Het Fraterhuis

Johannes van Ommen stond aan de basis van het eerste Fraterhuis van de Broeders des Gemenen Levens in Zwolle. Het voorm. convent of fraterhuis van de Broeders des Gemenen Levens ontwikkelde zich tot een gebouwencomplex in het gebied tussen Blijmarkt, Papenstraat, Praubstraat en Goudsteeg. In dit album enkele foto's (gemaakt in september 2020) van het huidige gebouwencomplex in dit gebied. Het Zwolse fraterhuis was een van de belangrijkste van de Moderne Devotie.

Afbeelding 1 - 12 van 12