Padvinderij - Album 1

Betreft (deels verknipte) losse bladen uit album over de padvinderij uit de jaren '20 en '30.