30 augustus 2021

Varsen nog mooier – pontje officieel in de vaart

Categorie: Gebeurtenissen, Harry Woertink.    498 keer gelezen.

VARSEN – Met de officiële ingebruikname van het pontje over de Vecht aan de Larinkmars is Ommen een nieuwe recreatieve verbinding rijker.

 Bernard Schuurman vergezeld van de wethouders Bart Jaspers Faijer en Leo Bongers maakt de eerste officiële vaart met het pontje in Varsen.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer afbeeldingen het album “2021 – Varsen

Het zelf te bedienen pontje verbindt fiets- en wandelpaden in de Ommer buurtschap Varsen met de Vilsterseweg op landgoed Vilsteren. Op de plek waar Vecht en Regge samenkomen zorgt een nieuw uitkijktoren “Kansel” bovendien voor een mooie beleving van de omgeving. De toren, gebouwd rondom een oude eikenboom, is bedoeld als rust- en informatiepunt. De officiële plechtigheid maandagmiddag 30 augustus 2021 was voorbehouden aan de 82-jarige oud Varsenaar Bernard Schuurman, die met de fiets aan de hand de eerste officiële overvaart maakte met de Ommer wethouders Bart Jaspers Faijer en Leo Bongers.

Op de bodem van de rivier trekt een kabel verschillende katrollen aan om het pontje in beweging te zetten. De motor van deze kabel wordt van elektra voorzien. De bediening van het pontje zelf werkt op zonne-energie. waar een druk op een knop voldoende is om fietsers en voetgangers op een onthaastende manier aan de overkant van de Vecht te brengen. De oversteek bevindt zich in de nabijheid van de op 1 juli 2020 geopende “Erve Vechtdal Koesafari”, waar eerder de boerderij van de familie Timmerman was gevestigd. De oude boerderij, schuren en de silo maakten plaats voor een nieuwe woning en horecagebouw met terras voor (fiets)passanten. Meest opvallend op het erf is de ronde stal “The Roundhouse” waar de brandrode Vechtdal runderen onderdak vinden.

“Kansel”
De uitkijktoren “Kansel” is onderdeel van het zogenaamde Tientorenplan, waarin allerlei deelprojecten langs de boorden van de Vecht zijn opgenomen. Het project is mede tot stand gekomen op initiatief van Plaatselijk Belang Varsen. Zij wilden graag een uitkijkpunt van waaruit je de samensmelting van de Regge en de Vecht kunt zien en volop van de omgeving kunt genieten. In overleg met ontwerper en bouwer Roel Westerman uit Rheezerveen is men tot dit ontwerp gekomen. Het ontwerp is geïnspireerd op een kansel: een gestoelte waarvan bovenaf een ruimte is te overzien. Kenmerkend voor de bouwwijze van een spreekgestoelte is de wenteltrap. Deze kansel is geïnspireerd op de traditionele uitgangspunten van een spreekgestoelte maar is bedoeld als een luister gestoelte. Een plek waar bezoekers toehoorders kunnen zijn in een landschap dat spreekt. Lees meer »

Reageren »

21 juni 1962

Gebeurtenis(sen) op 21 juni 1962

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    195 keer gelezen.

 • M.i.v. 1 juli a.s. werd tot postdirekteur te Ommen benoemd de heer J.N. de Lege, thans nog in deze functie werkzaam te Borne.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-100 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

14 juni 1962

Gebeurtenis(sen) op 14 juni 1962

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    153 keer gelezen.

 • De heer D. Krul vestigt in Archem het vakantieoord “De Lemeler Esch”.
 • Het watersportcentrum aan de Vecht behoort sinds 1949 tot de evenementen tijden het zomerseizoen. Al die jaren is dit bedrijf geëxploiteerd door de heer J. Klaer. Thans is de heer Peters eigenaar geworden. Zaterdagmiddag werd de nieuwe salonboot “Avontuur” officieel in dienst gesteld. De boot plaatsbiedend aan 120 personen zal dagelijks rondvaarten verzorgen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-100 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

22 mei 1962

Gebeurtenis(sen) op 22 mei 1962

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    238 keer gelezen.

