Algemeen

Bijgewerkt op: 4 mei 2020.    21.046 keer opgevraagd (sinds 25-08-2007).

Start bouw webarchief OudOmmen.nl
Op 17 maart 2006 is begonnen met de bouw van het webarchief OudOmmen.nl met de doelstelling: “Het zo goed mogelijk in beeld brengen wat er, zowel op dit moment als in het verleden, in Ommen en omgeving op historisch gebied is te doen en te zien.” Op deze manier wordt geprobeerd om meer mensen geïnteresseerd te krijgen in de historie van Ommen en omgeving, met het idee dat dit uiteindelijk ten goede zal komen aan het behoud ervan. Op 17 april 2006 ging de site online onder de naam “OudOmmen.nl”.

Stichting OudOmmen.nl
Op 22 januari 2010 is OudOmmen overgegaan in een stichting onder de naam “Stichting OudOmmen.nl”. Het in de Notarisakte vermelde doel is: “Zoveel mogelijk historisch materiaal specifiek betrekking hebbende op de gemeente Ommen op eenvoudige wijze voor iedereen toegankelijk te maken in de meest ruimste zin van het woord“.

Hét Online Archief Platform voor de regio Ommen
In de loop van de jaren is het webarchief zowel inhoudelijk als qua functionaliteiten uitgebouwd voor alle vormen van media en is met een paar duizend bezoekers per dag hét Online Archief Platform voor de regio Ommen.


Het Online Archief Platform OudOmmen.nl bestaat uit de volgende onderdelen:

* Nieuwsartikelen (WordPress)
Overzicht van gepubliceerde artikelen die iets van doen hebben met de historie van Ommen en omgeving. Het gaat hierbij niet alleen om het laatste nieuws maar ook vooral om “het nieuws van toen“. Standaard wordt het laatste nieuws getoond, maar door de indeling in categorieen en met de open zoekfunctie is ook ouder nieuws eenvoudig en snel toegankelijk.

* Archiefartikelen (WordPress)
Overzicht van archiefartikelen voornamelijk afkomstig uit het archief van Jan Lucas cq Peter Vosselman.

* Agenda (Google-agenda)
Overzicht van geplande activiteiten en exposities op historisch gebied in Ommen en omgeving.

* Beeldbank (eigen ontwikkeling)
Oude foto’s (incl. foto’s met ‘annotations’ en stereofoto’s), afbeeldingen, video’s, documenten, etc. van Ommen en omgeving.

* Personen & Genealogie database (WebTrees)
Voor het maken van stambomen worden inwoners van de regio Ommen van harte uitgenodigd bij te dragen aan deze module. Zij kunnen een account aanvragen (bij info@OudOmmen.nl) voor dit WebTrees deel van de site zodat zij – voor zover gewenst – geheel of deels zelfstandig één of meerdere stambomen kunnen toevoegen. Ook kunnen bestaande stambomen in GEDCOM-formaat worden geïmporteerd.


De stichting OudOmmen.nl voelt zich qua auteursrecht verantwoordelijk voor gepubliceerd archiefmateriaal & artikelen en heeft z’n uiterste best gedaan geen rechten te schenden. Daarom wordt onder andere (indien bekend) altijd de bron vermeld en wordt (i.v.m. traceerbaarheid) het beeldmateriaal van het logo van OudOmmen.nl voorzien. Bent u van mening dat voor een bepaalde publicatie rechten worden geschonden of maakt u bezwaar tegen een publicatie om persoonlijke redenen, meldt dit aan bij info@OudOmmen.nl en wij zullen de betreffende publicatie aanpassen of verwijderen van de site.


4 Reacties »

• • •

4 reacties »