Junne

Junne is een oude buurtschap aan de Vecht in het oosten van de gemeente Ommen. De familie Lüps heeft jarenlang de buurtschapsgronden in eigendom gehad en ze daarna overgedaan aan Baron M. Bentinck tot Buckhorst in Beerze. De bossen van Junne en een gedeelte van de boerderijen zijn in handen van Delta Loyd. Drie boerderijen en vier woningen zijn particulier eigendom. Junne is ook het eindpunt voor het scheepvaartverkeer, door de sluis die in de Vecht ligt.

Zie ook reacties op oud album via link "reacties op oud album van Junne".


Wijk/buurt: Ommen/Buurtschap Junne
Topo kaart wijk- en buurtgrenzen: © Kadaster / Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021.

Locatie

Afbeelding 1 - 13 van 13