микрозаймы

21 juli 2015

Gebeurtenissen Ambt-Ommen 1853 – 1902

Categorie: Archief, Gebeurtenissen.    1.493 keer gelezen.

Uit het archief van Jan Lucas: De gebeurtenissen in Ambt-Ommen in de periode van 1853 tot 1902:

 • 28-02-1853 Aanbesteding bouw school in de buurtschap Beerze. Gegund aan R. Brinkhuis jr te Ommen.
 • 18-01-1856 Egbert van Beerze benoemd tot gemeente-ontvanger van Ambt-Ommen.
 • 29-10-1858 Jacobus Johannes Hallegraeff benoemd tot ambtenaar der gemeente (art. 261 der Gemeentewet).
 • 02-09-1862 Willem Jan Broekhuizen benoemd tot ambtenaar (art. 261 gemeentewet).
 • 01-11-1862 Registratie bestekken en voorwaarden scholen te Lemele, Nieuwebrug, Beerze en Stegeren.
 • 19-11-1862 Deze vier scholen worden gebouwd door J. Kleinmeyer.
 • 21-03-1864 De bouw van een onderwijzerswoning te Hoogengraven wordt onderhands gegund aan Roelof Brinkhuis.
 • 18-04-1867 Gerrit Jan Warmelink wordt benoemd tot gemeente-ontvanger van Ambt-Ommen.
 • 30-12-1867 Koop van een stuk grond voor de school te Nieuwebrug van Van Pallandt van Eerde. Koop van een stuk grond voor de school te Beerze van H. Pierik.
 • 24-03-1871 Aankoop grond van Gerridina Staman voor begraafplaats.
 • Lees meer »

Reageren »

21 juli 2015

Gebeurtenissen Stad-Ommen 1848 – 1909

Categorie: Archief, Gebeurtenissen.    1.402 keer gelezen.

Uit het archief van Jan Lucas: De gebeurtenissen in Stad-Ommen in de periode van 1848 tot 1909:

 • 30-12-1848 Verpachting marktgeld aan Jan Horstink.
 • 23-10-1850 Verpachting brugtol aan J van Maurik.
 • 13-12-1851 Jan Weenink wordt benoemd ter invordering van de plaatselijke belastingen van Stad-Ommen.
 • 27-12-1851 Verpachting marktgeld aan Jan Horstink.
 • 27-12-1851 zgn. Hammer Bruggenrogge aan Karel Flim.
 • 27-12-1856 Alexander Carel Bouwmeester wordt benoemd tot secretaris der gemeente Stad-Ommen.
 • 12-03-1857 Roelof van Aalderen wordt benoemd tot waagmeester der stad-Ommen.
 • 25-07-1857 Verhuur tol Vechtbrug en bruggenhuis aan Jan Willem Maurik.
 • 03-09-1861 Elias Ravenshorst wordt benoemd tot opzichter kunstwegen en gemeente-eigendommen.
 • 18-10-1862 Verpachting marktgeld aan J.H. Dunnewind.
 • Lees meer »

Reageren »

29 november 1960

Gebeurtenis(sen) op 29 november 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    698 keer gelezen.

 • Donderdag j.l. is in Hervormd Centrum een afdeling van het Jeugd Rode Kruis opgericht.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-059 # Vertaling: OudOmmen

Reageren »

26 november 1960

Gebeurtenis(sen) op 26 november 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    699 keer gelezen.

 • De speeltuinver. Ommeres is er nog niet in geslaagd een speeltuin in te richten.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-059 # Vertaling: OudOmmen

Reageren »

14 november 1960

Gebeurtenis(sen) op 14 november 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    700 keer gelezen.

 • Faillissementsveiling Houtwarenfabriek te Ommen. Op donderdag 17 november 1960, ’s voorm. 10 uur, zullen op het terrein v.d. fabriek v.d. firma Delissen en Overgoor a.d. Wolfskuilstraat 5, ten verz. Van dhr. Curator, publiek á contant worden verkocht: kantoorinventaris, w.o. schrijfmachines, stoelen, kastjes, oliekachel, schrijftafels, bureau; gereedschappen, w.o. bankschroef, sergeants, elek. boor, warmspuitapparaat (Ecco), 2 elek. verfspuiten, houtbuigapparaat, lijmopbrengmachine, ijzerschaar, zagen, dommekracht, krik, ijzeren en houten transportwagentjes, klemmen, tangen, elek. motoren, draagberries, kruiwagen, werkbanken; fabrikaten, w.o. ong. 600 klap- en vouwstoelen compleet (zeer geschikt voor kantines, verenigingen, zalen, clublokalen e.d.); grote partijen: tafel- en stoelpoten, ruggen, zittingen en andere onderdelen; div. tafeltjes, klaptafels etc.; onverwerkt beukenhout in kub. meters, w.o. platen van 50 mm; materialen zoals schroeven, ijzerdraad, nippels; hele partijen korthout, latjes en spijlen (voor huisvlijt en knutselwerk), afvalbrandhout en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. bezichtiging woensdag 16 nov. a.s. van 2-4 uur.
  Deurwaarders: H. J. Groenenberg, Stationsweg 11, Ommen, tel. 05291-704. M. Bieringa, Koestraat 38, Zwolle, tel. 05200-15228.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-055 # Vertaling: OudOmmen

