1961 - Weg Staatsbos Junne

Drie foto's van Herman Wigbels met notitie "Weg Staatsbos Junne" met als datum "161161", genummerd 14.1; 14.2 en 14.3.

Afbeelding 1 - 3 van 3