13 mei 1939

Brand in hotel Stegeman

Categorie: 1900-2000.    1.654 keer gelezen.

Bovenverdieping geheel uitgebrand – Zieke tijdig in veiligheid gebracht.

Gisteravond ontdekte een voorbijganger op de brug over de Vecht een lichtschijnsel in het midden van de tweede verdieping van hotel Stegeman. staande aan de Voorbrug 11, te Ommen. Hij vermoedde onraad en waarschuwde de brandweer, die na korten lijd aanwezig was. inmiddels hadden de vlammen zich over de verdieping verspreid en weldra sloegen zij het dak uit. Met vier stralen op de waterleiding tastte de brandweer het vuur aan. Zij werd hierbij krachtdadig geholpen door militairen. Deze slaagden er mede in een gedeelte van den Inboedel naar buiten te dragen. Een inwonende dienstbode, die op de bovenverdieping ziek te bed lag kon tijdig In veiligheid worden gebracht Men heeft den brand kunnen beperken tot de tweede verdieping. Om tien uur kon met de nablussching worden begonnen.

De tweede verdieping is geheel uitgebrand en het dak is verwoest Over de oorzaak van den brand is nog niets bekend. In hotel Stegeman waren verscheidene officieren in pension. Voorts woonden enkele onderwijzers in het hotel. Aangezien ’s Zaterdags te Ommen geen school wordt gehouden, waren zij met verlof. Verschillende van hun eigendommen zijn een prooi der vlammen geworden, zoodat hen bij hun terugkomst nog een onaangename verrassing wacht. Bij het blusschingswerk kreeg een monteur van een radiocentrale een vallende dakpan op het hoofd, waardoor hij een bloedende hoofdwonde opliep. De brand bracht veel publiek op de been, dat echter door de politie op een afstand werd gehouden. De burgemeester van Ommen, de heer C. E. W. Nering Bögel was bij het blusschingswerk aanwezig. Verzekering dekt de schade.

Bron: krantenknipsel Het Vaderland – 13 mei 1939

Reageren »

1921

1921 – Spoorwegen

Categorie: 1900-2000.    1.557 keer gelezen.

Jan Hendrik van der Zee is stationschef te Ommen.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-144 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1911

1911 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Ingekomen stukken.    131 keer gelezen.

