Drukkerij/uitgever Veldhuis

Het Nieuwsblad voor Salland werd uitgegeven door G. Veldhuis in Ommen en verscheen (o.a. in 1945) op woensdag en zaterdag. Later verhuisde de drukkerij/uitgever naar Raalte.