Opening Wicom supermarkt

De opening van de Wicom supermarkt op 11 maart 1970. De supermarkt was een fusie van de kruidenierswinkel van de familie Reimink en die van de familie Schaapman. Deze winkels lagen beiden aan de Dorpsstraat in Lemelerveld, recht tegenover elkaar. Aangezien de Dorpsstraat destijds ook de gemeentegrens was tussen de gemeente Ommen en Dalfsen, waren beide burgemeesters door Wim Schaapman en Wim Reimink uitgenodigd om ook “gezamenlijk” de opening te verrichten, zoals de beide “Wimmen” gezamenlijk een nieuwe winkel oprichtten.