1937 - Schilderij van Ommen

Op Koninginnedag in 1937 toen Trammalantia hun tweede lustrum vierde was (opnieuw) een eerste prijs voor de Ommer vriendengroep weggelegd. De wagen was versierd met een groot schilderij van Ommen met onder andere een ontwerp van een nieuwe (Vecht-)brug. Daaronder (een deel van) de tekst “De brug is intusschen aangekomen, ons ontwerp is echter niet overgenomen”.