Stichting Herdenking Joods Ommen

Eén van de doelstellingen van de stichting Herdenking Joods Ommen is het organiseren van een jaarlijkse herdenkingstocht om de Joodse gemeenschap die Ommen ooit heeft gekend te herdenken. Daarnaast zal de stichting zich inzetten voor het plaatsen van Stolpersteine. De stichting Herdenking Joods Ommen is in 2012 opgericht op initiatief van ds. Kest Jelsma en wordt ondersteund door alle geloofsgemeenschappen van Ommen, de Historische Kring Ommen, de Darde Klokke en Gemienschop van Oll’ Ommer. Ook de gemeente Ommen ondersteunt de initiatieven. Het bestuur van de stichting bestaat (in 2012) uit Kest Jelsma (voorzitter), Gerko Warner (secretaris), Kees Wolfert (penningmeester), Joke Feddema, Dieks Horsman, Wim Neevel, André Jonker en Harry Woertink. Gerelateerde artikelen:
* Stichting Herdenking Joods Ommen organiseert 3 oktober herdenkingstocht

Afbeelding 1 - 1 van 1