Het Sint Jansklooster

Overblijfsel van de ommuring van het Sint Jans klooster.
In 1399 kwam de blinde Johannes van Ommen met enige geloofsgenoten van de Agnietenberg bij Zwolle om zich op deze plaats te vestigen. Hier op de Sint Janskamp stichtte hij een gemeenschap van mannen in de geest van de moderne Devotie. De officiele naam van deze samenleving was convent, maar in de volksmond heette het een klooster. De conventualen leggen de gelofte af een ingetogen leven te leiden in armoede en gehoorzaamheid. De vrouwen die naar dezelfde regels wilden leven kregen enige jaren later bij Vollenhove haar covent Clarenberg. Zij noemden zich naar Clara van Assisi, terwijl de mannen behoorden tot de Derde orde van Franciscus. In de 80-jarige oorlog werd bij de strijd om Steenwijk het klooster grotendeels verwoest. Dit stuk muur is nog een overblijfsel van de ommuring van ket kloostercomplex. De herinnering aan het convent leeft vooral voort in de naam van het dorp dat later hier ontstond. Sint Jansklooster.

[Bron: informatiebord bij kloostermuur]

Afbeelding 1 - 9 van 9