1911

1911 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Ingekomen stukken.    135 keer gelezen.

 • C.J. Warnsinck is arts, S. Ekkel-Ruiter vroedvrouw. S. Jengedijk is vroedvrouw te Lemelerveld.
 • H. van Elburg is gemeente-ontvanger van Stad-Ommen.
 • De ver. “Het Groene Kruis” te Ommen verzoekt om een jaarlijks subsidie om een verpleegster te kunnen aanstellen.
 • De schoolpomp te Ommerschans is in maart 1911 kapot.
 • Ingaande 1-5-1911 wordt mej. K.C. Korteling uit Oldenzaal benoemd tot onderwijzeres aan de o.l.s. te Stad-Ommen.
 • Er wordt in 1910 door ingezetenen geklaagd over de slechte afwatering in de kom, met name in het z.g. “Jerusalem”.
 • M. Kingma is boterfabrikant te Lemelerveld. De fabriek is primitief ingericht. In de fabriek zijn geregeld drie volwassen personen werkzaam. Het afvoerwater (eiwithoudend) loopt van de fabriek door een open goot naar een nabij gelegen weiland en moet daar verteren.
 • De bijz. school te Ommen herdenkt op woensdag a.s. (na 6-2-1911) het feit dat de school 60 jaar bestaat. Hoofd der school is Munneke.
 • Lucretia Kramer, onderwijzeres o.l.s. Stad-Ommen, verlaat op 1-5-1911 de school.
 • De gemengde zangvereniging “Tonevido” geeft op dinsdag 16 januari 1911 een uitvoering in het koetshuis van hotel Gerrits.
 • Op 12-1-1911 schrijft burgemeester Bentinck dat men van plan is op de Vechtbrug een leuning te plaatsen van staaldraad, zoals die is aangebracht aan de brug over de Regge. De Vechtbrug is 52 m. lang.
 • De zangvereniging houdt haar wekelijkse repetitie in het grote lokaal van de o.l.s. Stad-Ommen. Voorzitter der vereniging is R. van Aalderen, W. Seinen is sekretaris, F. Bos, penningmeester en G.J. Makkinga en H. Luttekes commissarissen.
 • Op maandag 24 juli 1911 brengt Z.K.H. den Prins der Nederlanden een bezoek aan het Rijksopvoedingsgesticht “Veldzicht” te Balkbrug. Kinderen van de o.l.s. Ommerschans zingen in tegenwoordigheid van de Prins een paar liedjes.
 • Ingaande 1-9-1911 verlaat A.C. Frackers, onderwijzeres o.l.s. Stad Ommen de school.
 • In 1910 zijn de laatste baanvakken (Zuidbroek-Delfzijl en Stadskanaal-Zuidbroek) gereed gekomen. Sedert 1-8-1910 is de Noordooster locaal-spoorweg in zijn geheel in exploitatie. Geleidelijk werden sedert 15-1-1903 de verschillende andere baanvakken voor het publiekverkeer geopend (zie kaartje). Het initiatief voor deze spoorweg werd genomen door Jan Willink (overleden jan. 1896). Bij de oprichting van de maatschappij trad als direkteur op de heer H.J.E. Wenckbach onder wiens leiding sedert 1-6-1898 de voorbereiding voor de oprichting der maatschappij was geschied. Onder zijn directie werd o.m. de gehele spoorweg uitgebakend en gewaterpast, de onteigening voorbereid, grondboringen werden verricht voor enkele baanvakken de gronden aangekocht, verschillende bestekken ontworpen, en kwam het eerste baanvak, Zwolle-Ommen, bijna gereed. De heer Wenckebach werd op 1 mei 1902, wegens zijn benoeming tot Directeur-Generaal der Staatsmijnen, opgevolgd door de heer M.E.H. Breuning, onder wiens directie de gehele aanleg verder werd voltooid. Bij het opmaken der verschillende technische bescheiden, de bestekker en onteigeningsbescheiden, alsmede bij de uitvoering der werken, werden de direkteuren ter zijde gestaan door de sectie-ingenieurs en verdere ingenieurs der maatschappij. De stations- en haltegebouwen en stopplaatsen voor het gedeelte Zwolle-Ommen zijn uitgevoerd naar de ontwerpen van de heer Ed. Cuypers, architect te Amsterdam. In hoofdzaak zijn dezelfde types ook voor de overige gebouwen, enz., met enige afwijking, aangehouden.

Bron: Archief Jan Lucas – Map 02-081+082

Reageren »

15 augustus 1910

1910 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (2)

Categorie: Archief.    844 keer gelezen.

