7 december 2015

Chaos op de Vechtbrug

Categorie: Diversen.    2.192 keer gelezen.

Op of bij de oude Vechtbrug in Ommen zijn in de loop van de jaren verschillende aanrijdingen geweest, soms ook met fatale afloop.

 Op deze foto, uit de zestiger jaren, een vrachtwagen die boter en kaas vervoerde hangend boven het water van de Vecht. Een onhandige manoeuvre is de oorzaak dat de vrachtwagen boven de rivier de Vecht komt te hangen. Een bus met scholieren is gestopt en de buspassagiers overzien de ravage.
Foto: Streekmuseum Ommen

De brug, officieel de Hessel Mulertbrug, is genoemd naar Hessel Mulert, die in 1492 voor een eerste brug over de Vecht zorgde. De voorlaatste brug is in 1936 nieuw aangelegd en heeft dienst gedaan tot 1970. Toen kwam in oostelijke richting een nieuwe brug, de huidige brug te liggen. Een verkeersinstallatie (stoplichten) was er niet. Alleen bij drukte, zoals met Pasen en Pinksteren, werd het verkeer geregeld door een politieagent al dan niet met een stopbord of met een mobiele op afstand regelbare verkeerslichtinstallatie.

In oktober 1969 zorgde een vrachtwagen ook voor chaos bij de Vechtbrug. Het Nieuwsblad van het Noorden berichtte op 8 oktober 1969 het volgende:

Vrachtwagen uit Leens veroorzaakt chaos op Vechtbrug
Grote chaos ontstond vannacht op rijksweg 34 nabij de Vechtbrug in Ommen, toen een door de Groninger F. H. (43) bestuurde vrachtauto met aanhanger van de weg raakte. De aanhangwagen kwam in de Vecht terecht, terwijl de vrachtauto zelf op de wal bleef staan. De bestuurder bleef ongedeerd. H. vervoerde kratten bier en limonade. Over een lengte van veertig meter werd een bij de Vechtbrug staand ijzeren hek vernield. Het ongeluk gebeurde om kwart over een vannacht. Tot zeven uur vanmorgen waren de rijksweg en de brug gestremd, waardoor het verkeer moest worden omgeleid. De firma Schaap uit Leens, waarvoor H. de lading vervoerde is verzekerd.

Bron: Harry Woertink – 7 december 2015

2 Reacties »

1980

Vragen rondom het stadsrecht van Ommen

Categorie: 1900-2000.    4.190 keer gelezen.

“Alzoo het bisschop Otto III behaagde hen op den St. Bartholomeusdag van dat jaar (1248) met Stadsvoorrechten te begunstigen en wel in dezelfde mate en uitgestrektheid als te voren reeds door hem of zijne voorzaten aan de drie grootere steden Deventer, Kampen en Zwolle verleend waren. (sted. Hist. v. Overijssel) Zo staat te lezen in “Beschrijving van Ommen”, 1829, blz. 12.

map07-018-b.jpgafb. OudOmmen

De onbekende schrijver hiervan zegt, dat dit de oudste brief is, die zich in het Stadsarchief bevindt en op perkament is geschreven. Hij laat deze brief voor de oorspronkelijke stadsbrief doorgaan. In de “Geschiedenis van Ommen”, blz. 11 heb ik vermeld, dat wij hier hoogstens met een afschrift te doen hebben en dat het origineel (om welke reden dan ook) niet bewaard is gebleven. Aan de echtheid van dit afschrift wordt echter niet alleen getwijfeld, het wordt algemeen als vervalst erkend. Er komen n.l. verschillende onjuistheden in voor. Als dag van het verlenen van de stadsrechten noemt de onbekende Schrijver St. Bartholomeusdag (24 aug.), en in het stuk staat “daags na” St. Bartholomeusdag (25 aug.). Als jaar van het verlenen van deze rechten wordt aangenomen 1248 en in het afschrift staat 1208. Verder hangt aan het stuk een fragment van een zegel in rode was. Dit zegel is evenwel niet van Otto III, maar van bisschop David van Bourgondië. Verschillende schrijvers delen dezelfde mening. Mr. G.J. ter Kuile zet in het “Oorkondenboek van Overijssel, I”, blz. 210, nr. 133 (1963), na de vermelding van dit stuk er zonder meer achter “vervalst”, en noemt het een “schijnbaar, oorspr. charter”.

K. Heeringa schrijft in het “Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301”, nr. 1180, blz. 509 in een kopnoot: “het schrift dezen oorkonde wijst op de 17e eeuw als dan tijd van ontstaan; het resterende deel van het zegel vertoont geen overeenkomst met dat van bisschop Qtto III. Lees meer »

Reageren »

1969

1969 – Spoorwegen

Categorie: 1900-2000.    1.516 keer gelezen.

Wegens ongunstige financiële uitkomsten van het wagonlading vervoer wil de NS de laad- en losplaats Ommen eind 1969 sluiten voor het vervoer van wagonladingen.
In de periode 1963 t/m 1968 is het wagonlading vervoer gedaald van 888 tot 142 beladen wagons per jaar, mede als gevolg van de voortgaande daling in het kolen verbruik.
De sluiting van de laad- en losplaats gaat in op 31 augustus 1970.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-144 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

23 mei 1966

1966 – Spoorwegen

Categorie: 1900-2000.    1.508 keer gelezen.

Met ingang van 23 mei 1966 worden de halten Junne en Vilsteren voor goederenvervoer als wagonlading gesloten.
De halte Beerze lag tussen 30.8 km en 31 km kad. bekend Ambt-Ommen ns 1951.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-144 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1965

1965 – Spoorwegen

Categorie: 1900-2000.    1.604 keer gelezen.

In januari 1965 is het voormalige haltegebouw te Junne (plaatselijk gemerkt I 27) door het gezin Jansen verlaten.
De NS willen thans spoedig tot sloop overgaan.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-144 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

29 juni 1961

Gebeurtenis(sen) op 29 juni 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    10 keer gelezen.

  • In verband met de invoering der 5-daagse werkweek bij de P.T.T. is op zaterdag de laatste buslichting richting Zwolle om 11.50 uur.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-077 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

17 juni 1961

Gebeurtenis(sen) op 17 juni 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    4 keer gelezen.

  • De uitbreiding van de chr. ulo-school wordt aanbesteed.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-077 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

25 mei 1961

Gebeurtenis(sen) op 25 mei 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    11 keer gelezen.

  • Op 15 mei j.l. heeft A. Visscher de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en draagt zijn functies als stadsklokkenluider en omroeper over aan zijn zoon Hans. Van de gemeente ontving hij de eremedaille van de gemeente Ommen. Hij heeft zijn functie als klokkenluider 31 jaar vervuld. Daarnaast was hij schoenmaker, aanspreker en omroeper en nam tevens actief aan het politieke leven (C.H.U.) en maatschappelijke leven deel.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-077 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

9 mei 1961

Gebeurtenis(sen) op 9 mei 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    4 keer gelezen.

  • Het Keiëzen Woonoord Eerde dat zich al sinds jaren in een slechte toestand bevond is thans ontruimd. De bewoners zijn overgeplaats naar Rijssen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-077 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

4 mei 1961

Gebeurtenis(sen) op 4 mei 1961

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    6 keer gelezen.

  • I.v.m. met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft de heer B.H.G. Lubbers afscheid genomen als directeur van de Amsterdamse Bank te Ommen. Tot zijn opvolger werd benoemd de heer H. Boeve, directeur dezer Bank te D’vaart.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-077 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »