Kramer, Peter (01/01/1729)

Voornaam
Peter
Tussenvoegsel
-
Achternaam
Kramer
Roepnaam
-
Geboortedatum
Jan. 1, 1729
Geboorteplaats
-
Moeder
-
Vader
-
Broers & zussen
-
Echtgeno(o)t(e)
-
Huwelijksdatum
-
Plaats huwelijk
-
Kinderen
Beroep(en)
Kleermaker
Datum overlijden
-
Plaats overlijden
-
Notities
,,ONS GESLACHT” MAANDBLAD DER NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESL. VAN 16 AUGUSTUS 1949. No 65 Laatstelijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 5 April 1955 JAARGANG 13 No. 1 JANUARI 1958: Peter Kramer, geb. te Ommen omstreeks 1729. Deze Peter Kramer (in het trouwboek geschreven als Peeter Cramer) werd 23-11-1766 in de Geref. (Herv.) kerk te Ommen door Ds. Lukas de Vries in de echt verenigd met Maria Pot, wonende te Ommen en predikantsdienstbode. Laatstgenoemde, later soms ook vermeld als Maria Poot of Maria Janz, werd in 1765 te Ommen als lidmaat ingeschreven.