen viert haar 12,5 jarig bestaan.

Bron: Archief Jan Lucas – Map 13-007

Reageren »

1960

Groepsvervoer kerkgangers 1948 – 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Vervoer.    1.428 keer gelezen.

 • november 1948
  In november 1948 wordt door de Salland groepsvervoer uitgevoerd t.b.v. kerkgangers tussen Ommen en Stegeren. Vertrek 9.00 uur en aankomst 9.30 uur, vertrek 11.30 uur en aankomst 12.00 uur en
 • Lees meer »

Reageren »

22 december 1959

Gebeurtenis(sen) op 22 december 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    468 keer gelezen.

 • Twee militaire voertuigen arriveerden in Ommen met 50 ton Lucerne uit Zeeland, bestemd voor de boeren bedrijven, die door de droogte schade hebben geleden. Hiermee wil Zeeland (op de zakken staat het opschrift: Zeeland helpt Overijssel) uitdrukking geven aan zijn dank voor de hulp die Overijssel destijds bood bij de watersnood. De coöperatie te Ommen is de voedselcommesaris behulpzaam bij de lossing en transport naar de groenvoersilo’s. Vandaaruit wordt het via de P.B.H.’s gedistributeerd in Salland en in Twente. Lucerne is gedroogde, gemalen haver en wordt in mengvoeders gebruikt. Transport, opslag en distributie geschiedde gratis.
 • Op 7-1-1960 bestaat de gymnastiekver. G.V.O. 12,5 jaar.
 • Op 28-12-1959 wordt baron J.H.D. van Pallandt 70 jaar.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-292+293 # Vertaling: Linda de Leeuw

Reageren »

19 december 1959

Gebeurtenis(sen) op 19 december 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    476 keer gelezen.

 • De op 10-11-1959 opgerichtte Oranjevereniging koos dinsdagavond een bestuur.
  J. Graver, voorzitter. Joh. Hurink, secretaris. J. Wesselink, penningmeester.
  Leden: G.J. Semen, J. Seigers, H. Mijnmaden, G. Veurink, H. Bemboom, G. Stegeman.
  Burgemeester van Reeuwijk wordt “ere-lid”. De vereniging telt thans 353 leden.
 • Woensdagmiddag vond de officiële heropening van het geheel verbouwde en gemoderniseerde café Stegeman aan de Markt plaats.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-292 # Vertaling: Linda de Leeuw

Reageren »

12 december 1959

Gebeurtenis(sen) op 12 december 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    462 keer gelezen.

 • De officiële opening van de Eerste Coöp Boerenleenbank te Ommen aan de Brugstraat vond woensdag plaats. Het bankgebouw was reeds verscheidene maanden in gebruik. Architect was de heer Miclow.
  Kassier: B. Terra (Van Martels afgevaardigde van de A.B.T.B. Vilsteren).

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-293 # Vertaling: Linda de Leeuw

Reageren »

8 december 1959

Gebeurtenis(sen) op 8 december 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    466 keer gelezen.

 • In verband met de wegverbreding gaat het café Eggengoor bij Nieuwe brug binnen afzienbare tijd verdwijnen. Dit pand dateert uit de 14e eeuw en heeft in de veelbewogen geschiedenis van Ommen een belangrijke rol gespeeld.
  De nieuwe zaak van de heer Eggengoor komt aan de weg naar Dalmsholte te staan.
 • Reeds meer dan 300 personen hebben zich voor de onlangs opgerichte oranjevereniging als lid aangemeld.
 • Wederom arriveerde een militaire colonne bestaande uit 13 vrachtwagens met veevoeder uit de Noordoostpolder in Ommen. Ditmaal bestond de lading uit stro, hooi, bieten, aardappelen en bietenkoppen. Bij aankomst kregen de manschappen door de Plaatselijke Bureauhouder, de heer J. Petter koffie aangeboden. Nadat de vracht bij de verschillende boerderijen was gelost, kregen de soldaten in café Weerman snert met worst aangeboden. De heer Petter dankte de commandant met zijn mannen voor hun hulpvaardigheid en dankte tevens de schenkers. Wethouder G.J. Seinen bracht de dank over van het gemeentebestuur.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-291+292 # Vertaling: Linda de Leeuw

Reageren »

1 december 1959

Gebeurtenis(sen) op 1 december 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    512 keer gelezen.

 • De muziekschool Ommen, direkteur L. Been, hield vrijdag in toneelzaal De Zon haar eerste leerlingenavond, waarvoor veel belangstelling bestond. De muziekschool bestaat dan nauwelijks 7 maanden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-291 # Vertaling: Linda de Leeuw

Reageren »

21 november 1959

Gebeurtenis(sen) op 21 november 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    488 keer gelezen.

 • Er wordt een oranjevereniging opgericht. Op 15 december a.s. zal een bestuur worden gekozen. Eerst gaat men een huis-aan-huis leden werfaktie houden om het aantal van 20 leden aan te vullen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-281 # Vertaling: Linda de Leeuw

Reageren »

19 november 1959

Gebeurtenis(sen) op 19 november 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    494 keer gelezen.

 • Dinsdag arriveerde hier een militair transport met bietenkoppen uit de Noordoostpolder voor de getroffen boeren bedrijven. Onder leiding van de plaatselijke bureauhouder werd alles vlot gedistribueerd. De soldaten kregen voor de moeite in hotel Stegeman een kop koffie aangeboden en ‘s middags in de landbouwhuishoudschool voortreffelijke snert met worst welke met groot enthousiasme door de leerlingen was bereid.
 • Prinses Beatrix heeft met enige studiegenoten het weekeinde doorgebracht in Vilsteren als gast van mej. Adrianne Cremers, dochter van burgemeester Cremers uit Haarlem, een der eigenaren van het landgoed.
  Onder leiding van de rentmeester E. de Lonne en de heer H. van Martels Dankeren werden zowel over het uitgestrekte landgoed als in de omgeving tochten gemaakt. Onder meer werd een bezoek gebracht aan de befaamde schaapskudde te Dalmsholte van de oude herder Kleinlugtenbelt. Overnacht werd in het eenvoudige zomerhuis “Het Spieker”.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-281+291 # Vertaling: Linda de Leeuw

Reageren »