микрозаймы

18 september 1958

Gebeurtenis(sen) op 18 september 1958

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    204 keer gelezen.

 • Het totaal aantal bezoekers van het gemeentelijk zwembad “De Olde Vechte” steeg tot ± 53.000. Vorig jaar 34.000.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-230 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

16 september 1958

Gebeurtenis(sen) op 16 september 1958

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    198 keer gelezen.

 • De raad besluit tot de bouw van een permanente (centrale) werkplaats op het terrein gelegen bij het station der Ned. Spoorwegen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-230 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

4 september 1958

Gebeurtenis(sen) op 4 september 1958

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    243 keer gelezen.

 • Fa. H Oldeman, eerste hofleverancier te Ommen. Deze hoge onderscheiding heeft de heer H. Oldeman te danken aan de door hem ontworpen en vervaardigde “Astronomische klok” waaraan hij ruim een jaar heeft gewerkt. Deze klok kreeg een plaats op de burgemeesterskamer, maar werd in 1971 ontvreemd en is sindsdien spoorloos.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-230 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

26 augustus 1958

Gebeurtenis(sen) op 26 augustus 1958

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    232 keer gelezen.

 • Het bestuur van de opgerichte Middelbare Handels Avondschool is als volgt samengesteld: mevr. Terra-Schoenmaker; notaris mr. A.J. Geerlings, J. Keizer, J. Vosjan, B. Bosscher, J. Graves en J.A. van der Does.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-229+230 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

19 augustus 1958

Gebeurtenis(sen) op 19 augustus 1958

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    229 keer gelezen.

 • M.i.v. 1 september wordt de huisvuilophaaldienst uitgebreid met de Buurtschap Beerzerveld. De benodigde emmers zijn reeds besteld.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-229 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

16 augustus 1958

Gebeurtenis(sen) op 16 augustus 1958

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    225 keer gelezen.

 • Op zaterdag 30 augustus a.s zal het huwelijk worden voltrokken tussen Jonkvrouwe I. van Pallandt en Charles Henri de la Porte uit A’dam. De bruid is een dochter van baron en baronesse van Pallandt van Eerde.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-229 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

12 augustus 1958

Gebeurtenis(sen) op 12 augustus 1958

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    246 keer gelezen.

 • Op 15 augustus a.s. zal de verharding van de Vilsterse Allee worden aanbesteed. (Uitgevoerd door de fa Tholen voor f 195.800,-)
 • De nieuwe Handelsavondschoolcursus zal in september a.s. starten met een 1e en 4e klas.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-229 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

2 augustus 1958

Gebeurtenis(sen) op 2 augustus 1958

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    226 keer gelezen.

 • Dankzij het initiatief van de heren W. Boerrigter, Joh. Kamphuis en J. Koster, alle ulo-leraren, krijgt Ommen bij voldoende belangstelling een Handelsavondschool met een 3-jarige en 5-jarige cursus. Ze kregen de volledige steun van het gemeentebestuur, omdat Ommen niet voor een H.B.S. in aanmerking komt. Op deze school wordt onderwijs gegeven in Nederlands, Engels, Duits, Boekhouden, handelsk., sociale wetten enz. Aan het eind van de 3-jarige cursus wordt tevens het middenstandsdiploma uitgereikt. Het schoolgeld zal vermoedelijk f 25,- à f 30,- per jaar bedragen. Gezien de centrale ligging van Ommen verwacht men ook uit de omgeving veel leerlingen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-229 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

24 juli 1958

Gebeurtenis(sen) op 24 juli 1958

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    225 keer gelezen.

 • De minister van Maatschappelijk werk dr. Marga Klompé heeft dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan het Keiezen – Woonoord Laarbrug te Ommen. Zij werd ontvangen door de inspecteurs Ambonezenzorg, mr. E.J. van der Laan, de kampleider, de heer A. Hendriks, de kampoudsten en twee hoofdbestuursleden van de K.R.P.P.T.. Na ten huize van de heer Hendriks, de thee te hebben gebruikt bezocht de minister de juist gereedgekomen nieuwe barakken, zeven in getal, welke 32 woningen bevatten. Ook het oude kamp-gedeelte, dat binnenkort gesaneerd wordt, had de aandacht van mej. Klompé. Het ligt in de bedoeling om het woonoord Eerde, dat in zeer slechte staat verkeerd, op te heffen. Een deel der bewoners zal worden overgebracht naar de Laarbrug. Het huidige woonoord telt 297 zielen, na de sanering zal dit beduidend hoger zijn. Nadat de minister de ziekenzaal met de daaraan verbonden kraamkamer had bezichtigd, liet hij zich uitvoerig inlichten over het kampleven.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-228+229 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

22 juli 1958

Gebeurtenis(sen) op 22 juli 1958

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    219 keer gelezen.

 • Orgelconcert op het orgel van de Ned. Herv. Kerk door Dirk Jansz Zwart.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-228 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »