Stadsrechten

In de late middeleeuwen werd aan strategisch geplaatste dorpen stadsrechten gegeven, waardoor deze vestingwerken mochten aanleggen. Voorbeelden in Overijssel zijn de steden Deventer, Zwolle en Genemuiden. De verdedigingswerken waarvan we tegenwoordig nog sporen kunnen zien (aarden wallen en grachten) stammen echter vaak uit de vroegmoderne tijd. Veel vestingwerken zijn geslecht vanaf de tweede helft van de 18e eeuw. Bij enkele steden zijn ze echter nog goed zichtbaar, waaronder Deventer, Zwolle, Kampen, Blokzijl, Steenwijk en Hasselt. Bij andere steden is de structuur nog wel zichtbaar, maar zijn de elementen zelf verdwenen, zoals Oldenzaal, Rijssen, Ommen, Ootmarsum en Genemuiden.
"Otto, door de genade Gods bisschop van Utrecht, aan allen die dit zullen lezen, maken wij bekend, dat wij aan alle tegenwoordige en toekomstige inwoners van onze stad Ommen goedgunstig dezelfde vrijheid hebben verleend als de inwoners van onze steden Deventer, Zwolle en Kampen van ons genieten." Met deze woorden verklaarde bisschop Otto III Ommen op 25 augustus 1248 tot stad.
Gerelateerde artikelen:
* Ommen, stadsrechten sinds 1248 (04-01-2022)


Afbeelding 1 - 4 van 4