Algemeen

Bijgewerkt op: 27 april 2018.    15.270 keer opgevraagd (sinds 25-08-2007).

Op 17 maart 2006 is begonnen met de bouw van deze site met de doelstelling:


Het zo goed mogelijk in beeld brengen wat er, zowel op dit moment als in het verleden, in Ommen en omgeving op historisch gebied is te doen en te zien.


Op deze manier wordt geprobeerd om meer mensen geïnteresseerd te krijgen in de historie van Ommen en omgeving, met het idee dat dit uiteindelijk ten goede zal komen aan het behoud ervan.

Op 17 april 2006 ging de site online onder de naam “OudOmmen.nl”.

Op 22 januari 2010 is OudOmmen overgegaan in een stichting onder de naam “Stichting OudOmmen.nl”. Het in de Notarisakte vermelde doel is:


Zoveel mogelijk historisch materiaal specifiek betrekking hebbende op de gemeente Ommen op eenvoudige wijze voor iedereen toegankelijk te maken in de meest ruimste zin van het woord“.


Contactgegevens:
OudOmmen-klein.pngStichting OudOmmen.nl, Hammerweg 10, 7731AK Ommen
Tel. 0529-452945, Mail info@OudOmmen.nl

Opbouw en beheer van de site:
Voor deze site wordt gebruik gemaakt van WordPress.
Dit weblogsysteem maakt het voor bezoekers mogelijk te reageren op alle artikelen (nieuwsberichten) en informatiepagina’s op de site.
Daarnaast kan er ook via mail worden gereageerd naar de beheerder van de site (mailadres: info@OudOmmen.nl).

Aanleveren nieuwsartikelen:
Het mailadres redactie@OudOmmen.nl kan worden gebruikt voor het aanleveren van:

* nieuwsartikelen (bijvoorkeur digitaal in tekstformaat en “hoe ouder – hoe beter”)
* geplande activiteiten
* geplande exposities

waarvoor geldt:

* hebben betrekking op de historie van Ommen en omgeving én
* zijn nog niet op deze site gepubliceerd

Aanlevering hiervan wordt zeer op prijs gesteld !!

De site bestaat uit de volgende delen:

* Nieuwsartikelen
Overzicht van gepubliceerde artikelen die iets van doen hebben met de historie van Ommen en omgeving.
Het gaat hierbij niet alleen om het laatste nieuws maar ook vooral om “het nieuws van toen“.
Standaard wordt het laatste nieuws getoond, maar door de indeling in categorieen en met de open zoekfunctie is ook ouder nieuws eenvoudig en snel toegankelijk.

* Archief-artikelen
Overzicht van archief-artikelen voornamelijk afkomstig uit het archief van Jan Lucas en Peter Vosselman

* Agenda
U kunt de agenda raadplegen om een overzicht te krijgen van geplande activiteiten en exposities op historisch gebied in Ommen en omgeving.

* Beeldbank
Oude foto’s, ansichtkaarten, video’s, etc. van Ommen en omgeving, deels gelinkt vanaf andere sites (met bron vermelding).


Informatiebronnen nieuwsartikelen o.a.:

* Ccoba (Cult.comm.bibliotheek)
* Folder
* Gemeente Ommen (Nieuwsbrief)
* Harry Woertink
* Historische Kring Ommen
* Historisch Centrum Overijssel
* Hist. Werkgroep Lemelerveld
* Kunst & Cultuur Overijssel
* Landschap Overijssel (nieuwsarchief)
* Museum Palthehof
* Ommer Nieuws (weekblad)
* Provincie Overijssel (nieuwsbrief)
* RTV Oost
* Toren (weekblad)
* Stichting ’t Lemels Arfgoed
* Streekmuseum Ommen
* Vereniging De Ommerschans


Informatiebronnen agenda o.a.:

* Historische Kring Ommen
* Ommer Nieuws (weekblad)
* Streekmuseum Ommen
* Stentor (dagblad)
* Toren (weekblad)
* VVV Overijssels Vechtdal


OudOmmen meent met de publicaties van de foto’s geen auteursrechten te schenden. Bent u van mening dat dit voor bepaalde foto(‘s) wel het geval is of maakt u bezwaar tegen publicatie om persoonlijke redenen, meldt dit aan bij info@OudOmmen.nl en wij zullen de betreffende foto(‘s) verwijderen van de site.


4 Reacties »

• • •

4 reacties »