Ommeres

Wijk/buurt: Ommen/Buurtschap Ommeres
Topo kaart wijk- en buurtgrenzen: © Kadaster / Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021.

Locatie