11. Albert Jan Immink

Gerelateerde artikelen:
* Canon van de Ommer: Albert Jan Immink (11) (17-03-2021)
* Yad Vashem postuum uitgereikt aan echtpaar Reefhuis uit Lemele ... (12-03-2018, Bijdrage Berkhof, Groten, Immink en Reefhuis aan verzetswerk)
* De bevrijding van de gemeente Ommen – van dag tot dag (01-01-2005, Wethouder Immink heet de bevrijders in Lemele welkom)
* Hartelijke woorden en veel geschenken voor jubilerende raadsleden – Geest van samenwerking, trouw en vooruitstrevendheid (24-09-1960)

Gerelateerde archief-artikelen:
* School te Dalmsholte (25-01-1974, Benoeming van de heren Immink, Rovers en Herbrink voor commissie t.b.v. stichting OLS Dalmsholte)
* Ingekomen stukken (23-01-1960, Verdeling taken binnen het college voor burgemeester, wethouder Immink en wethouder Seinen)
* Gebeurtenis(sen) op 31 december 1954 (31-12-1954, Huldiging stadsklokkenluider A. Visscher (25 jaar / 17.000 maal) door loco burgemeester A. J. Immink)
* Gebeurtenis(sen) op 6 maart 1954 (06-03-1954, Wethouder A.J. Immink neemt als voorzitter zitting in nieuw opgerichte stichting “Openluchttheater”)
* Gebeurtenis(sen) op 8 mei 1951 (08-05-1951, Opening eerste t.b.c.-vrije veemarkt door wethouder A.J. Immink)

Link naar WebTrees (personendatabase/stamboom): Albert Jan Immink en waaierdiagram

Afbeelding 1 - 13 van 13