30 augustus 2021

Varsen nog mooier – pontje officieel in de vaart

Categorie: Gebeurtenissen, Harry Woertink.    272 keer gelezen.

VARSEN – Met de officiële ingebruikname van het pontje over de Vecht aan de Larinkmars is Ommen een nieuwe recreatieve verbinding rijker.

 Bernard Schuurman vergezeld van de wethouders Bart Jaspers Faijer en Leo Bongers maakt de eerste officiële vaart met het pontje in Varsen.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer afbeeldingen het album “2021 – Varsen

Het zelf te bedienen pontje verbindt fiets- en wandelpaden in de Ommer buurtschap Varsen met de Vilsterseweg op landgoed Vilsteren. Op de plek waar Vecht en Regge samenkomen zorgt een nieuw uitkijktoren “Kansel” bovendien voor een mooie beleving van de omgeving. De toren, gebouwd rondom een oude eikenboom, is bedoeld als rust- en informatiepunt. De officiële plechtigheid maandagmiddag 30 augustus 2021 was voorbehouden aan de 82-jarige oud Varsenaar Bernard Schuurman, die met de fiets aan de hand de eerste officiële overvaart maakte met de Ommer wethouders Bart Jaspers Faijer en Leo Bongers.

Op de bodem van de rivier trekt een kabel verschillende katrollen aan om het pontje in beweging te zetten. De motor van deze kabel wordt van elektra voorzien. De bediening van het pontje zelf werkt op zonne-energie. waar een druk op een knop voldoende is om fietsers en voetgangers op een onthaastende manier aan de overkant van de Vecht te brengen. De oversteek bevindt zich in de nabijheid van de op 1 juli 2020 geopende “Erve Vechtdal Koesafari”, waar eerder de boerderij van de familie Timmerman was gevestigd. De oude boerderij, schuren en de silo maakten plaats voor een nieuwe woning en horecagebouw met terras voor (fiets)passanten. Meest opvallend op het erf is de ronde stal “The Roundhouse” waar de brandrode Vechtdal runderen onderdak vinden.

“Kansel”
De uitkijktoren “Kansel” is onderdeel van het zogenaamde Tientorenplan, waarin allerlei deelprojecten langs de boorden van de Vecht zijn opgenomen. Het project is mede tot stand gekomen op initiatief van Plaatselijk Belang Varsen. Zij wilden graag een uitkijkpunt van waaruit je de samensmelting van de Regge en de Vecht kunt zien en volop van de omgeving kunt genieten. In overleg met ontwerper en bouwer Roel Westerman uit Rheezerveen is men tot dit ontwerp gekomen. Het ontwerp is geïnspireerd op een kansel: een gestoelte waarvan bovenaf een ruimte is te overzien. Kenmerkend voor de bouwwijze van een spreekgestoelte is de wenteltrap. Deze kansel is geïnspireerd op de traditionele uitgangspunten van een spreekgestoelte maar is bedoeld als een luister gestoelte. Een plek waar bezoekers toehoorders kunnen zijn in een landschap dat spreekt. Lees meer »

Reageren »

5 april 1962

Gebeurtenis(sen) op 5 april 1962

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    19 keer gelezen.

 • I.v.m. zijn benoeming te Drachten heeft postdirecteur H. van der Werf, afscheid genomen van het personeel te Ommen.
 • M.i.v. 1-8-1962 werd mej. L. Stam uit Utrecht benoemd tot directrice van de chr. landbouw huishoudschool te Ommen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-098 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

31 maart 1962

Gebeurtenis(sen) op 31 maart 1962

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    20 keer gelezen.

 • De Stichting Vakantievreugd, welke o.m. het vakantieoord “De Besthmenerberg” exploiteert bestaat zaterdag 7 april a.s. 10 jaar.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-098 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

20 maart 1962

Gebeurtenis(sen) op 20 maart 1962

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    26 keer gelezen.

 • Aan de directrice van het bejaardencentrum Oldenhaghen te Ommen, mej. Verbeek Wolthuis is op haar verzoek ontslag verleend. Met de leiding van het bejaardencentrum is thans de heer J. Groenendijk uit Ommen, de leider van het oude rusthuis, belast.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-098 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

6 maart 1962

Gebeurtenis(sen) op 6 maart 1962

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    24 keer gelezen.

 • De heer H. Martens jr. werd door de kerkeraad officieel benoemd als koster der Geref. Kerk. Zoals bekend volgde de heer H. Martens een jaar geleden zijn vader in deze functie op.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-098 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

13 februari 1962

Gebeurtenis(sen) op 13 februari 1962

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    30 keer gelezen.

 • Uit de besturen des standorganisaties wordt een commissie gevormd die de werkzaamheden, aan de oprichting van de Ver. voor Bedrijfshulp verbonden, ter hand zal nemen. Reeds 15 personen meldden zich als lid aan.
 • Door de heer J.M. Pel, arts, werd het pand van de wed. Massies aan de Markt aangekocht; door de heer H.J. Mijnheer werd het pand van de heer Joh. Hurink in de Kruisstraat aangekocht om hierin een lunchroom te vestigen.
 • Op de begroting is en post voor verbetering van de Koesteeg uitgetrokken (een aantal leerlingen van de chr. ulo had aan de raad een verzoek gericht, met duidelijke foto!, om de Koesteeg te verharden).
 • Bij K.B. van 8 december 1961 nr. 40 wordt het onteigeningsplan Laarakkers goedgekeurd.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-098 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

10 februari 1962

Gebeurtenis(sen) op 10 februari 1962

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    18 keer gelezen.

 • Woensdagavond besluit het bestuur van de chr. school te Lemele vergunning aan te vragen voor de bouw van een kleuterschool.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-098 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

8 februari 1962

Gebeurtenis(sen) op 8 februari 1962

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    17 keer gelezen.

 • Te Ommen wordt een arjosclub opgericht

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-086 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

6 februari 1962

Gebeurtenis(sen) op 6 februari 1962

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    23 keer gelezen.

 • Op 1 februari heeft de heer H. Bakker afscheid genomen als deurwaarder bij de rijksbelastingen i.v.m. vestiging te Ommen als makelaar en taxateur.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-086 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

27 januari 1962

Gebeurtenis(sen) op 27 januari 1962

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    18 keer gelezen.

 • De Woningbouwver. Ommen gaat over tot de bouw van 20 woningen in het bouwkomplex de Laarakkers alsmede 43 vrijgezellen flats.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-086 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »