21 februari 1961

Gebeurtenis(sen) op 21 februari 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    40 keer gelezen.

 • De befaamde dikke den in Het Laar is dezer dagen omgehakt. Een stuk van deze oeroude boom gaat naar de Oudheidkamer en een stuk naar de V.V.V. De den, die een omtrek had van bijna 2 meter, moest om veiligheidsredenen worden geveld.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-064 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

18 februari 1961

Gebeurtenis(sen) op 18 februari 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    37 keer gelezen.

 • De heer Jutten heeft zijn winkel in de Bouwstraat verbouwd en gemoderniseerd.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-064 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

28 januari 1961

Gebeurtenis(sen) op 28 januari 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    57 keer gelezen.

 • Woensdagmiddag werd de ijsbaan in het Laar geopend.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-064 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

19 januari 1961

Gebeurtenis(sen) op 19 januari 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    38 keer gelezen.

 • De heer Ph. de Munck die sinds 1 mei 1937 verbonden is aan de o.l.s. op het Vrijthof heeft maandag zijn 40 jarig ambtsjubileum gevierd.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-064 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

5 januari 1961

Gebeurtenis(sen) op 5 januari 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    76 keer gelezen.

 • Vele stadsgenoten hebben bij de jaarwisseling tevergeefs gewacht op de nachtwacht. I.v.m. de geringe belangstelling voor deze jaarlijkse rondgang en het helse lawaai dat de jeugd bij de toren maakt, welke het uitspreken van de nieuwjaarswens onmogelijk maakt, besloot men de tocht achterwege te laten. De Gemienschop van Oll’ Ommer vergaderde in café Weertman waar de nachtwacht zijn traditionele nieuwjaarswens in Ommer Spraoke ten gehore bracht, waarin de voornaamste gebeurtenissen in het afgelopen jaar de revue paseerden. Dieks besloot zijn wens als volgt:
  Dominees, Pastoors die hebt de zorgen
  Veur dat mensilk deel dat nooit een mense zot
  Wie wenst oe weer een riek gezegend jaar toe
  Zodat ’61 oe ant ende daank’n dot.
  Vroede Vaadren, borgemeester met oe staf.
  Ant ende van mien riemeri’je
  Wens ik oe en iederiene’n gezegend joar
  Zonder al te völle kopschrabberi’je.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-062+064 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

31 december 1960

Gebeurtenis(sen) op 31 december 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    35 keer gelezen.

 • De bewoners van de Ommeres kunnen nu gebruik maken van de nieuwe brug over het afwateringskanaal nabij het bejaardentehuis “Oldehaghen”.
 • Parochiaal overzicht Jaaroverzicht St. Brigittakerk luidt: Gedoopt 21(23), overleden 5(3), huwelijken 7(15), uitgereikte H. Communies 25.000 (25.000). De cijfers tussen haakjes zijn die van 1959.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-062 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

29 december 1960

Gebeurtenis(sen) op 29 december 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    41 keer gelezen.

 • Op vrijdag kwam de raad bijeen en werd E.H. Timmmerman benoemd tot Amtenaar B.S. in de plaats van L. Reefhuis.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-062 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

17 september 1960

Gebeurtenis(sen) op 17 september 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    56 keer gelezen.

 • De Verlengde Stegerens allee is thans verhard. De kosten bedroegen f242.500,- Het werk werd uitgevoerd door v.d. Riet aann.bedrijf te Enter.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-053 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

13 september 1960

Gebeurtenis(sen) op 13 september 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    73 keer gelezen.

 • Sinds de bezetters de sonore Brigitta klok uit de toren roofden, moest deze kerk zich behelpen met een klein klokje, dat wel eens oneerbiedig “de schapen bel” werd genoemd. De primitieve constructie was de oorzaak dat zelfs dit klokje praktisch steeds buiten werking was. In verband met het 100-jarig bestaan der kerk op 15-9-1961 stichte pastoor A. van Rijn nu 4 jaar geleden een klokkenfonds, dat door pastoor Chr. Breukel werd overgenomen. Er was dus wel enig geld maar bij lange na niet voldoende. Groot was ook de verassing voor de parochianen, toen pastoor Chr. Breukel zondag mededeelde, dat drie klokken waren aangekocht bij de firma Petit en Fritsen in Aarle-Rixtel (N.B.). Deze klokken hebben de tonen c.d. en e. en wegen resp. 140, 200 en 290 kg en hebben en doorsnee van 62, 69 en 78 cm. Het luiden geschiedt via een elektrische installatie. De grote klok krijgt de voornaam van pastoor De Bruin, t.w. Simon, die deze kerk in 1937 liet bouwen. De tekst hierbij luidt: Didet miki nomen pastoris, Grex Greta in gignum amoris (de kudde gaf mij uit dankbaarheid de naam van de herder). De parochianen mogen voor de twee andere klokken namen en spreuken bedenken. De plaatsing zal nog voor kerstmis plaats vinden, zodat bij de aanvang van het nieuwe kerkelijke jaar de klokken zullen beieren en dan tevens het jaar van het eeuwfeest zullen inluiden. Op 2 maart 1960 bestond de parochie in feite reeds 100 jaar, maar eerst op 15 september 1881 kreeg men de beschikking over een kerkje afkomstig uit Schokland.
 • De v.v. O.V.C. heeft met gelden afkomstig uit de sporttoto een viertal lichtmasten op het sportveld geplaatst zodat nu ook ’s avonds kan worden getraind.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-052+053 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

31 augustus 1960

Gebeurtenis(sen) op 31 augustus 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    34 keer gelezen.

 • Op deze dag werd ’s avonds op het sportterrein in Het Laar een Grote Taptoe gehouden georganiseerd door de deelnemende korpsen C.S.V. Coevorden, Euphonia Dedemsvaart en S.D.G. Ommen alsmede de drumbands Heemse, Euphonia en C.S.V. Er waren bij 5000 toeschouwers. Door G.V.O. en O.K.K. werden gymnastiek demonstraties gehouden vooraf en tijdens de pauze.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-052 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »