Werkkamp Arriën

Het kamp Arriën is gebouwd in de crisisjaren 1930, als onderkomen voor de mensen van de "Werkverschaffing". Later, tot 1966, woonden hier Ommer gezinnen.
Gerelateerde artikelen in De Darde Klokke:
* Wonen in kamp Arriën. Van werkverschaffing tot verschaffing van woonruimte. (2002, DDK Burgers en buitenlui, pag.2)

Afbeelding 1 - 3 van 3