Camping Laarbrug

Dit kampeerterrein was aanvankelijk een barakkenkamp en tijdens de oorlogsjaren in gebruik bij de Arbeidsdienst. Daarna was het in gebruik als woonoord voor Ambonezen. Na ruiming van vrijwel alle barakken werd het in 1969 als kampeerterrein in gebruik genomen.