31 december 1960

Gebeurtenis(sen) op 31 december 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    35 keer gelezen.

 • De bewoners van de Ommeres kunnen nu gebruik maken van de nieuwe brug over het afwateringskanaal nabij het bejaardentehuis “Oldehaghen”.
 • Parochiaal overzicht Jaaroverzicht St. Brigittakerk luidt: Gedoopt 21(23), overleden 5(3), huwelijken 7(15), uitgereikte H. Communies 25.000 (25.000). De cijfers tussen haakjes zijn die van 1959.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-062 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

29 december 1960

Gebeurtenis(sen) op 29 december 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    41 keer gelezen.

 • Op vrijdag kwam de raad bijeen en werd E.H. Timmmerman benoemd tot Amtenaar B.S. in de plaats van L. Reefhuis.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-062 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

17 september 1960

Gebeurtenis(sen) op 17 september 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    56 keer gelezen.

 • De Verlengde Stegerens allee is thans verhard. De kosten bedroegen f242.500,- Het werk werd uitgevoerd door v.d. Riet aann.bedrijf te Enter.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-053 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

13 september 1960

Gebeurtenis(sen) op 13 september 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    71 keer gelezen.

 • Sinds de bezetters de sonore Brigitta klok uit de toren roofden, moest deze kerk zich behelpen met een klein klokje, dat wel eens oneerbiedig “de schapen bel” werd genoemd. De primitieve constructie was de oorzaak dat zelfs dit klokje praktisch steeds buiten werking was. In verband met het 100-jarig bestaan der kerk op 15-9-1961 stichte pastoor A. van Rijn nu 4 jaar geleden een klokkenfonds, dat door pastoor Chr. Breukel werd overgenomen. Er was dus wel enig geld maar bij lange na niet voldoende. Groot was ook de verassing voor de parochianen, toen pastoor Chr. Breukel zondag mededeelde, dat drie klokken waren aangekocht bij de firma Petit en Fritsen in Aarle-Rixtel (N.B.). Deze klokken hebben de tonen c.d. en e. en wegen resp. 140, 200 en 290 kg en hebben en doorsnee van 62, 69 en 78 cm. Het luiden geschiedt via een elektrische installatie. De grote klok krijgt de voornaam van pastoor De Bruin, t.w. Simon, die deze kerk in 1937 liet bouwen. De tekst hierbij luidt: Didet miki nomen pastoris, Grex Greta in gignum amoris (de kudde gaf mij uit dankbaarheid de naam van de herder). De parochianen mogen voor de twee andere klokken namen en spreuken bedenken. De plaatsing zal nog voor kerstmis plaats vinden, zodat bij de aanvang van het nieuwe kerkelijke jaar de klokken zullen beieren en dan tevens het jaar van het eeuwfeest zullen inluiden. Op 2 maart 1960 bestond de parochie in feite reeds 100 jaar, maar eerst op 15 september 1881 kreeg men de beschikking over een kerkje afkomstig uit Schokland.
 • De v.v. O.V.C. heeft met gelden afkomstig uit de sporttoto een viertal lichtmasten op het sportveld geplaatst zodat nu ook ’s avonds kan worden getraind.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-052+053 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

31 augustus 1960

Gebeurtenis(sen) op 31 augustus 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    34 keer gelezen.

 • Op deze dag werd ’s avonds op het sportterrein in Het Laar een Grote Taptoe gehouden georganiseerd door de deelnemende korpsen C.S.V. Coevorden, Euphonia Dedemsvaart en S.D.G. Ommen alsmede de drumbands Heemse, Euphonia en C.S.V. Er waren bij 5000 toeschouwers. Door G.V.O. en O.K.K. werden gymnastiek demonstraties gehouden vooraf en tijdens de pauze.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-052 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

23 augustus 1960

Gebeurtenis(sen) op 23 augustus 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    70 keer gelezen.

 • Ommen kreeg tweede zelfbedieningswinkel.
  Het pand hoek Vrijthof-Bouwstraat, dat vorig jaar door Spar-winkelier Kampman werd aangekocht is thans onder architectuur van de heer Schaaphok omgebouwd tot een ultra–modern winkelbedrijf. Aannemer was de heer Keukenkamp uit Lemerveld, het loodgieterswerk werd verricht door de fa. J. Pannekoek, elektra de fa. J. Kruithof, terwijl de fa. Pot uit Hardenberg het schilderwerk verrichte.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-052 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

9 augustus 1960

Gebeurtenis(sen) op 9 augustus 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    41 keer gelezen.

 • Evenals vorig jaar hebben de Lodderaars weer een wielerwedstrijd georganiseerd.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map 13-052 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

28 juli 1960

Gebeurtenis(sen) op 28 juli 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    62 keer gelezen.

 • De Prot. Chr. Stichting voor Bejaardenzorg heeft mej. J.C.E. Verbeek Wolthuys, thans directrice van het Herv. Bejaardencentrum te Rotterdam, benoemd tot directrice van het in aanbouwzijnde Bejaardecentrum.
 • Op 2 october a.s. zal Ds. Bloemsma zijn intrede doen. De pastorie op het Kerkplein wordt hem ter beschikking gesteld, waarvoor Ds. D. van Heyst zijn intrek zal nemen in de nieuwe pastorie op de Lodderholt.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-034 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

16 juli 1960

Gebeurtenis(sen) op 16 juli 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    61 keer gelezen.

 • Woensdag werd Jan Martens, zoon van echtpaar M. Martens – J. de Lange als 13.000ste inwoner der gemeente ingeschreven.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-034 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

5 juli 1960

Gebeurtenis(sen) op 5 juli 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    85 keer gelezen.

 • De heer D. Krul te Lemele opent zijn kampeer centrum “De Lemeleres” dat grenst aan de Lemereberg voorlopig alleen voor kampeerders en caravans. Het terrein heeft een oppervlakte van 3 ha en ligt temidden van de bossen, slechts 200 meter van de prov. weg Ommen-Lemele. Er kunnen ruim 400 personen kamperen. Zij die niet over en tent beschikken kunnen terecht in de stijlvolle van 1500 daterende boerderij. Hierin kunnen 30 personen worden ondergebracht. Er zijn ook enige hoogst moderne zomerhuisjes, maar die zijn voor het hoogseizoen reeds volgeboekt.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-034 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »