22 december 2013

Buurtschap de Rotbrink ten onder aan expansiedrift

Categorie: Algemeen.    3.456 keer gelezen.

OMMEN – De Rotbrink was vroeger een van de Ommer buurtschappen, maar is helaas ten onder gegaan aan expansiedrift. Gelukkig wordt de naam in herinnering gehouden met de naam van het bedrijventerrein.

 Koeherder Jan Hansman loopt vanaf de klumpiesbrugge richting het Ommerbos, waar hij woonde. De foto is van eind 1800.
Foto: OudOmmen.nl

De Rotbrink maakte samen het Ommerbos, Alteveer en ’t Vlier deel uit van een buurtschap Ommerbos-Rotbrink. Ommen kan zich gelukkig prijzen dat namen van buurten, landerijen of buurten die door uitbreidingsplannen dreigden te verdwijnen met naamgevingen behouden blijven. Zo zijn bijvoorbeeld de wijken de Laarakker, Strangen, Dante en Alteveer genoemd naar vroegere buurten. Het op de Rotbrink gelegen ’t Vlier heeft de betekenis van laaggelegen woeste grond met moerasveen. Op de Rotbrink – begrensd aan de oostkant door de Galgengraven, Hessenweg Oost, verder de Balkerweg en de Ommeres – waren midden 1900 z’n veertig kleine boerderijtjes te vinden met allemaal kleine akkertjes. Deze akkertjes ontstonden door met de schop de heide om te spitten en tot vruchtbare landbouwgrond te maken. Dat waren harde tijden vroeger.

Al eerder werd de hoge zandrug, de Haar genaamd, aan de noordkant beplant met bomen en kreeg de naam Ommerbosch. De aanplant van bos moest voorkomen dat het witte zand door windstormen verder het gebied in stoof. Boeren uit Ommen breidden hun cultuurgrond uit van de Hamsgoren naar het hoge Rot, het noordelijk deel van de stad. Het naast gelegen oostelijk gedeelte werd toen Rottenbrink genoemd en staat thans dus als de Rotbrink bekend. De eigenaren van de gronden waren verenigd in ‘Ingelanden Rotbrink en omstreken’. De wegen waren niet altijd goed begaanbaar. Een verslag van een vergadering in 1951 leert dat onder voorzitterschap van de heer G.J. Seinen de grondeigenaren na een roerige discussie uiteindelijk besloten de wegen gezamenlijk te verbeteren. Ook de gemeente liet zich van een goede kant zien en stelde hiervoor twee arbeiders gedurende twee weken beschikbaar.

Door uitbreidingsplannen van de gemeente is de Rotbrink in de loop der tijd helemaal opgeslokt. Dat begon met woningbouw en industrie in de Strangen in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Later werden ook de Veldkamp en het Nieuweland daar aan toegevoegd. In de zeventiger jaren werd sportpark De Rotbrink en het woonwagenkamp aangelegd. De gemeente kocht vervolgens in 1982 kleine boeren uit voor de bouw op ‘het Rot’ van het huidige gemeentehuis. De expansiedrift ging door in de tachtiger met de realisatie van woonwijk Alteveer, waar kleine boerderijtje in de Slagen, ‘t Vlier en het Alteveer veld moesten ruimen. Wel zijn er gelukkig nog enkele boerderijtjes in het plangebied blijven staan, zoals van de families Pieltjes, Hansman, Jaspers, Makkinga en Schutte. Dit laatste boerderijtje aan de huidige Haarsweg (vroeger Ommerbos-Rotbrink V 35) is in 1953 herbouwd na een brand. Andere aanduidingen van wegen waren Eerste Vlierweg en Tweede Vlierweg, Oude Vlierweg en Nieuwe Vlierweg, Rotbrinksweg en Sluijerweg.

Het Ommerbos-de Rotbrink behoorde eerder toe aan de Marke Ommen. Bij de opheffing van de Marke Ommen zijn de gronden bij slagen of stukken aan de ingezetenen verdeeld. Vandaar ook de naam de Slagen. Het verhaal gaat dat de boeren uit Ommen de Slagen ‘Al-te-veer’ vonden te liggen. Het Ommerbos werd bij de verdeling van de markegronden in eigendom toegedeeld aan de gemeente Ommen. Toen in 1863 het Ommerkanaal (tussen Dedemsvaart en Ommen) werd aangelegd, was de Rotbrink alleen maar te bereiken via de zogeheten ‘Klumpiesbrugge’ gelegen over het kanaal, ruim honderd meter ten noorden van waar nu brandweer en politie zijn gevestigd. Het Ommerkanaal is vanaf het Ommerbos tot aan de Coevorderweg in 1964 gedempt. Lange tijd was de Rotbrink en de Slagen vanuit de kom van Ommen per voet verbonden via zogeheten kerkpaden, één richting het Ommerbos en een pad naar het noordelijk deel van Arriën. Vanuit Ommen moesten daarbij een aantal bruggetje overgestoken worden, zoals bij het Nieuweland, de Slagenkamp, het Alteveer, het Oudevlier en het Nieuwevlier. Bij het Ommerbos was dat bij de Laatsteslag.

De gemeente Ommen heeft nu plannen om het gebied ten oosten van ‘t Vlier te ontwikkelen tot een nieuw woongebied. Dit gebied wordt begrensd door de wijk Alteveer, de wijk de Strangen, het sportpark en de buurtschap Arrien, totaal goed voor de realisatie van circa 353 woningen.

  Links: De Rotbrinkbrug over het Ommerkanaal (klumpiesbrugge). Geheel rechts het boerderijtje van Timmerman (klumpie). In 1964 werd dit gedeelte van het Ommerkanaal gedempt.
Foto: www.fotoarchief.nu

Rechts: Kaart uit 1896: De Rotbrink, gelegen tussen stad Ommen en het Ommer Bosch.
Afb.: Archief Harry Woertink

Bron: Harry Woertink – 22 december 2013

5 Reacties »

• • •

5 reacties »