11 maart 1961

Gebeurtenis(sen) op 11 maart 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    31 keer gelezen.

 • Donderdag 9 april was het precies 80 jaar geleden dat schoenhandel W. van Kesteren in de Brugstraat werd opgericht. Aanvankelijk was er als nevenbedrijf een café in gevestigd. De schoenhandel breidde zich in de loop der jaren zo uit, dat het café na de oorlog verdween. En nog bleek de ruimte onvoldoende. De heer van Kesteren besloot nu drastisch aan te pakken en geheel te verbouwen. Het is nu één grote winkel geworden met een moderne inrichting. Interessant is dat dit bedrijf telkens van vader op zoon gaat, die allemaal Willem heten. Willem 1 was de oprichter, daarna volgde Willem 2 (thans 79) hem op en thans leidt Willem 3 de zaak, terwijl Willem 4 (14) alweer op de vakschool is.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-065 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

9 maart 1961

Gebeurtenis(sen) op 9 maart 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    8 keer gelezen.

 • Het nieuwe geref. verenigingsgebouw is thans gereed gekomen en zal binnenkort officieel worden geopend. De geref. jeugdcentrale komt de eer toe als eerste in het nieuwe gebouw vergaderd te hebben. Als naam is gekozen “d’Olde Wheeme” het welk betekent “oude pastorie”, een zeer passende naam, want op deze plaats stond inderdaad de oude pastorie.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-065 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

1 maart 1961

Gebeurtenis(sen) op 1 maart 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    60 keer gelezen.

 • Op 18-4-1961 zal tijdens een eredienst het 125 jarig bestaan van de Geref.kerk worden herdacht.
 • Het vorig jaar sprak de raad reeds de wenselijkheid uit een schaapskudde op de Lemelerberg in stand te houden. In nauwe samenwerking met de recreatie-commissie heeft b. en w. deze kwestie nader onderzocht en de heer G. Wunnink bereid gevonden tegen een vergoeding van f 20,- per week plus emolumenten, een kudde van 60 schapen te verzorgen. De dieren zullen gedurende het tijdvak 1 mei – 1 oktober op de Lemelerberg verblijven aan de kant van Lemele; voor de rest van het jaar is Wunnink vrij met de schapen te gaan waar hij wil.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-064+065 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

28 februari 1961

Gebeurtenis(sen) op 28 februari 1961

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Gebeurtenissen.    20 keer gelezen.

 • De heer Lambers heeft zijn touringcarbedrijf verkocht aan de N.V. Wato te Nijverdal. Het garagebedrijf blijft hij exploiteren.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-064 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

25 februari 1961

Gebeurtenis(sen) op 25 februari 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    25 keer gelezen.

 • De afd. Ommen van de C.J.B.T.B (op 20-12-1935 opgericht) viert haar zilveren jubileum op woensdagavond j.l.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-064 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

21 februari 1961

Gebeurtenis(sen) op 21 februari 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    20 keer gelezen.

 • De befaamde dikke den in Het Laar is dezer dagen omgehakt. Een stuk van deze oeroude boom gaat naar de Oudheidkamer en een stuk naar de V.V.V. De den, die een omtrek had van bijna 2 meter, moest om veiligheidsredenen worden geveld.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-064 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

18 februari 1961

Gebeurtenis(sen) op 18 februari 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    18 keer gelezen.

 • De heer Jutten heeft zijn winkel in de Bouwstraat verbouwd en gemoderniseerd.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-064 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

28 januari 1961

Gebeurtenis(sen) op 28 januari 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    22 keer gelezen.

 • Woensdagmiddag werd de ijsbaan in het Laar geopend.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-064 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

19 januari 1961

Gebeurtenis(sen) op 19 januari 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    15 keer gelezen.

 • De heer Ph. de Munck die sinds 1 mei 1937 verbonden is aan de o.l.s. op het Vrijthof heeft maandag zijn 40 jarig ambtsjubileum gevierd.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-064 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

5 januari 1961

Gebeurtenis(sen) op 5 januari 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    37 keer gelezen.

 • Vele stadsgenoten hebben bij de jaarwisseling tevergeefs gewacht op de nachtwacht. I.v.m. de geringe belangstelling voor deze jaarlijkse rondgang en het helse lawaai dat de jeugd bij de toren maakt, welke het uitspreken van de nieuwjaarswens onmogelijk maakt, besloot men de tocht achterwege te laten. De Gemienschop van Oll’ Ommer vergaderde in café Weertman waar de nachtwacht zijn traditionele nieuwjaarswens in Ommer Spraoke ten gehore bracht, waarin de voornaamste gebeurtenissen in het afgelopen jaar de revue paseerden. Dieks besloot zijn wens als volgt:
  Dominees, Pastoors die hebt de zorgen
  Veur dat mensilk deel dat nooit een mense zot
  Wie wenst oe weer een riek gezegend jaar toe
  Zodat ’61 oe ant ende daank’n dot.
  Vroede Vaadren, borgemeester met oe staf.
  Ant ende van mien riemeri’je
  Wens ik oe en iederiene’n gezegend joar
  Zonder al te völle kopschrabberi’je.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-062+064 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »