Werkkamp Arriën

Het kamp Arriën is gebouwd in de crisisjaren 1930, als onderkomen voor de mensen van de "Werkverschaffing".
Later, tot 1966, woonden hier Ommer gezinnen.

Afbeelding 1 - 5 van 5