Reageren »

1 november 1960

Gebeurtenis(sen) op 1 november 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    826 keer gelezen.

 • Het Chr. Bejaardencentrum aan de Lodderholt nadert zijn voltooiing. Het hoofdgebouw dat 48 éénpersoons- en 16 tweepersoonskamers zal bevatten hoopt men eind april 1961 in gebruik te kunnen nemen. In de zijgevel komen 10 tweepersoons flatjes welke vermoedelijk 1 januari klaar komen. De bewoners kunnen hun eigen maaltijden bereiden doch desgewenst ook uit het centrum betrekken. In het verzorgingstehuis krijgen de bewoners hun maaltijden op de kamer. Er wordt een directe lijnverbinding met de Hervormde en Geref. Kerk te Ommen.
 • Van 1 tot 22 november a.s. maakt de Hervormde Predikant Ds. D van Heyst weer een reis op het Hospitaal kerkschip “De Hoop”. Vermoedelijk gaat de tocht ditmaal naar de Ierse Zee.
 • Met de restauratie van den molen op den Oordt is op 22 oktober j.l. een aanvang gemaakt.
 • De voormalige Kuiperij Vos was gevestigd in het pand Hardenbergerweg 9. De Gemeente koopt dit pand voor f 64.000,-. Dit pand zal in huurkoop worden afgestaan aan mevr. De wed. G.J. Geesdink – Weegink en B. Geerdink te Hengelo. Deze firma wil hier een plastic fabriek gaan exploiteren.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-059 # Vertaling: OudOmmen

Reageren »

27 oktober 1960

Gebeurtenis(sen) op 27 oktober 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    696 keer gelezen.

 • Tot 7e leerkracht aan de Chr. Ulo-school werd benoemd de heer G.W. Hart uit Aalten.
 • Het Kruideniersbedrijf van de fa. Keizer bestaat deze maand 40 jaar en het Kaashuis van de dames Corlé 60 jaar.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-053+054 # Vertaling: OudOmmen

Reageren »

22 oktober 1960

Gebeurtenis(sen) op 22 oktober 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    744 keer gelezen.

 • De Chr. Vrouwenbond die in 1940 met 24 leden starte bestaat 20 jaar.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-053 # Vertaling: OudOmmen

Reageren »

15 oktober 1960

Gebeurtenis(sen) op 15 oktober 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    687 keer gelezen.

 • Het in aanbouw zijnde Chr. bejaardencentrum aan de Lodderholt kwam woensdag “onder de kop”.
 • Ds. G.A. Bruins wordt 15 okt. a.s. 80 jaar. Op 1 mei 1946 ging hij na ruim 22 jaar de Herv. Gem. te Ommen als predikant te hebben gediend met emeritaat op ruim 65 jarige leeftijd. Na nog enkele jaren te Ommen hebben gewoond vertrok hij naar Lochem.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-053 # Vertaling: OudOmmen

Reageren »

22 december 1959

Gebeurtenis(sen) op 22 december 1959

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    468 keer gelezen.

 • Twee militaire voertuigen arriveerden in Ommen met 50 ton Lucerne uit Zeeland, bestemd voor de boeren bedrijven, die door de droogte schade hebben geleden. Hiermee wil Zeeland (op de zakken staat het opschrift: Zeeland helpt Overijssel) uitdrukking geven aan zijn dank voor de hulp die Overijssel destijds bood bij de watersnood. De coöperatie te Ommen is de voedselcommesaris behulpzaam bij de lossing en transport naar de groenvoersilo’s. Vandaaruit wordt het via de P.B.H.’s gedistributeerd in Salland en in Twente. Lucerne is gedroogde, gemalen haver en wordt in mengvoeders gebruikt. Transport, opslag en distributie geschiedde gratis.
 • Op 7-1-1960 bestaat de gymnastiekver. G.V.O. 12,5 jaar.
 • Op 28-12-1959 wordt baron J.H.D. van Pallandt 70 jaar.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-292+293 # Vertaling: Linda de Leeuw

Reageren »