21 april 1960

Gebeurtenis(sen) op 21 april 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    56 keer gelezen.

 • De Coöp. Zuivelfabriek “De Vechtstreek” te Ommen bestaat 50 jaar.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-033 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

9 april 1960

Gebeurtenis(sen) op 9 april 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    64 keer gelezen.

 • Dit jaar word in Ommen de eerste boomplantdag gehouden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-033 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

7 april 1960

Gebeurtenis(sen) op 7 april 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    90 keer gelezen.

 • Op 10 april a.s. herdenkt de fa. Joh. van der Kolk en Zn. haar 50-jarig bestaan. Dit heugelijke feit zal uiteraard niet onopgemerkt voorbij gaan. De heer Joh. van der Kolk werd op 13 mei 1881 te Zwolle geboren en kreeg zijn vakopleiding in Deventer. Daarna trok hij naar Antwerpen en Brussel, waar hij bedrijfsleider werd in een grote horlogerie. In 1910 kwam hij weer naar Holland terug en vestigde hij zich te Ommen. In een klein bescheiden pand op de Voorbrug werd begonnen. Door zijn vakmanschap wist hij het vertrouwen niet alleen van de Ommenaren, maar ook van de bewoners uit de verre omtrek te winnen. Zo trekt de heer van der Kolk al die jaren wekelijks naar Raalte, waar hij iedere woensdag zitting houdt bij een bekende winkelier. In 1918 werd het perceel in de Brugstraat in gebruik genomen en kon de zaak beduidend worden uitgebreid. In 1935 kwam er een afdeling optiek bij die werd verzorgd door de jongste firmant. De heer van der Kolk doet het thans wat rustiger aan.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-033 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

26 maart 1960

Gebeurtenis(sen) op 26 maart 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    81 keer gelezen.

 • Ligt er werkelijk goud bij de laarbrug? Marine–kikvoorsmannen stellen onderzoek in.
  Nog enkele dagen en dan zal men eindelijk weten of er, zoals het verhaal wil, in de Vecht nabij de Laarbrug, een schuit met goud op de bodem rust. Volgens de overlevering toch, moet tijdens de belegering der Munsterse troepen in 1672 op genoemde plaats een schuit met Spaanse dukaten tot zinken zijn gebracht. In verband met de jaarlijkse begrotingskosten kwam de ijverige afd. Militaire zaken ten gemeentehuize op de gedachte deze zaak eens te onderzoeken. Een wichelroedeloper heeft dezer dagen vastgesteld dat ter plaatse op een diepte van ± 15 meter edelmetaal moet liggen. Deze hoopgevende mededeling gaf de doorslag. Er werd contact opgenomen met de Marine en deze bleek bereid twee kikvosmannen naar Ommen te zenden. Toevallig valt dit bezoek samen met het ambtsjubileum van secretaris Stoeten a.s. vrijdag. Aangezien het gemeentebestuur uiteraard bij het onderzoek aanwezig wil zijn als direkt belanghebbende, zal dit eerst na de receptie aanvangen, dus ongeveer half vijf. Op dat tijdstip vertrekken de marine mannen met hun gasten van de Vechtbrug in een speciaal voertuig. Mocht er inderdaad een schat liggen dan krijgt het gemeentebestuur hiervan 40 %. Hiervan zou men niet alleen de molen op de Oordt kunnen restaureren, maar bovendien kan men hogere subsidies uitkeren aan de muziek- en zangvereningen. Er werd evenwel niets gevonden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-008+033 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

10 maart 1960

Gebeurtenis(sen) op 10 maart 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    77 keer gelezen.

 • Ds. L.J. Bloemsma uit Huizen in de classis Hilversum heeft een beroep aangenomen naar de Hervormde gemeente van Ommen, waar hij de opvolger wordt van Ds. J.C. Koolschijn, die op 8 maart 1959 naar Ridderkerk is vertrokken. Ds. Bloemsma werd 16 juni 1915 uit een doktersgezin te Geldermalsen geboren. In 1942 werd de heer Bloemsma door het provinciaal kerkbestuur van Overijssel toegelaten tot de evangelisatie bediening in de Hervormde Kerk. Hij stond o.m. in Zandvoort en Aardenhout. Ds. Bloemsma behoort tot de modaliteit van de confessionele vereniging. Daar hij nog geen huis in Ommen heeft, weet hij niet wanneer hij naar Ommen zal verhuizen. Vermoedelijk zal hij te Ommen worden bevestigd door ds. H.J. van Druten uit Driebergen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-007+008 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

23 januari 1960

Openbare school in Beerze officieel in gebruik genomen – Personeel meende dat het droomde

Categorie: Diversen.    1.423 keer gelezen.

