Kramer, Jan (09/07/1769)

Voornaam
Jan
Tussenvoegsel
-
Achternaam
Kramer
Roepnaam
-
Geboortedatum
Sept. 7, 1769
Geboorteplaats
Ommen
Moeder
-
Vader
Broers & zussen
-
Echtgeno(o)t(e)
-
Huwelijksdatum
-
Plaats huwelijk
-
Kinderen
Beroep(en)
Koopman te Ommen
Datum overlijden
Nov. 13, 1845
Plaats overlijden
Ommen
Notities
Gedoopt op 10 september 1769 in Ommen.