Stadsrechten

,,Otto, door de genade Gods bisschop van Utrecht, aan allen die dit zullen lezen, maken wij bekend, dat wij aan alle tegenwoordige en toekomstige inwoners van onze stad Ommen goedgunstig dezelfde vrijheid hebben verleend als de inwoners van onze steden Deventer, Zwolle en Kampen van ons genieten." Met deze woorden verklaarde bisschop Otto III Ommen op 25 augustus 1248 tot stad.
Gerelateerde artikelen:
* Ommen, stadsrechten sinds 1248 (04-01-2022)


Afbeelding 1 - 2 van 2