1943 - 19430506 T0138

19430506 T0138
Bord bij kamp Erika met de tekst:

Duitsche politie
Lager-verordering

Met den dood door den kogel wordt onmiddelijk bestraft'
I Hy, die gedurende zijn verblyf in dit lager
poogt zijn medegevangenen op te ruien
II Hy, die poogt uit dit lager te ontvluchten
III Hy, die in den tyd tusschen 21... 's avonds en
7... 's morgens buiten de barakken op tenten
op het open terrein van het gevangenenlager
wordt aangetroffen.
Deze maatregelen zyn tengevolge van het vyandelijk
gedrag der Hollandsche bevolking tegenover de
loyale houding der Duitsche authoriteiten
noodzakelijk geworden
De bewakinsmanschappen hebben opdracht ge-
kregen, by voorkomende gevallen als boven
omschreven, zonder eenig voorbehoud onmiddel
lyk van het schietwapen gebruik te maken.

Ommen 6 mei 1943

 

New comment


 
Description
Bord bij kamp Erika met de tekst:

Duitsche politie
Lager-verordering

Met den dood door den kogel wordt onmiddelijk bestraft'
I Hy, die gedurende zijn verblyf in dit lager
poogt zijn medegevangenen op …

Information
  • Album(s):
    Kamp Erika
  • Collectie
    Streekmuseum Ommen
  • Aanlevering - datum
    28 oktober 2010