15 augustus 1877

1877 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (2)

Categorie: Archief.    818 keer gelezen.

Op 15 augustus 1877 des namiddags om 5 uur vindt ten huize van de weduwe Gerrit Spijkerbos de openbare verpachting plaats van 43 percelen bouw- en weiland. De totale opbrengst is f433,25 per jaar (de pacht loopt van St. Martini 1877-1883).

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-213 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1877

1877 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (1)

Categorie: Archief.    925 keer gelezen.

In 1877 worden 116 + 19 = 135 weiden in het Koeveld verpacht voor f853,23 + f114,50 = f967,75.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

10 augustus 1876

1876 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (2)

Categorie: Archief.    908 keer gelezen.

Op 10 augustus 1876 des voormiddags om 11 uur vindt ten huize van Wed. H. Nevels de openbare verpachting plaats van 18 percelen bouw- en weiland voor de tijd van 6 opeenvolgende jaren van 11 november 1876 tot 11-11-1882. Opbrengst f191,-.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-213 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1876

1876 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (1)

Categorie: Archief.    854 keer gelezen.

In de jaren 1876, 1877 en 1878 wordt het vuil en de mest van de openbare pleinen, de beesten- en schapenmarkt openbaar verpacht aan F.W.N. Baron Mulert, notaris te Ommen voor f5,10 per jaar. Elke zaterdag moeten vóór zonsondergang en onmiddellijk na elke marktdag de openbare twee marktpleinen goed en behoorlijk schoongeveegd worden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-216 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1875

1875 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    801 keer gelezen.

Op 10 augustus 1875 wordt des namiddags 5 uur ten huize van de Wed. H. Nevels te Stad–Ommen overgegaan tot openbare verpachting van 17 percelen bouw– en weiland.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1874

1874 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    830 keer gelezen.

In 1874 worden 135 koe- en kalverweiden in het Koeveld verpacht voor f731,25.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1873

1873 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    811 keer gelezen.

In de jaren 1872 en 1873 wordt een gelijk aantal [redactie: zie “1871 – Verpachtingen gemeente-eigendommen“] koe– en kalverweiden verpacht.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1872

1872 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    831 keer gelezen.

In de jaren 1872 en 1873 wordt een gelijk aantal [redactie: zie “1871 – Verpachtingen gemeente-eigendommen“] koe– en kalverweiden verpacht.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1871

1871 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    858 keer gelezen.

In 1871 worden 160 koe- en 60 kalverweiden verpacht voor resp. f820,80 en f1209,-.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1870

1870 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    892 keer gelezen.

In de jaren 1867, 1868, 1869 en 1870 worden eveneens [redactie: zie “1866 – Verpachtingen gemeente-eigendommen“] 190 koeweiden en 60 kalverweiden verpacht.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »