30 augustus 2021

Varsen nog mooier – pontje officieel in de vaart

Categorie: Gebeurtenissen, Harry Woertink.    191 keer gelezen.

VARSEN – Met de officiële ingebruikname van het pontje over de Vecht aan de Larinkmars is Ommen een nieuwe recreatieve verbinding rijker.

 Bernard Schuurman vergezeld van de wethouders Bart Jaspers Faijer en Leo Bongers maakt de eerste officiële vaart met het pontje in Varsen.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer afbeeldingen het album “2021 – Varsen

Het zelf te bedienen pontje verbindt fiets- en wandelpaden in de Ommer buurtschap Varsen met de Vilsterseweg op landgoed Vilsteren. Op de plek waar Vecht en Regge samenkomen zorgt een nieuw uitkijktoren “Kansel” bovendien voor een mooie beleving van de omgeving. De toren, gebouwd rondom een oude eikenboom, is bedoeld als rust- en informatiepunt. De officiële plechtigheid maandagmiddag 30 augustus 2021 was voorbehouden aan de 82-jarige oud Varsenaar Bernard Schuurman, die met de fiets aan de hand de eerste officiële overvaart maakte met de Ommer wethouders Bart Jaspers Faijer en Leo Bongers.

Op de bodem van de rivier trekt een kabel verschillende katrollen aan om het pontje in beweging te zetten. De motor van deze kabel wordt van elektra voorzien. De bediening van het pontje zelf werkt op zonne-energie. waar een druk op een knop voldoende is om fietsers en voetgangers op een onthaastende manier aan de overkant van de Vecht te brengen. De oversteek bevindt zich in de nabijheid van de op 1 juli 2020 geopende “Erve Vechtdal Koesafari”, waar eerder de boerderij van de familie Timmerman was gevestigd. De oude boerderij, schuren en de silo maakten plaats voor een nieuwe woning en horecagebouw met terras voor (fiets)passanten. Meest opvallend op het erf is de ronde stal “The Roundhouse” waar de brandrode Vechtdal runderen onderdak vinden.

“Kansel”
De uitkijktoren “Kansel” is onderdeel van het zogenaamde Tientorenplan, waarin allerlei deelprojecten langs de boorden van de Vecht zijn opgenomen. Het project is mede tot stand gekomen op initiatief van Plaatselijk Belang Varsen. Zij wilden graag een uitkijkpunt van waaruit je de samensmelting van de Regge en de Vecht kunt zien en volop van de omgeving kunt genieten. In overleg met ontwerper en bouwer Roel Westerman uit Rheezerveen is men tot dit ontwerp gekomen. Het ontwerp is geïnspireerd op een kansel: een gestoelte waarvan bovenaf een ruimte is te overzien. Kenmerkend voor de bouwwijze van een spreekgestoelte is de wenteltrap. Deze kansel is geïnspireerd op de traditionele uitgangspunten van een spreekgestoelte maar is bedoeld als een luister gestoelte. Een plek waar bezoekers toehoorders kunnen zijn in een landschap dat spreekt. Lees meer »

Reageren »

7 december 2015

Chaos op de Vechtbrug

Categorie: Diversen.    2.238 keer gelezen.

Op of bij de oude Vechtbrug in Ommen zijn in de loop van de jaren verschillende aanrijdingen geweest, soms ook met fatale afloop.

 Op deze foto, uit de zestiger jaren, een vrachtwagen die boter en kaas vervoerde hangend boven het water van de Vecht. Een onhandige manoeuvre is de oorzaak dat de vrachtwagen boven de rivier de Vecht komt te hangen. Een bus met scholieren is gestopt en de buspassagiers overzien de ravage.
Foto: Streekmuseum Ommen

De brug, officieel de Hessel Mulertbrug, is genoemd naar Hessel Mulert, die in 1492 voor een eerste brug over de Vecht zorgde. De voorlaatste brug is in 1936 nieuw aangelegd en heeft dienst gedaan tot 1970. Toen kwam in oostelijke richting een nieuwe brug, de huidige brug te liggen. Een verkeersinstallatie (stoplichten) was er niet. Alleen bij drukte, zoals met Pasen en Pinksteren, werd het verkeer geregeld door een politieagent al dan niet met een stopbord of met een mobiele op afstand regelbare verkeerslichtinstallatie.

In oktober 1969 zorgde een vrachtwagen ook voor chaos bij de Vechtbrug. Het Nieuwsblad van het Noorden berichtte op 8 oktober 1969 het volgende:

Vrachtwagen uit Leens veroorzaakt chaos op Vechtbrug
Grote chaos ontstond vannacht op rijksweg 34 nabij de Vechtbrug in Ommen, toen een door de Groninger F. H. (43) bestuurde vrachtauto met aanhanger van de weg raakte. De aanhangwagen kwam in de Vecht terecht, terwijl de vrachtauto zelf op de wal bleef staan. De bestuurder bleef ongedeerd. H. vervoerde kratten bier en limonade. Over een lengte van veertig meter werd een bij de Vechtbrug staand ijzeren hek vernield. Het ongeluk gebeurde om kwart over een vannacht. Tot zeven uur vanmorgen waren de rijksweg en de brug gestremd, waardoor het verkeer moest worden omgeleid. De firma Schaap uit Leens, waarvoor H. de lading vervoerde is verzekerd.

Bron: Harry Woertink – 7 december 2015

2 Reacties »

1980

Vragen rondom het stadsrecht van Ommen

Categorie: 1900-2000.    4.261 keer gelezen.

“Alzoo het bisschop Otto III behaagde hen op den St. Bartholomeusdag van dat jaar (1248) met Stadsvoorrechten te begunstigen en wel in dezelfde mate en uitgestrektheid als te voren reeds door hem of zijne voorzaten aan de drie grootere steden Deventer, Kampen en Zwolle verleend waren. (sted. Hist. v. Overijssel) Zo staat te lezen in “Beschrijving van Ommen”, 1829, blz. 12.

map07-018-b.jpgafb. OudOmmen

De onbekende schrijver hiervan zegt, dat dit de oudste brief is, die zich in het Stadsarchief bevindt en op perkament is geschreven. Hij laat deze brief voor de oorspronkelijke stadsbrief doorgaan. In de “Geschiedenis van Ommen”, blz. 11 heb ik vermeld, dat wij hier hoogstens met een afschrift te doen hebben en dat het origineel (om welke reden dan ook) niet bewaard is gebleven. Aan de echtheid van dit afschrift wordt echter niet alleen getwijfeld, het wordt algemeen als vervalst erkend. Er komen n.l. verschillende onjuistheden in voor. Als dag van het verlenen van de stadsrechten noemt de onbekende Schrijver St. Bartholomeusdag (24 aug.), en in het stuk staat “daags na” St. Bartholomeusdag (25 aug.). Als jaar van het verlenen van deze rechten wordt aangenomen 1248 en in het afschrift staat 1208. Verder hangt aan het stuk een fragment van een zegel in rode was. Dit zegel is evenwel niet van Otto III, maar van bisschop David van Bourgondië. Verschillende schrijvers delen dezelfde mening. Mr. G.J. ter Kuile zet in het “Oorkondenboek van Overijssel, I”, blz. 210, nr. 133 (1963), na de vermelding van dit stuk er zonder meer achter “vervalst”, en noemt het een “schijnbaar, oorspr. charter”.

K. Heeringa schrijft in het “Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301”, nr. 1180, blz. 509 in een kopnoot: “het schrift dezen oorkonde wijst op de 17e eeuw als dan tijd van ontstaan; het resterende deel van het zegel vertoont geen overeenkomst met dat van bisschop Qtto III. Lees meer »

Reageren »

1969

1969 – Spoorwegen

Categorie: 1900-2000.    1.544 keer gelezen.

Wegens ongunstige financiële uitkomsten van het wagonlading vervoer wil de NS de laad- en losplaats Ommen eind 1969 sluiten voor het vervoer van wagonladingen.
In de periode 1963 t/m 1968 is het wagonlading vervoer gedaald van 888 tot 142 beladen wagons per jaar, mede als gevolg van de voortgaande daling in het kolen verbruik.
De sluiting van de laad- en losplaats gaat in op 31 augustus 1970.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-144 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

23 mei 1966

1966 – Spoorwegen

Categorie: 1900-2000.    1.542 keer gelezen.

Met ingang van 23 mei 1966 worden de halten Junne en Vilsteren voor goederenvervoer als wagonlading gesloten.
De halte Beerze lag tussen 30.8 km en 31 km kad. bekend Ambt-Ommen ns 1951.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-144 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1965

1965 – Spoorwegen

Categorie: 1900-2000.    1.648 keer gelezen.

In januari 1965 is het voormalige haltegebouw te Junne (plaatselijk gemerkt I 27) door het gezin Jansen verlaten.
De NS willen thans spoedig tot sloop overgaan.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-144 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

4 november 1961

Gebeurtenis(sen) op 4 november 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    45 keer gelezen.

  • In het gebouw aan de Koesteeg zal een Natuurhistorisch Diorama worden ingericht. Dit is mogelijk geworden door de medewerking van het gemeentebestuur en baron van Ph. D van Pallandt. De vervaardiging van het diorama is opgedragen aan de kunstschilder H.L. Wiertz. De geestelijke vader van dit plan is de heer P. Hindriks. Het gebouw aan de Koesteeg is eigendom van de Edith stichting, zij beschikt over een ruimte waarin tijdelijk een ulo-klas is ondergebracht en komt waarschijnlijk begin volgend jaar vrij.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-084+085 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

21 oktober 1961

Gebeurtenis(sen) op 21 oktober 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    55 keer gelezen.

  • Bij Van der Ploeg’s Pactonfabriek werken thans 46 personeelsleden. Men houdt rekening met verdere uitbreiding.
  • De restauratie van de molen den Oordt is thans gereedgekomen, maar nog niet van de onderbouw. De stichting oudheidkamer heeft aan het gemeentebestuur deze onderbouw te mogen huren voor f 1000,- per jaar. De gemeente stelt hierna een krediet beschikbaar van f 15.000,- voor restauratie.
  • Pacton heeft wegens personeelsuitbreiding een kantine voor het personeel laten bouwen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-084 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

19 oktober 1961

Gebeurtenis(sen) op 19 oktober 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    48 keer gelezen.

  • Baron M.R. Bentinck tot Buckhorst te Beerze, die maandag 9 oktober bij een auto ongeval te Klarenbeek bij Apeldoorn ernstig werd gewond, is aan de verwondingen overleden. Maximiliaan Robert Bentinck werd 10-9-1882 in Haarlem geboren als zoon van baron R.F.C. Bentinck en Baronesse H.A. van Pallandt. Na zijn huwelijk met J.W. Speelman vestigde hij zich op het fraaie en uitgestrekte landgoed Beerze. Baronesse Bentinck-Speelman die zich bijzonder verdienstelijk maakte voor het Groene Kruiswerk en ook als schil dezes een goede naam had, werd in 1938 gedood op de niet beveiligde overweg te Beerze. In 1940 trad baron Bentinck in het huwelijk met baronesse Schimmelpenninck van der Oye die in 1954 is overleden. Voor de tweede wereldoorlog had baron Bentinck zitting in de Gemeenteraad voor de Ver. Gemeentebelangen. Voorts was hij een der oprichters van de afdeling Ommen van het Rode kruis. Het stoffelijk overschot werd woensdagmiddag onder grote belangstelling bijgezet in het familiegraf op het landgoed.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-083+084 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

14 oktober 1961

Gebeurtenis(sen) op 14 oktober 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    31 keer gelezen.

  • De koopavond wordt van donderdag naar vrijdag verschoven (o.m. met de invoering 5-daagse werkweek en omdat vele werknemers reeds vrijdags hun weekloon ontvangen).

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-083 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »