Algemeen

Bijgewerkt op: 22 augustus 2019.    16.726 keer opgevraagd (sinds 25-08-2007).

Op 17 maart 2006 is begonnen met de bouw van deze site met de doelstelling:


Het zo goed mogelijk in beeld brengen wat er, zowel op dit moment als in het verleden, in Ommen en omgeving op historisch gebied is te doen en te zien.


Op deze manier wordt geprobeerd om meer mensen geïnteresseerd te krijgen in de historie van Ommen en omgeving, met het idee dat dit uiteindelijk ten goede zal komen aan het behoud ervan.

Op 17 april 2006 ging de site online onder de naam “OudOmmen.nl”.

Op 22 januari 2010 is OudOmmen overgegaan in een stichting onder de naam “Stichting OudOmmen.nl”. Het in de Notarisakte vermelde doel is:


Zoveel mogelijk historisch materiaal specifiek betrekking hebbende op de gemeente Ommen op eenvoudige wijze voor iedereen toegankelijk te maken in de meest ruimste zin van het woord“.


Contactgegevens:
OudOmmen-klein.pngStichting OudOmmen.nl, Rembrandstraat 33, 7731SE Ommen
Tel. 0529-452945, Mail info@OudOmmen.nl

Opbouw en beheer van de site:
Voor deze site wordt gebruik gemaakt van WordPress.
Dit weblogsysteem maakt het voor bezoekers mogelijk te reageren op alle artikelen (nieuwsberichten) en informatiepagina’s op de site.
Daarnaast kan er ook via mail worden gereageerd naar de beheerder van de site (mailadres: info@OudOmmen.nl).

Aanleveren nieuwsartikelen:
Het mailadres redactie@OudOmmen.nl kan worden gebruikt voor het aanleveren van:

* nieuws- of archiefartikelen (bijvoorkeur via mail met foto/afbeelding van min. 1600 pixels breed of hoog)
* geplande activiteiten
* geplande exposities

waarvoor geldt:

* hebben betrekking op de historie van Ommen en omgeving én
* zijn nog niet op deze site gepubliceerd

Aanlevering hiervan wordt zeer op prijs gesteld !!

De site bestaat uit de volgende delen:

* Nieuwsartikelen
Overzicht van gepubliceerde artikelen die iets van doen hebben met de historie van Ommen en omgeving.
Het gaat hierbij niet alleen om het laatste nieuws maar ook vooral om “het nieuws van toen“.
Standaard wordt het laatste nieuws getoond, maar door de indeling in categorieen en met de open zoekfunctie is ook ouder nieuws eenvoudig en snel toegankelijk.

* Archiefartikelen
Overzicht van archiefartikelen voornamelijk afkomstig uit het archief van Jan Lucas cq Peter Vosselman

* Agenda
U kunt de agenda raadplegen om een overzicht te krijgen van geplande activiteiten en exposities op historisch gebied in Ommen en omgeving.

* Beeldbank
Oude foto’s, afbeeldingen, video’s, documenten, etc. van Ommen en omgeving.


OudOmmen meent met de publicaties van de foto’s geen auteursrechten te schenden. Bent u van mening dat dit voor bepaalde foto(‘s) wel het geval is of maakt u bezwaar tegen publicatie om persoonlijke redenen, meldt dit aan bij info@OudOmmen.nl en wij zullen de betreffende foto(‘s) verwijderen van de site.


4 Reacties »

• • •

4 reacties »