 • C.J. Warnsinck is arts, S. Ekkel-Ruiter vroedvrouw. S. Jengedijk is vroedvrouw te Lemelerveld.
 • H. van Elburg is gemeente-ontvanger van Stad-Ommen.
 • De ver. “Het Groene Kruis” te Ommen verzoekt om een jaarlijks subsidie om een verpleegster te kunnen aanstellen.
 • De schoolpomp te Ommerschans is in maart 1911 kapot.
 • Ingaande 1-5-1911 wordt mej. K.C. Korteling uit Oldenzaal benoemd tot onderwijzeres aan de o.l.s. te Stad-Ommen.
 • Er wordt in 1910 door ingezetenen geklaagd over de slechte afwatering in de kom, met name in het z.g. “Jerusalem”.
 • M. Kingma is boterfabrikant te Lemelerveld. De fabriek is primitief ingericht. In de fabriek zijn geregeld drie volwassen personen werkzaam. Het afvoerwater (eiwithoudend) loopt van de fabriek door een open goot naar een nabij gelegen weiland en moet daar verteren.
 • De bijz. school te Ommen herdenkt op woensdag a.s. (na 6-2-1911) het feit dat de school 60 jaar bestaat. Hoofd der school is Munneke.
 • Lucretia Kramer, onderwijzeres o.l.s. Stad-Ommen, verlaat op 1-5-1911 de school.
 • De gemengde zangvereniging “Tonevido” geeft op dinsdag 16 januari 1911 een uitvoering in het koetshuis van hotel Gerrits.
 • Op 12-1-1911 schrijft burgemeester Bentinck dat men van plan is op de Vechtbrug een leuning te plaatsen van staaldraad, zoals die is aangebracht aan de brug over de Regge. De Vechtbrug is 52 m. lang.
 • De zangvereniging houdt haar wekelijkse repetitie in het grote lokaal van de o.l.s. Stad-Ommen. Voorzitter der vereniging is R. van Aalderen, W. Seinen is sekretaris, F. Bos, penningmeester en G.J. Makkinga en H. Luttekes commissarissen.
 • Op maandag 24 juli 1911 brengt Z.K.H. den Prins der Nederlanden een bezoek aan het Rijksopvoedingsgesticht “Veldzicht” te Balkbrug. Kinderen van de o.l.s. Ommerschans zingen in tegenwoordigheid van de Prins een paar liedjes.
 • Ingaande 1-9-1911 verlaat A.C. Frackers, onderwijzeres o.l.s. Stad Ommen de school.
 • In 1910 zijn de laatste baanvakken (Zuidbroek-Delfzijl en Stadskanaal-Zuidbroek) gereed gekomen. Sedert 1-8-1910 is de Noordooster locaal-spoorweg in zijn geheel in exploitatie. Geleidelijk werden sedert 15-1-1903 de verschillende andere baanvakken voor het publiekverkeer geopend (zie kaartje). Het initiatief voor deze spoorweg werd genomen door Jan Willink (overleden jan. 1896). Bij de oprichting van de maatschappij trad als direkteur op de heer H.J.E. Wenckbach onder wiens leiding sedert 1-6-1898 de voorbereiding voor de oprichting der maatschappij was geschied. Onder zijn directie werd o.m. de gehele spoorweg uitgebakend en gewaterpast, de onteigening voorbereid, grondboringen werden verricht voor enkele baanvakken de gronden aangekocht, verschillende bestekken ontworpen, en kwam het eerste baanvak, Zwolle-Ommen, bijna gereed. De heer Wenckebach werd op 1 mei 1902, wegens zijn benoeming tot Directeur-Generaal der Staatsmijnen, opgevolgd door de heer M.E.H. Breuning, onder wiens directie de gehele aanleg verder werd voltooid. Bij het opmaken der verschillende technische bescheiden, de bestekker en onteigeningsbescheiden, alsmede bij de uitvoering der werken, werden de direkteuren ter zijde gestaan door de sectie-ingenieurs en verdere ingenieurs der maatschappij. De stations- en haltegebouwen en stopplaatsen voor het gedeelte Zwolle-Ommen zijn uitgevoerd naar de ontwerpen van de heer Ed. Cuypers, architect te Amsterdam. In hoofdzaak zijn dezelfde types ook voor de overige gebouwen, enz., met enige afwijking, aangehouden.

Bron: Archief Jan Lucas – Map 02-081+082

Reageren »

1904

1904 – Branden

Categorie: 1900-2000.    1.569 keer gelezen.

In dit jaar vonden bos-en heidebranden plaats onder de buurtschappen Vilsteren en Lemelerveld.
Op 7 juni 1904 vindt een heidebrand plaats te Lemelerveld. A. ter Bruggen is dan rijksveldwachter te Dalmsholte.
Op maandag 30 mei 1904 ontstaat er te Lemelerveld s-morgens om ± 8 uur een grote heide-brand, welke leidt tot het afbranden van ± 50 ha. heide.
In Stad-Ommen was deze brand nog waar te nemen aan de sterk rood gekleurde lucht.
De brigadier des rijkswacht G. Visser en gemeenteveldwachter M. Steen gaan daarom op stap om ter plaatse poolshoogte te nemen.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-137 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1904

1904 – Spoorwegen

Categorie: 1900-2000.    1.619 keer gelezen.

Er wordt gewerkt aan de aanleg van de Noord-Ooster-Lokaal-Spoorweg (N.O.L.S.) Mariënberg tot Coevorden.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-144 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »