микрозаймы

14 juli 1955

Gebeurtenis(sen) op 14 juli 1955

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    423 keer gelezen.

 • De kanalisatie werkzaamheden aan de Vecht, welke waren aanbesteed voor de som van f 3.000.000,- zijn donderdag plotseling stopgezet. Tot deze drastische maatregel is men overgegaan omdat de aannemer de heer B. in financiële moeilijkheden is geraakt en niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen. Zo trok donderdagmiddag de uit ruim 20 schepen bestaande vloot met werktuigen en materiaal uit Ommen weg. Meer dan 50 arbeiders komen hierdoor zonder werk. In vakkringen verluidt dat B. het werk voor een te lage prijs had aangenomen en zelf niet over werktuigen de beschikking had en deze derhalve moest huren o.m. van de gemeente Rotterdam. Naar wordt vernomen zal het Rijk de resterende werkzaamheden zo spoedig mogelijk opnieuw aanbesteden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-187 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

2 juli 1955

Gebeurtenis(sen) op 2 juli 1955

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    349 keer gelezen.

 • Woensdagmiddag boekte het nieuwe openlucht zwembad reeds zijn 10.000 ste bezoeker.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-187 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

15 juni 1955

Gebeurtenis(sen) op 15 juni 1955

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    431 keer gelezen.

 • 60 a 70 leden der fam. Makkinga zullen met een 2-tal autobussen een bezoek brengen aan het dorp Makkinga in Friesland. Van heinde en verre, uit Hardenberg, Velp, Apeldoorn enz. zullen zij eerst naar Ommen komen om dan gezamelijk te reizen naar het dorp welks naam zij dragen. Voor zover kon worden nagegaan kwamen hun voorouders omstreeks 1504 uit Makkinga naar Ommen. Hoewel ook elders in het land dragers van deze naam worden gevonden (o.a. in de Zaanstreek en rondom Heerenveen) die vermoedelijk niet aan hen verwant zijn, treft men toch nergens zoveel Makkinga’s aan als in de gemeente Ommen. Ongeveer 50 gezinnen zijn hier bekend. Zij vormen ook verreweg de grootste familie ter plaatse. Met de familie’s die zich in de loop der tijden in andere plaatsen hebben gevestigd en zich over het gehele land hebben verspreid, vormen zij één grote familie. Alle Ommer Makkinga’s stammen af van Evert Jacobs zoon van Makkinga, die van 1797-1811 het burgemeestersambt der stad bekleedde. De tochtgenoten, die van buiten Ommen meereizen, behoren ook allen tot de Ommer familie. Een aantal naamgenoten uit Heerenveen, begeeft zich op eigen gelegenheid naar Makkinga om deze gebeurtenis mee te maken. In Makkinga zal in de Hervormde Kerk een wijdingsdienst worden gehouden, waarin de plaatselijke predikant ds. W. Sangers zal voorgaan. Voorts zal het gezelschap een tocht maken door de beide Stelling wessen.
 • Ds. R. te Velde zal op zondag 19-6-1955 zijn intrede doen als Geref. pered. (art. B1) te Ommen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-186+187 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

26 mei 1955

Gebeurtenis(sen) op 26 mei 1955

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    414 keer gelezen.

 • Te Beerzerveld zal een baby-brandspuit worden gestationeerd, alsmede wordt een brandweerhuisje ingericht. De brandweergroep te Beerzerveld wordt in zoverre zelfstandig, dat zij een een onder-commandant krijgt. De groep blijft echter onder onmiddellijk commando van de brandweercommandant Reinsma te Ommen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-186 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

25 april 1955

Gebeurtenis(sen) op 25 april 1955

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    408 keer gelezen.

 • Tot directeur van de Centrale Werkplaats wordt benoemd J. Graver.
 • Het bestuur der Ver. v. Herv. Chr. Onderwijs te Beerzerveld gaat een een 3-klassige school bouwen. De leerlingenlijst telt 97 kinderen (61 uit Ommen; 29 uit Hardenberg en 7 uit Den Ham).

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-186 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

19 april 1955

Gebeurtenis(sen) op 19 april 1955

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    411 keer gelezen.

 • Dinsdag 19-4-1955 n.m. 4:30 uur legt burgemeester mr. C.P. van Reeuwijk de eerste steen van het eerste bouwwerk der woningbouwvereniging “Ommen” aan de hardenbergerweg.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-185 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

16 april 1955

Gebeurtenis(sen) op 16 april 1955

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    374 keer gelezen.

 • Wegens vertrek van de heer en mevr. Altena zijn m.i.v. 15 juni a.s. tot vader en moeder van het Hervormd Rusthuis te Ommen benoemd de heer en mevr. Keizer uit Nijverdal.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-186 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

14 april 1955

Gebeurtenis(sen) op 14 april 1955

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    441 keer gelezen.

 • De heer C.J. Siero werd herbenoemd als Armmeester der R.K. St. Brigitta Parochie.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-186 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

7 april 1955

Gebeurtenis(sen) op 7 april 1955

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    334 keer gelezen.

 • De kinderspeeltuin aan de Van Laersweg is gereed.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-185 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

5 april 1955

Gebeurtenis(sen) op 5 april 1955

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    439 keer gelezen.

 • De mijnenveger “Ommen” wordt in Krimpen te water gelaten.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-185 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »