De Darde Klokke

De historie van Ommen vertelt dat er ooit drie luidklokken hebben gehangen in de toren van de hervormde kerk. In het Rampjaar 1672 is een van de klokken gestolen door soldaten uit het Munsterland onder leiding van de bisschop van Munster. Het is ze echter niet gelukt de zware koperen luidklok mee te nemen. De soldaten kwamen niet verder dan de haven. Het verhaal vertelt dat de zware koperen klok over boord is geslagen, in het water terecht kwam – van wat nu Burgraven wordt genoemd – en op de bodem ligt van de vroegere arm van de Vecht. In de vijftiger jaren heeft de Gemienschop van Oll Ommer pogingen in het werk gesteld om de klok te peilen met behulp van een wiggelroede. Het verhaal gaat ook dat op een diepte van 12 meter de plek van de klok is gelokaliseerd. De (derde) klok is echter nooit weer boven water gekomen. Dit ook vanwege de kosten.
Zie ook:
- artikel "De Darde Klokke luidt symbolisch derde klok uit Hervormde kerk"
- archiefartikel "Wetenswaardigheden uit het archief: De 'Darde Klokke'"
- pageflip van het tijdschrift "De Darde Klokke 1954 Nr. 3" over de olde klokken van Ommen.

Afbeelding 1 - 5 van 5