29 juni 1961

Gebeurtenis(sen) op 29 juni 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    32 keer gelezen.

 • In verband met de invoering der 5-daagse werkweek bij de P.T.T. is op zaterdag de laatste buslichting richting Zwolle om 11.50 uur.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-077 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

17 juni 1961

Gebeurtenis(sen) op 17 juni 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    39 keer gelezen.

 • De uitbreiding van de chr. ulo-school wordt aanbesteed.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-077 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

25 mei 1961

Gebeurtenis(sen) op 25 mei 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    45 keer gelezen.

 • Op 15 mei j.l. heeft A. Visscher de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en draagt zijn functies als stadsklokkenluider en omroeper over aan zijn zoon Hans. Van de gemeente ontving hij de eremedaille van de gemeente Ommen. Hij heeft zijn functie als klokkenluider 31 jaar vervuld. Daarnaast was hij schoenmaker, aanspreker en omroeper en nam tevens actief aan het politieke leven (C.H.U.) en maatschappelijke leven deel.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-077 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

9 mei 1961

Gebeurtenis(sen) op 9 mei 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    22 keer gelezen.

 • Het Keiëzen Woonoord Eerde dat zich al sinds jaren in een slechte toestand bevond is thans ontruimd. De bewoners zijn overgeplaats naar Rijssen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-077 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

4 mei 1961

Gebeurtenis(sen) op 4 mei 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    23 keer gelezen.

 • I.v.m. met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft de heer B.H.G. Lubbers afscheid genomen als directeur van de Amsterdamse Bank te Ommen. Tot zijn opvolger werd benoemd de heer H. Boeve, directeur dezer Bank te D’vaart.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-077 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

22 april 1961

Gebeurtenis(sen) op 22 april 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    62 keer gelezen.

 • Restauratie zeskantmolen te Ommen.
  De restauratie van de oude zeskantmolen aan den Lagen Oordt te Ommen nadert zijn voltooiing. Maandag a.s. komt de nieuwe kap er op en dan is het nog een kwestie van enkele weken. Deze oude molen is in 1824 via Deventer in Ommen gekomen. Het bijzondere van deze molen is, dat de staanders doorlopen tot de nok. Er wordt wederom een maal installatie in aangebracht. Het is de bedoeling de molen elke zaterdag in bedrijf te stellen als toeristische bezienswaardigheid. Voorts zal de Oudheidskamer in deze molen worden ondergebracht. Ommen bezit nog vier molens, die gerestaureerd dienen te worden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-077 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

12 april 1961

Gebeurtenis(sen) op 12 april 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    28 keer gelezen.

 • Het Geref. Ver.gebouw aan den Lagen Oordt zal plaats vinden op 12-4-1961.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-066 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

1 april 1961

Gebeurtenis(sen) op 1 april 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    50 keer gelezen.

 • De heer H. Martens, die 44 jaar het ambt van koster heeft vervuld bij de geref. kerk te Ommen zal deze functie m.i.v. 1 april aan zijn zoon overdragen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-077 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

30 maart 1961

Gebeurtenis(sen) op 30 maart 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    38 keer gelezen.

 • De bewoners van de Middenstraat en Gasthuisstraat hebben maandagavond angstige uren beleefd. Door een nog onbekende oorzaak brak brand uit in het confectie-atelier van de fa. Steendam aan de Middenstraat. De vlammen vonden een gretig voedsel in de aldaar opgeslagen brandbare stoffen. Toen de brandweer te plaatse kwam stond het perceel reeds in lichter laaie. Door de hoog uitslaande vlammen, door de felle wind, liepen niet alleen de aangrenzende huizen, maar ook die aan de overzijde van de enkele meters brede straat liepen gevaar. De brandweer uit Dalfsen was eveneens spoedig ter plaatse waardoor de brand spoedig was bedongen. Van het atelier bleef niet anders over dan een smeulende puinhoop.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-066 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

14 maart 1961

Gebeurtenis(sen) op 14 maart 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    31 keer gelezen.

 • Bij de Cöop. Grasdrogerij te Ommen werd in het afgelopen jaar 3700 ton gras aangevoerd, waarvan 1060 ton gedroogd product overbleef. Aangezien de toevoer van gras groter was dan de droog capaciteit moesten meer dan honderd boeren teleurgesteld worden. Op de jaarvergadering is besloten een viertal tractoren aan te schaffen om het grasvervoer zelf te kunnen verzorgen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-066 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »