1938 - Opheffing NOLS spoorlijn

Niet minder dan 25 groepen deden aan de optocht mee van 6 september 1938. De historische en allegorische optocht herinnerde toen grotendeels aan het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Opnieuw was een eerste prijs voor de N.V. Trammelantia weggelegd, die het opnam voor de in verdwijningsgevaar verkerende Noord Ooster Locaal Spoorweg (NOLS), de spoorlijn Zwolle-Stadskanaal. Opheffing van deze spoorlijn mocht en zou niet gebeuren. Ruimschoots werd vanaf de praalwagen een protestgedicht opgedragen aan Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat. Dit pamflet, ondertekend met “De Directie”, werd ook onder het publiek uitgedeeld. Dit had wellicht wel effect, want de opheffing beperkte zich tot de spoorlijn tussen Emmen en Stadskanaal. Overigens wist de plaatselijke krant in 1938 te melden dat de optocht veel bekijks vond en door Ommens schitterend versierde straten trok, met prachtige erepoorten, maar stuitte in de Bouwstraat op de aldaar opgestelde ouderwetse poort, waarvan de deuren waren gesloten. “Niet dan nadat de muziekvereniging Soli Deo Gloria, die aan de optocht voorafging, het 'In naam van Oranje doe open de poort', had gespeeld, werden de zware deuren geopend en kon de optocht ongehinderd verder trekken”, aldus weet de krant te melden.