микрозаймы

20 januari 2017

Dalmsholte en Giethmen in de schijnwerpers bij Streekmuseum Ommen

Categorie: Harry Woertink, Verpachtingen.    1.850 keer gelezen.

OMMEN – Het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO) organiseert een “Kijk- en luisteravond” over de Ommer buurtschappen Dalmsholte en Giethmen. Op twee avonden gaan huidige en vroegere bewoners van beide buurtschappen terug in de tijd.

 De eerste avond is op woensdag 15 februari en op donderdag 16 februari is de tweede kijk- en luisteravond. Plaats van handeling is het Streekmuseum aan Den Oordt 7 in Ommen en de avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 is er een inloop met koffie en thee.

1898 – Dalmsholte – Erve Wunnink. Een grasverpachting op het erve Wunnink. Aan de tafel notaris Bloem en Jkr. G.J. van der Wijck.
Afb.: Fotoarchief Gemeente Ommen
Zie ook de albums “Dalmsholte” en “Giethmen”.

Historie
De werkgroepen van de CCO hebben uit hun collecties bijzonder materiaal verzameld om over de historie van beide buurtschappen te vertellen en te laten zien. Een aantal boerderijen /woonboerderijen worden er uitgelicht; sommige bewoners beschikken nog over allerlei bezienswaardige voorwerpen die ze te leen geven voor deze avonden. Begonnen wordt met een presentatie van een hele serie foto’s over vroeger en nu. Daarna geeft Herman van Beesten een presentatie over de voormalige schietbanen (kogelvangers) in Giethmen met onder andere een zelf gemaakte maquette.

Verder is er een tentoonstelling met veel informatie in woord en beeld die naast herkenning ook een mooie gelegenheid geven voor ontmoetingen met elkaar en te praten over herinneringen en verhalen uit vroeger tijden. Geïnteresseerden in hun eigen stamboom kunnen deze tijdens de avonden opvragen en laten afdrukken; dit wel voor zover de voorouders in de gemeente Ommen woonden. Belangstellenden voor de kijk- en luisteravonden kunnen zich uiterlijk tot en met zaterdag 4 februari 2017 opgeven bij Aldien Pasman tel. 0529-453446 of e-mail egbert.pasman@hetnet.nl.

Bron: Harry Woertink – 20 januari 2017

Reageren »

7 december 2015

Chaos op de Vechtbrug

Categorie: Diversen, Harry Woertink.    2.058 keer gelezen.

Op of bij de oude Vechtbrug in Ommen zijn in de loop van de jaren verschillende aanrijdingen geweest, soms ook met fatale afloop.

 Op deze foto, uit de zestiger jaren, een vrachtwagen die boter en kaas vervoerde hangend boven het water van de Vecht. Een onhandige manoeuvre is de oorzaak dat de vrachtwagen boven de rivier de Vecht komt te hangen. Een bus met scholieren is gestopt en de buspassagiers overzien de ravage.
Foto: Streekmuseum Ommen

De brug, officieel de Hessel Mulertbrug, is genoemd naar Hessel Mulert, die in 1492 voor een eerste brug over de Vecht zorgde. De voorlaatste brug is in 1936 nieuw aangelegd en heeft dienst gedaan tot 1970. Toen kwam in oostelijke richting een nieuwe brug, de huidige brug te liggen. Een verkeersinstallatie (stoplichten) was er niet. Alleen bij drukte, zoals met Pasen en Pinksteren, werd het verkeer geregeld door een politieagent al dan niet met een stopbord of met een mobiele op afstand regelbare verkeerslichtinstallatie.

In oktober 1969 zorgde een vrachtwagen ook voor chaos bij de Vechtbrug. Het Nieuwsblad van het Noorden berichtte op 8 oktober 1969 het volgende:

Vrachtwagen uit Leens veroorzaakt chaos op Vechtbrug
Grote chaos ontstond vannacht op rijksweg 34 nabij de Vechtbrug in Ommen, toen een door de Groninger F. H. (43) bestuurde vrachtauto met aanhanger van de weg raakte. De aanhangwagen kwam in de Vecht terecht, terwijl de vrachtauto zelf op de wal bleef staan. De bestuurder bleef ongedeerd. H. vervoerde kratten bier en limonade. Over een lengte van veertig meter werd een bij de Vechtbrug staand ijzeren hek vernield. Het ongeluk gebeurde om kwart over een vannacht. Tot zeven uur vanmorgen waren de rijksweg en de brug gestremd, waardoor het verkeer moest worden omgeleid. De firma Schaap uit Leens, waarvoor H. de lading vervoerde is verzekerd.

Bron: Harry Woertink – 7 december 2015

2 Reacties »

21 juli 2015

Gebeurtenissen Ambt-Ommen 1853 – 1902

Categorie: Archief, Gebeurtenissen.    1.469 keer gelezen.

Uit het archief van Jan Lucas: De gebeurtenissen in Ambt-Ommen in de periode van 1853 tot 1902:

 • 28-02-1853 Aanbesteding bouw school in de buurtschap Beerze. Gegund aan R. Brinkhuis jr te Ommen.
 • 18-01-1856 Egbert van Beerze benoemd tot gemeente-ontvanger van Ambt-Ommen.
 • 29-10-1858 Jacobus Johannes Hallegraeff benoemd tot ambtenaar der gemeente (art. 261 der Gemeentewet).
 • 02-09-1862 Willem Jan Broekhuizen benoemd tot ambtenaar (art. 261 gemeentewet).
 • 01-11-1862 Registratie bestekken en voorwaarden scholen te Lemele, Nieuwebrug, Beerze en Stegeren.
 • 19-11-1862 Deze vier scholen worden gebouwd door J. Kleinmeyer.
 • 21-03-1864 De bouw van een onderwijzerswoning te Hoogengraven wordt onderhands gegund aan Roelof Brinkhuis.
 • 18-04-1867 Gerrit Jan Warmelink wordt benoemd tot gemeente-ontvanger van Ambt-Ommen.
 • 30-12-1867 Koop van een stuk grond voor de school te Nieuwebrug van Van Pallandt van Eerde. Koop van een stuk grond voor de school te Beerze van H. Pierik.
 • 24-03-1871 Aankoop grond van Gerridina Staman voor begraafplaats.
 • Lees meer »

Reageren »

21 juli 2015

Gebeurtenissen Stad-Ommen 1848 – 1909

Categorie: Archief, Gebeurtenissen.    1.375 keer gelezen.

Uit het archief van Jan Lucas: De gebeurtenissen in Stad-Ommen in de periode van 1848 tot 1909:

 • 30-12-1848 Verpachting marktgeld aan Jan Horstink.
 • 23-10-1850 Verpachting brugtol aan J van Maurik.
 • 13-12-1851 Jan Weenink wordt benoemd ter invordering van de plaatselijke belastingen van Stad-Ommen.
 • 27-12-1851 Verpachting marktgeld aan Jan Horstink.
 • 27-12-1851 zgn. Hammer Bruggenrogge aan Karel Flim.
 • 27-12-1856 Alexander Carel Bouwmeester wordt benoemd tot secretaris der gemeente Stad-Ommen.
 • 12-03-1857 Roelof van Aalderen wordt benoemd tot waagmeester der stad-Ommen.
 • 25-07-1857 Verhuur tol Vechtbrug en bruggenhuis aan Jan Willem Maurik.
 • 03-09-1861 Elias Ravenshorst wordt benoemd tot opzichter kunstwegen en gemeente-eigendommen.
 • 18-10-1862 Verpachting marktgeld aan J.H. Dunnewind.
 • Lees meer »

Reageren »

18 januari 2012

Een gedicht over de Vecht van de stadsdichter van Ommen: Jannes Kuik

Categorie: Archief, Oude gebruiken & tradities.    2.692 keer gelezen.

De rivier beklaagt zich over het feit, dat zij in haar stromen beperkt is sinds de kanalisatie in het begin van de vorige eeuw. Zij voelt zich beschadigd door de mens en verlangt ernaar weer net als voorheen, de oorspronkelijke, meanderende rivier te zijn.

Vecht verhaal.
Wil u vragen als u mij aanschouwt,
met struise bomen en weldadig oeverland.
Ziet u dan ook schilderkunst? Gedrapeerd met dier en plant.
Uit Duitse bron ontstaan,
tast ik naar het einder,
onderwijl het Vechtdal aan.
Maar soms in t’donker,
huil ik met de wind,
gedachten lang gelee.
Chirurgisch greep men in.
Winstbejag…geldelijk gewin,
werd ontleed, werd verminkt.
Dat stemt mij nijdig, word ik boos.
Bezet uw oevers en uw erven,
waar ik weerbarstig pluvius ballast loos.
Om met donderend geraas uw gemoed te gaan bederven.
Edoch mijn waterziel zegt O wijs mens, we zijn verbonden.
Al het water spoelt het weg,
uwe en mijn zonden.
Vraag niet veel, enkel uw erbarmen.
Maak mij zoals ik was,
Olde vechte met open armen.Bron: Jannes Kuik – 18 januari 2012

1 Reactie »

4 januari 2011

Wetenswaardigheden uit het archief: Kamp Laarbrug

Categorie: 1900-2000, Archief Jan Lucas, OudOmmen, Wetenswaardigheden.    6.338 keer gelezen.

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.

Welke wetenswaardigheden zijn er over Kamp Laarbrug bekend ? Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:
Lees meer »

4 Reacties »

8 mei 2010

Koetsendag in Ommen met 113 foto’s + video in beeld gebracht op OudOmmen.nl

Categorie: OudOmmen, Vervoer.    2.172 keer gelezen.

7 mei 2008

Een palynologisch onderzoek in het Hunze- en Reestdal

Categorie: Algemeen, Informatiebronnen, Wetenschappelijke artikelen.    10.299 keer gelezen.

Overal in het landschap is te zien hoe de eeuwenlange verwevenheid van mens en omgeving tot zeer gevarieerde natuurwaarden heeft geleid…………

Om een goed beeld te krijgen van landschapsconstructies is het belangrijk om te kijken naar de paleografische reconstructies van Nederland in de verschillende ouderdom fases. Het beeld van een landschapsreconstructie aan de hand van pollenanalyses kan ons belangrijke informatie verschaffen over de eerste flora en fauna in het Preboreaal, de vroeg menselijke bewoning en de eerste vormen van akkerbouw en veeteelt. Pollenanalyses zijn ook belangrijk voor klimaatonderzoeken omdat klimaatsveranderingen grote gevolgen voor de samenleving met zich meebrengen. Om het klimaat in de toekomst te voorspellen moeten we onderzoek doen naar het klimaat in het verleden. Pollenanalyse is een methode om klimaatsveranderingen te bepalen.

Palynologie of pollenanalyse werd aan het begin van de 20e eeuw ontwikkeld door de Zweedse geoloog Lennart von Post. Het gaat om een hulpwetenschap die zeer bruikbaar is in de archeologie en klimatologie. Pollen blijven over het algemeen beter bewaard dan andere organische resten. Pollenanalyse maakt een gedetailleerde reconstructie mogelijk van de vegetatie en van veranderingen in de vegetatie. In de beginperiode werd de palynologie of pollenanalyse vooral gebruikt als relatieve dateringsmethode, totdat de C-14 datering (vanaf 1978 wordt AMS-datering gebruikt) en isotopenchronologie werden ontdekt.

Fig1-Stuifmeelkorrels.JPGFig. 1. Stuifmeelkorrels onder een elektronenmicroscoop (bron Wikepedia)

Het oerstroomdal van de Hunze en Reest is ontstaan door terugtrekking van landijs. Het smeltwater van dit ijs vormde het uiteindelijke stroomdal. Rivierzanden vulden later grote delen van dit stroomdal. Door infiltratie van regenwater op de Hondsrug wat lokaal opkwelde, ontstonden dikke hoogveenpakketten. De Waddenzee brak later van tijd tot tijd door en liet een laag klei achter zodat hier en daar klei-op-veen gronden ontstonden. Door inklinking van het veen en mineralisatie is de hoeveelheid veen in de laatste decennia flink teruggelopen. Ook door veenontginning is veel hoogveen verdwenen. De Hunze heeft haar watervoerende functie voor een groot deel verloren. Het middendeel van de huidige Hunze stroomt nu in omgekeerde richting. Dicht bij de rivier zijn zand en kleipakketten afgezet, wat verder weg lagen de veenpakketten. Doordat deze zijn afgegraven, is het reliëf op die plaatsen verlaagd.

Het Hunzedal, het stroomgebied van de Hunze of Oostermoersche vaart, beslaat grofweg de driehoek tussen het Zuidlaardermeer in het noorden, de Hondsrug in het westen en de Veenkoloniën in het oosten. In Hunze- en Reestdal zijn de verschillende landschapszones en hun onderlinge relaties nog uitstekend waarneembaar en vormen zij nog altijd een geheel. Lees meer »

Reageren »

19 september 2007

Informatief en nostalgisch

Categorie: Archief, Ommer Nieuws, OudOmmen.    1.756 keer gelezen.

OMMEN – Voor een ‘import Ommenaar’ doet hij het niet gek, die Tjeerd de Leeuw. In korte tijd stampte hij een website over Ommen uit de grond, die zowel informatief als nostalgisch is, en inmiddels kan rekenen op zo’n vijfhonderd bezoeken per dag.

tjeerd-de-leeuw-005.jpgfoto erna ekkelkamp
Tjeerd de Leeuw: “Die enthousiaste mailtjes als mensen iets over hun voorouders hebben ondekt op de site, daar doe ik het voor”.

Zijn uitspraak ‘Ik heb eigenlijk niet echt iets met Ommen’, roept dan ook enige verbazing op, want voor iemand die weinig binding voelt met de gemeente, steekt hij er wel enorm veel tijd en moeite in. “Natuurlijk, we wonen hier geweldig. Het is hier lekker rustig, er is veel groen en ons huis staat op een goede plek. Maar de reden waarom ik met OudOmmen ben begonnen is eigenlijk heel simpel; mijn hele leven lang heb ik twee grote hobby’s gehad; topografische geschiedenis en techniek”, legt hij uit. “We hebben inmiddels al op veel plekken gewoond, en steeds verzamelde ik allerlei dingen over de geschiedenis van mijn woonplaats. Ik vind het gewoon leuk om te weten hoe dingen er vroeger hebben uitgezien, hoe het er toe ging en wie in welk huis woonde. Vanwege mijn beroep als applicatiebeheerder ben ik ook altijd erg geïnteresseerd geweest in computertechniek, dus voeg die twee interesses samen en je hebt OudOmmen.nl.”

Samen met zoon Sander puzzelt hij heel wat af om de site optimaal te laten functioneren. “Sander is ICT-er en houdt zich vooral bezig met de techniek, ik bepaal de vormgeving en de inhoud. Hierbij wil ik trouwens wel alle credits geven aan Jan Lukas; zeker tachtig procent van al het archiefmateriaal is van hem afkomstig. Lees meer »

1 Reactie »

15 juli 2007

Het maritieme cultuurlandschap van Regge en Vecht

Categorie: Algemeen, Informatiebronnen, Wetenschappelijke artikelen.    12.724 keer gelezen.

1. Inleiding
De houten kleine beroepsvaartuigen, vrachtvaarders en vissersschepen van de Lage Landen vertegenwoordigen een omvangrijk en zeer geschakeerd cultureel erfgoed dat helaas ongemerkt is verdwenen. Vanwege zijn grote rijkdom verdient het een hernieuwde belangstelling (Schutten 2004). Hierbij staat de vraag centraal wat de oorzaak is geweest van het ongemerkt verdwijnen van deze scheepsvaart over Regge en Vecht in het midden van de negentiende eeuw. Was het ontbreken van goedkoop vervoer een kritieke factor in de vertraagde komst van de industriële revolutie in Nederland? Verloren de schippers hun monopoliepositie door de sterk dalende vrachtprijzen, toen omstreeks het midden van de 19e eeuw andere vormen van vervoer beschikbaar kwamen, zoals Griffiths (1979) dat stelt? Of hebben mogelijk ook andere factoren een belangrijke rol gespeeld? In samenhang met deze vragen dient vooral aandacht besteed te worden naar een onderzoek van historische processen waarin het maritieme cultuurlandschap vorm krijgt en in de 20e eeuw teloor ging door een opkomende industrialisatie, infrastructurele werken en sociale veranderingen. Het is dan ook van belang om het maritieme cultuurlandschap als een dynamisch fenomeen te bestuderen, met speciale aandacht voor ingrijpende omslagen en de consequenties daarvan voor het landschap en haar bewoners. Men kan zich afvragen of Regge en Vecht, door de eeuwen heen, altijd wel goed bevaarbaar zijn geweest. Zijn er in het verleden ook alternatieve vervoersmogelijkheden geweest over land? Om een antwoord te geven op deze vragen dient een onderzoekslijn uitgezet te worden voor een sterker wordende mondialisering, opkomende industrialisatie, verbeterde infrastructurele werken, sociale veranderingen en een schaalvergroting van de handel in de 18e en 19e eeuw en een onderzoekslijn naar de geografische component waarbij de vervoersmogelijkheden van handelswaar over de rivieren en het vervoer van handelswaar over land qua kostenaspect nader bekeken worden. Op de binnenwateren van Salland en Twente werden veel goederen vervoerd met een zomp. Van de Overijsselse zompen zijn bijna alle exemplaren verloren gegaan. Zij werden wegens ouderdom of door verlies aan economische waarde uit de vaart genomen en belandden bij de sloper. Het kweken van stukje historisch besef heeft de hoogste prioriteit. Dit werkstuk stelt zich ten doel om een impressie te geven van het maritieme cultuurlandschap in de afgelopen 200 jaar. Tevens zal een voorzichtige context geschetst worden, hoe er tegenwoordig met dit verleden wordt omgegaan. Lees meer »

1 Reactie »