15. Herdenkingspaneel kamp Arriën

In Arriën aan de Brinkweg staat op de plek van het voormalige Joodse werkkamp Arriën een herdenkingspaneel. Kamp Arriën bestond uit een aantal woonbarakken en enkele bijgebouwen. In dit werkkamp woonden 96 Joodse mannen. Werkkamp Arriën werd gebouwd in de dertiger jaren van de vorige eeuw en bood werkverschaffing aan werklozen. Naast dit kamp waren er meer dan veertig werkverruimingskampen in Noord- en Oost-Nederland. Tijdens de Duitse bezetting werden de Joodse mannen die hier bivakkeerden gedwongen tot ontginningswerkzaamheden. Het laatste stukje van de Grensweg tot het Ommerkanaal hebben ze uitgespit en wordt daarom nog aangeduid als ‘jeu’d’nweggie’. In de vroege ochtend van 3 oktober 1942 marcheerden de Joodse mannen op bevel naar het station in Ommen. Daar stapten deze op de trein naar Kamp Westerbork. Kort daarna werden ze gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Slechts enkelen hebben het overleefd. Het werkkamp bleef leeg achter en werd daarna gebruikt voor evacuees en vanwege de woningnood na de oorlog voor Ommer gezinnen. In 1969 zijn de laatste gebouwen van kamp Arriën afgebroken.

Afbeelding 1 - 2 van 2