Wanneer men de Openbare school te Beerze van de buitenkant bekijkt, vallen alleen maar een paar nieuwe deuren op en de opmerkzame beschouwer ziet ook nog de bijzonder aardige versiering van spelende kinderen op de muur.

Wanneer men echter binnen stapt kan men zijn ogen niet geloven. Men staat in een geheel nieuw gebouw. Het was ook wel nodig. Het oude gebouw voldeed aan geen enkele manier meer aan de eisen…..

Bron: Archief Jan Lucas – Map 13-002

Reageren »

23 januari 1960

Ingekomen stukken

Categorie: Ingekomen stukken.    1.398 keer gelezen.

 • Voor het eerst gaan b en w. de taken binnen het college verdelen. En wel als volgt:
  – Burgemeester: openbare veiligheid, brandweer, financiën, openbare werken, volkshuisvesting en volksgezondheid, schoolartsendienst en centrale werkplaats.
  – Wethouder Immink: onderwijs, loonregeling en werk classificatie gemeente arbeiders, economische aangelegenheden, industrie vestiging.
  – Wethouder Seinen: maatschappelijke steun en voorzorg, vleeskeuring en destructie wet, drinkwatervoorziening, marktwezen, eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd, w.o. bosbedrijf.
 • De electrificatie van de gemeente Ommen werd in het afgelopen jaar voltooid.

Bron: Archief Jan Lucas – Map 13-007

Reageren »

9 januari 1960

Ingekomen stukken

Categorie: Ingekomen stukken.    2.789 keer gelezen.

 • Op 1-1-1959 bedroeg het aantal inwoners van Ommen 12.642. Op 1 januari 1960: 12.846, t.w. 6.585 mannen en 6.261 vrouwen.
 • De nachtwacht maakte op oudejaarsavond wederom met zijn klepper de ronde. Zijn nieuwjaarswens ging evenwel verloren door het hels kabaal dat de jeugd maakte met het afsteken van vuurwerk (bij politie-verordering verboden).
 • De gymnastiek ver. Ommen viert haar 12,5 jarig bestaan.

Bron: Archief Jan Lucas – Map 13-007

Reageren »

31 oktober 1959

Gebeurtenis(sen) op 31 oktober 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    611 keer gelezen.

 • In verband met de pricaire voederpositie op een groot aantal bedrijven op de zandgronden, als gevolg van de droogte zijn voor de getroffen gebieden 1.400.000 KG suikerbieten beschikbaar gesteld. De bieten kosten f 37,50 per 1000 KG. Vermeerderd met f 8,- vracht. Tevens wordt door de drie centrale landbouworganisaties een actie ondernomen om in het westen van het land een aantal stuks jongvee te plaatsen op boerderijen, waar men over onderdak en voeding beschikt.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map 14-280 # Vertaling: Linda de Leeuw

Reageren »

29 oktober 1959

Gebeurtenis(sen) op 29 oktober 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    132 keer gelezen.

 • Na een plechtige uitvaartdienst in de R.K. Parochiekerk te Vroomshoop, die o.m. werd bijgewoond door de kommissaris der koningin, ridderde van der Schueren werd dinsdagmiddag het stoffelijk overschot van baronnesse M. Bentinck-Schimmelpenninck van der Oye in het familiegraf op het landgoed Beerze bijgezet. Baronnesse M. Schimmelpenninck van der 0ye werd in 1895 te Goes geboren en huwde op 5 juni 1940 met baron M. Bentinck tot Buekhorst. Zij had een werkzaamaandeel in het beheer van het 500 ha. grootte landgoed Beerze en was niet alleen daar, maar ook in de omgeving een geziene figuur. Zij was een groot liefhebster van de paardesport en maakte op de dag van haar dood nog een rit te paard.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-271

Reageren »