 • Zoals reeds vermeld werd het pand Markt 6 door de gemeente aangekocht voor uitbreiding van het stadhuis. Het hier gevestigde café van de heer G. Steen werd i.v. hiermee gesloten. De vergunning is overgegaan naar café Kouwen op de Markt. De heer G. Steen gaat een transportbedrijf exploiteren.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-100 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

13 mei 1962

Gebeurtenis(sen) op 13 mei 1962

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    223 keer gelezen.

 • Het Diorama is ondergebracht in het gebouwtje aan de Koesteeg. De hierin gevestigde muziekschool werd overgebracht naar het gebouw in de Kruisstraat. De twee lokalen in het gebouw Koesteeg werden samengetrokken. De achterwanden van de diorama kasten werden beschilderd met landschappen uit Ommen, zoals de Wolfskuil Besthmen, Eerde, en Dalmsholte. Bovendien zijn enkele cement schilderingen aangebracht met diepzee-taferelen. Er is nog een speciale vitrine met kleine vogels, die in de winter Ommen bevolken.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-100 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

10 mei 1962

Gebeurtenis(sen) op 10 mei 1962

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    102 keer gelezen.

 • Ds. J.B.B van der Meulen heeft het beroep naar de Geref. kerk te Ommen aangenomen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-100 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

8 mei 1962

Gebeurtenis(sen) op 8 mei 1962

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    135 keer gelezen.

 • De heer J.H. Lemmers die sinds 1938 in het fraaie Zeesse 1 km van Ommen de kampeerboerderij “De Stekkenkamp” exploiteert heeft zijn bedrijf geheel gemoderniseerd. Voorlopig kunnen door uitbreiding hier 500 personen bivakkeren.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-100 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

28 april 1962

Gebeurtenis(sen) op 28 april 1962

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    184 keer gelezen.

 • Ds. Joh. C. Baumvalk neemt op 13 mei afscheid van de Geref. gemeente te Ommen na deze gemeente 5 jaar als predikant te hebben gediend. Hij werd op 7-11-1928 te Metslanies in Friesland geboren. In juni 1952 legde aan de V.U zijn kandidaats-examen theologie af. Op 11 januari 1953 werd hij als predikant bevestigd bij de Geref. gemeente Oostwold in het Old ambt (Groningen). Op 12 mei 1957 ging hij van hier naar Ommen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-099+100 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

14 april 1962

Gebeurtenis(sen) op 14 april 1962

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    161 keer gelezen.

 • Door de groei van de gemeente groeien tevens de diverse Gemeentelijke diensten. Teneinde deze te kunnen blijven huisvesten zal uitbreiding van het stadhuis noodzakelijk zijn. Voor dit doel is onlangs het belendende pand van de heer G. Steen aangekocht. Met deze aankoop verdwijnt dan een van de oudste cafe’s uit de gemeente. Het pand met zijn wit gepleisterde gevel kwam op de Markt goed tot zijn recht. Ook het interieur van de zaak roept herinneringen op aan vroegere, rustige tijden.
 • Voor de tweede maal sinds 1947 zag de heer G.J. van Elburg zich genoodzaakt om zijn OCO–lunchroom met cafetaria in de Brugstraat belangrijk uit te breiden. Door het wegbreken van een muur is het thans één groot geheel geworden. Ook de keuken is van de nieuwste apparaten voorzien. Deze zaak bestaat thans 15 jaar.
 • De Coop. Zuivelfabriek De Vechtstreek kreeg in 1961 bijna 22 miljoen kg. melk aangevoerd. Het gemiddelde vetgehalte was 3,85%; het gem. eiwit gehalte: 3,34%. Geproduceerd werd 875.940 kg boter en 1.197.350 kg. melkpoeder.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-099 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

7 april 1962

Gebeurtenis(sen) op 7 april 1962

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    252 keer gelezen.

 • De restauratie van de molen op den Oordt is voltooid. Aangezien nog een tweetal molens met de ondergang worden bedreigd n.l. één aan de Balkerweg en één te Besthmen, is te Ommen opgericht de vereniging “Ommer molens”. In het bestuur hebben zitting: H.B. Bos, voorzitter; H.L. Wiertze, secretaris; dr. P. Wildervanck de Blécourt, penningmeester; mr. G. Kramer, rechtsk. adviseur; E. de Conne, dr. A van Pesch en H.J. Lokin. De minimum contributie werd vastgesteld op f 2,50.
 • De officiële opening van het diorama a/d Koesteeg is vastgesteld op 15 mei a.s.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-099 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »