1 januari 1972

Beschrijving recreatie-terreinen in 1972

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    6.777 keer gelezen.

Ommen heeft voor recreatie in gebruik 452,30 HA, t.w.:

  • uitsluitend voor recreatie-woonverblijven – 143,65 HA
  • uitsluitend voor kamperen – 125,05 HA
  • mengvorm zomerhuizen en kamperen – 183,60 HA

Van de totale oppervlakte is 74,25 HA uitsluitend beschikbaar voor verenigingen als padvinderij e.d.

In gebruik zijn 38 kampeerterreinen en 618 recreatiebugalows.
In aanbouw zijn of worden op korte termijn in aanbouw genomen 75 recreatiewoonverblijven.
Herzien wordt een plan voor de bouw van ruim 100 bungalows.

Onderstaand volgt een toelichting op een aantal kampeerinrichtingen.

De “Beerzerbulten”. Oppervlakte 18,7 HA.
Wordt sinds kort na de oorlog geëxploiteerd door mevr. Hagedoorn-Koersen. Er staan 12 zomerhuizen, doch wordt overigens als kampeerterrein gebruikt en biedt plaats aan ongeveer 1000 kampeerders. Het is een nogal wat heuvelachtig terrein. Beschikbaar is een winkel, een kantine, een sportveld, een bad voor kleuters en een bad voor zwemmers. De baden zijn voorzien van een verwarmings- en zuiveringsinstallatie.

Naast het centrum “Beerzerbulten” liggen de bugalow-en kampeerterreinen van dhr.Willems en dhr.Zandman, beiden tevens landbouwer. Ook deze terreinen zijn kort na de oorlog als kampeerterrein in gebruik genomen. Het terrein Villems is 3,25 HA groot en biedt plaats aan 200 kampeerders. Op zijn terrein is een winkel, een kantine en een kleuterbad. Voorts staan er 14 zomerhuizen. Het terrein Zandman is 4 HA groot en biedt plaats aan ongeveer 250 kampeerders. Er staan 10 zomerhuizen. Voorts is een kleuterbad aanwezig. Zowel de zomerhuizen op het terrein Willems als Zandman zijn eigendom van derden en worden door de eigenaren met gem.teergunning geëxploiteerd.

Theehuis en vakantiecentrum “de Roos”.
Is één van de oudste kampeerbedrijven in deze gemeente. Ontstond omstreeks 1920, toen aldaar reeds werd gekampeerd door de padvinderij. Is in de loop der jaren uitgegroeid tot een bungalow- en kampeerbedrijf met een opervlakte van ongeveer 18 HA. De capaciteit van het kampeerterrein, deels gelegen binnen de Vechtmeander, bedraagt 650 gasten. Voorts zijn 7 zomerhuizen beschikbaar. Naast een kantine, een winkel, is er een openluchtbad, zijnde een deel van een oude Vechtarm.

“De Besthmenerberg”.
Dit centrum is in exploitatie bij de stichting “Vakantievreugd”, waarin o.a. zijn Vertegenwoordigd Stork, Hoogovens, Werkspoor, Spoorwegen ,AKU enz. Dit terrein behoorde voorheen tot het landgoed EERDE. In de jaren twintig werd het door baron van Pallandt geschonken aan de Indiase theosofenleraar Krishnamurti en diens orde “De ster van het Oosten”. Ook toen Krishnamurti de orde in 1929 ontbond en het terrein terug gaf aan baron van Pallandt, bleef de traditie van de Sterkampen nog jaren lang voortgang vinden. Uit deze periode staan er nog aantal gebouwen. De oorlog bracht ook hier ontluistering, nl. het strafkamp “Erica”.
In 1948 kocht het Rijk het 140 HA. grote terrein en de stichting “Jeugdkampen” werd in het leven geroepen met de bedoeling jeugdgroepen van allerlei schakeringen in Ommen op uitermate billijke voorwaarden te doen kamperen. Na enkele jaren staken ook hier de financiële moeilijkheden een spaak in het wiel en kwam een einde aan de activiteiten van “Jeugdkampen”.
Stork en Hoogovens zochten in die tijd gelegenheden waar hun werknemers op gelukkige en goedkope manier vakantie konden vieren. Zij huurden van het Rijk de terreinen met toebehoren en zagen hun initiatief alras beloond door de animo, die ook andere industrieën toonden en zich bij de stichting aansloten. Ook thans nog is het centrum in exploitatie bij die stichting, zij het dan dat van het gehele terrein 40 ha. als kampeer-bungalowterrein in gebruik is. Er zijn 63 zomerhuizen, 3 groepsverblijven en biedt voorts plaats aan 4000 kampeerders. Het centrum beschikt over een restaurant, een zelfbedieningswinkel, speeltuinen, kantine, een bad voor kleuters en een bad voor zwemmers met kleed- en douche gelegenheid. De baden zijn voorzien van een verwarming- en zuiveringsinstallatie. Voorts is er een eigen watervoorziening en riolering. Het drink- en zwemwater wordt eenzelfde aantal keren gekeurd als bij het gemeentelijk zwembad door het Lab.Oost te Doetichem. Het personeelsbestand omvat 1 vrouwelijke- en 4 mannelijke krachten. In de zomermaanden worden seizoenkrachten aangetrokken. De winkel is voor een aantal jaren verpacht.

“De Stekkenkamp”. Oppervlakte plm.23 HA. kampeerterrein, eigenaarexploitant dhr.Lemmers.
Werd in 1967 aangewezen als landgoed en heeft een totale oppervlak te van 110 HA. De tot het landgoed behorende gronden liggen in hoofdzaak tussen de spoorbaan en de “Vecht” en strekken zich uit tot nabij de bebouwde kom van Ommen. Is één van de oudste kampeerinrichtingen. Er wordt plaats geboden aan ongeveer 1100 kampeerders. Het bedrijf heeft zeer goede voorzieningen. In de boerderij is de kantine. Daar naast is er een zelf bedieningswinkel, een snackbar, een expositieruimte met daarboven een ziekenzaaltje, alsmede een kleuterbad. In aanbouw is nog een dagverblijf voor de gasten. De expositieruimte staat jaarlijks ter beschikking van een aantal kunstenaars. De winkel is verpacht.

” ’t Twieg”. Eigenaar-expl. dhr. G.Stegeman.
Ook dit terrein is reeds jaren als kampeerterrein in gebruik. Het is slechts 2 HA. groot, doch zeer in trek. Het heeft goede voorzieningen, een eigen winkel, een snackbar en een kleuterbad. Het wordt als nevenbedrijf geëxploiteerd. De meeste gasten komen hier al jaren, doch het terrein fungeert ook vaak als “springplank” voor hen die op doortocht zijn.

“de Koeksebelt”. Eigenaar-exploitant dhr.H.v.d.Boon.
Is gelegen aan de “Vecht” en eveneens ongeveer 2HA. groot. Er is plaats voor 250 kampeerders, waarvoor goede sanitaire voorzieningen beschikbaar zijn. Winkelverkoop vindt plaats vanuit de bestaande winkel van de exploitant-zuivelhandelaar.

ADA’ S Hoeve.
De tot Ada’s hoeve behorende terreinen zijn eigendom van de Ned. Padvindersvereniging. Deze vereniging heeft op meerdere plaatsen in deze gemeente terreinen in pacht. De terrein zijn uitsluitend beschikbaar voor leden van de padvinderij en mogen slechts in groepsverband worden gebruikt. De beheerder woont terplaatse en heeft een vaste medewerker voor onderhoud terreinen, bossen etc.

“Het unieke Laarbos”. Erfpachter-exploitant dhr. Langezaal.
Het kampeerterrein, 6 HA groot, was aanvankelijk een barakkenkamp, tijdens de oorlogsjaren in gebruik bij de Arbeidsdienst. Was daarna, tot voor enkele jaren, in gebruik als woonoord voor Ambonezen. Na ruiming van vrijwel alle barakken werd het in 1969 als kampeerterrein in gebruik genomen. Gehandhaafd bleven de eigen drinkwatervoorziening en riolering. Er is plaats voor 450 kampeerders. Grenzend aan het kampeerterrein ligt het bungalowpark met 70 recreatiewoonverblijven. De oppervlakte bedraagt plm.7 HA. De exploitant heeft de gronden in erfpacht. Hij heeft de recreatiewoonverblijven gebouwd en verkocht, doch het beheer daarover aan zich gehouden. Voor dat beheer, gebruik gronden, onderhoud wegen, riolering, vuilafvoer etc. moeten de eigenaren van de verblijven jaarlijks een vast bedrag betalen.

“Reggewold”. Groot 23 HA.
Is door spoorlijn gescheiden van vorengenoemd park en ligt zuidelijk daarvan.Is uitsluitend bungalowpark, totaal 98 verblijven. Dit aantal is zo goed als gebouwd en met een perceel grond verkocht. In oprichting is een vereniging van eigenaren, voor gezamenlijk beheer. De beheerder woont reeds terplaatse.

Landgoed “Vilsteren”.
Het landgoed exploiteert 1 gezinskampeerterrein, groot plm.7 HA. Voor de padvinderij zijn voorts 5 terreinen beschikbaar. Voorheen werd over het gehele landgoed verspreid gekampeerd, zowel in gezins- als groepsverband. In de jaren 1963-1964 werd dit niet meer toegestaan en als gezinsterrein aangewezen het huidige. Bij dit terrein liggen 2 vrij grote vijvers, teweten een spartel- en een zwemvijver. Overigens heeft het terrein alleen sanitaire voorzieningen.

“de Hongerige Wolf”. Groot 34 HA.
Is een object van Buitenstee N.V. De bouw is voltooid en de 99 recreatie-woonverblijven in gebruik gegeven. Kopen van zo’n verblijf is niet mogelijk. Alleen het gebruiksrecht kan worden gekocht. Het onderhoud en beheer komt voor rekening van de gebruikers. Een vereniging van rechthebbenden is in oprichting.

“de Kleine Wolf”. Eigenaar-exploitant dhr. J.Kat. Oppervlakte 7 HA.
Dhr. Kat was aanvankelijk landbouwer. In 1963 is hij geleidelijk aan overgeschakeld op de exploitatie van een kampeerterrein, thans hoofdbron van inkomen. Met de toename van het aantal gasten werden ook de voorzieningen uitgebreid. Thans is aanwezig een winkel, kantine, een kleuterbad en een zwembad met zuiveringsinstallatie.

“Libra”. Oppervlakte plm.15 HA. Eigenaar-expl.G.Vorst.
Was aanvankelijk in exploitatie bij de stichting Vakantievreugd. Werd eind 1969 overgenomen door de toenmalige beheerder en huidige exploitant. Er waren 34 zomerhuizen in gebruik, waarvan en direct na de overdracht 18 werden doorverkocht. Op korte termijn zal waarschijnlijk een aanvang worden gemaakt met de bouw van 35 recreatie-woonverblijven.

“Reggehuus”, van het N.V.V.
Is in de zomer- als vakantie- en in de wintermaanden als conferentieoord in gebruik. Er staan 41 zomerhuizen. Bij een deel daarvan is schakelbouw toegepast.

de “Lemeleres”.Oppervlakte 3,50 HA. Eigenaar-expl. D.Krul.
Het terrein biedt plaats aan 350 kampeerders. Voorts zijn 5 zomerhuizen voor verhuur beschikbaar. Aanwezig zijn ook een winkel, kantine en een zwembad met zuiveringsinstallatie. Naast de exploitatie van het kampeerterrein heeft dhr. Krul de vertegenwoordiging van enkele caravanmerken, met verkooppunten bij zijn kampeerbedrijf en te Hengelo en Zwolle.

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image