20 december 2010

Belangrijk historisch archief voor Ommen behouden

Categorie: Informatiebronnen.    3.947 keer gelezen.

Onlangs heeft de F.E. Baron Mulertstichting het familiearchief van de familie Mulert aangeschaft. Hiermee is belangrijk deel van het originele familiearchief van Baron Mulert, een verhuisdoos vol met archiefstukken over een periode van de 16e tot en met de 20e eeuw, behouden gebleven.

 

Foto: OudOmmen.nl
De persbijeenkomst in het gemeentehuis van Ommen, met v.l.n.r. T. van ’t Einde (RTV-Oost), A.J. Gevers (HCO), G.J. Kok (F.E. Baron Mulertstichting) en Tj. de Leeuw (stichting OudOmmen.nl).

Eind april kreeg de stichting OudOmmen.nl een tip van een Nederlandse emigrant die nu woonachtig is Australie. Hij had op een veilingsite gezien dat het archief geveild ging worden. Tjeerd de Leeuw: ‘OudOmmen is een stichting die zich inzet om zoveel mogelijk historisch materiaal over Ommen toegankelijk te maken. We zagen het historisch belang van het archief direct in en hebben gezocht naar financiële middelen om het aan te schaffen. We waren dan ook verheugd met de enthousiaste reactie van de Baron Mulert Stichting. Zij gaven ons opdracht om het archief te beoordelen en aan te kopen.’

Baron F.E. Mulertstichting
Burgemeester G.J. Kok, voorzitter van de F.E. Baron Mulertstichting: ‘Met de aanschaf is voorkomen dat het complete Mulertarchief werd aangekocht door handelaren die het zouden doorverkopen aan verzamelaars. We gaan, vanuit de stichting , bekijken wat we met het archief gaan doen. Uitgangspunt hierbij is dat het archief toegankelijk wordt voor een breed publiek.’

Als oud-inwoner van Ommen heeft Mulert “bij testament” de gemeente Ommen benoemd tot universeel erfgenaam. De gemeente Ommen is hierdoor eigenaresse van het landhuis “Piet Hein” aan de Zeesserweg 5 alsmede van de overige bezittingen. In 1996 zijn de statuten van de stichting gewijzigd, waarbij is bepaald dat het kapitaal besteed moet worden aan de gezondheidszorg en aanverwante terreinen ten behoeve van de inwoners van de gemeente Ommen en welke niet op een andere wijze gefinancierd kunnen worden. Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden. De burgemeester van Ommen is ambtshalve lid en voorzitter van het bestuur. Verder wordt het bestuur gevormd door de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ondersteuning in Ommen en één lid uit de gemeenteraad van Ommen.  

V.l.n.r.: J. Lucas (OudOmmen), A.J. Gevers (HCO), J. van Zeeland (IJsselacademie) en G.J. Kok (F.E. Baron Mulertstichting).V.l.n.r.: J. Lucas (OudOmmen), A.J. Gevers (HCO), J. van Zeeland (IJsselacademie) en G.J. Kok (F.E. Baron Mulertstichting).

V.l.n.r.: J. Lucas (OudOmmen), A.J. Gevers (HCO), J. van Zeeland (IJsselacademie) en G.J. Kok (F.E. Baron Mulertstichting).

Verslaggevers v.l.n.r.:
Erna Ekkelkamp, Ton van 't Einde en Guido Kobessen.Verslaggevers v.l.n.r.:
Erna Ekkelkamp, Ton van ’t Einde en Guido Kobessen.

Verslaggevers v.l.n.r.:
Erna Ekkelkamp, Ton van 't Einde en Guido Kobessen.

V.l.n.r.: Burgemeester G.J. Kok, Jeanet van de Hoek en Jeroen Engelsman (Gemeente Ommen).V.l.n.r.: Burgemeester G.J. Kok, Jeanet van de Hoek en Jeroen Engelsman (Gemeente Ommen).

V.l.n.r.: Burgemeester G.J. Kok, Jeanet van de Hoek en Jeroen Engelsman (Gemeente Ommen).

 

 

 

 

Bron: Gemeente Ommen – 20 december 2010

1 Reactie »

• • •

1 reactie »