Bij raadsbesluit van 15 augustus 1910 wordt besloten van de heidegrond, kad. bekend sectie A, nr. 1253 (stad-Ommen) ten westen van de grintweg Ommen-Balkbrug te verkopen aan:
1. Gerrit Jan Olthuis, landbouwer, Emsland – 6 are
2. Jannes Volkerink, Emsland – 12 are en 48 ca
3. Gerrit Jan van der Linde, Emsland – 11 are en 4 ca
4. Jan Beniers, Emsland – 31 are en 20 ca
5. Carel Johan Warnsinck, arts, Ambt-Ommen – 5 are en 52 ca

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-214 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

3 januari 1910

1910 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (1)

Categorie: Archief.    770 keer gelezen.

Bij raadsbesluit van 3 januari 1910, nr. 1/I verkoopt de gemeente heidegronden aan het Ommerkanaal. De percelen zijn elk groot 5 ha, 63 are en 80 ca. en worden verkocht aan:
1. Gezinus Hendrik van der Veen, zonder beroep, sectie A, nr. 1301
2. Hendrik van Apeldoorn, landbouwer, sectie A, nr. 1301
3. Pieter Oldenziel, sectie A, nr. 1301
4. Derk Stokris de Besthmen, 18 are heidegrond, sectie A, nr. 1301
5. Hermina Schurink, wed. van Gerrit Steen, landbouwer, sectie A, nr. 1301
6. Arend Winters, landbouwer, sectie A, nr. 1301
7. Bernardus Juurlink, landbouwer, sectie A, nr. 1301
8. Salomon de Haas en Meijer Hartog de Haas – slagers, sectie A, nr. 1301

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-213 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1 mei 1909

1909 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    804 keer gelezen.

Van 1-5-1909 tot 1 mei 1912 huurt Riekelt Wandscheer, schoenmaker te Stad-Ommen van de gemeente St-O, een woning op dat moment in gebruik bij Samuel de Haas, staande aan het Vrijthof te Ommen, kad. bekend, gem. St-O, sectie B, nr. 761 voor f100,- per jaar.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1 mei 1908

1908 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    803 keer gelezen.

Van 1-5-1908 tot 1-5-1909 wordt het beneden gedeelte van een gebouw, waarin vroeger het Post en Telegraaf kantoor gevestigd was en wel een zodanig gedeelte van dit gebouw als voor de dienst der Postrijen en Telegrafie in gebruik is geweest, verhuurd aan J.H.L. Stassen, ontvanger der Registratie en Domeinen te Ommen.
In het gebouw wordt nu het kantoor der Registratie en Domeinen gevestigd. De huurprijs bedraagt f100,-.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1907

1907-1913 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (2)

Categorie: Archief.    810 keer gelezen.

Sectie B. nr. 1765 groot 0.43.05 ha is in 1907 het zuidelijk gedachte van het “Knollenstuk”.
De Noordelijke helft van dit Knollenstuk loopt door tot aan de Hofsteden weg.
Het oostelijke gedeelte der Zuidelijke helft van de Holsbrink tot aan het Smallepad is kad. bekend sectie B, nr. 1769 groot 0.50.05 ha.
De noordelijke helft van de Holsbrink vanaf het Smallepad tot aan de Hofstedenweg is kad. bekend sectie B, nr. 1769 (Stad-Ommen).
De Hofmeijers weide is kad. bekend sectie B, nr. 3156 en grenst aan de Kamphuisweide.
Een stuk land genaamd de Molenbree (1913-1916) is sectie B, nr. 679.
Een stuk land het Molenstuk genaamd aan de noordzijde der oude molenplaats, sectie B, nr. 1755.
De Breestrange, sectie B, nr. 524.
De Scherpe Strange, sectie B, nr. 518.
Het Mansiersstuk, sectie B, nr. 1820.
Op ’t Rot, sectie B, nrs. 231, 222 en 216.
De Hooge Esch, sectie B, nr. 562.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215+216 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1907

1907 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (1)

Categorie: Archief.    880 keer gelezen.

In 1907 worden verpacht 95 weiden voor f1465,- nadat het hooi van de eerste snede is verwijderd mogen de pachters ook gebruik maken van de Woeste.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

17 februari 1906

Gebeurtenis(sen) op 17 februari 1906

Categorie: 1200-1300.    735 keer gelezen.

Op 17-2-1906 is:
– Jan Krake koetsier
– Frederik Vosjan notarisklerk
– Antonie Gerrit Bloem notaris
– Berend Hoek waarnemend burgemeester en wethouder.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-224 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1906

1906 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    763 keer gelezen.

In 1906 worden 90 weiden voor f1508,75 verpacht (1 mei tot 1 november). Het betreft hier één gemeenschappelijke weide. Van gemeentewege wordt toezicht gehouden. Er is één gemeenschappelijke toegang tot de weide. Al het in de weide lopende vee is gemerkt.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-213 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1905

1905 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    814 keer gelezen.

In 1905 worden 90 weiden verpacht voor f1197,-.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-213 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »