13 juli 2011

Dag van de Regionale Geschiedenis en Streekcultuur

Categorie: Cult.Hist. Vereniging/Instelling, Historisch Centrum Overijssel.    1.848 keer gelezen.

Op zaterdag 29 oktober 2011 van 10.00 tot 16.00 uur wordt in de Bovenkerk te Kampen een groot evenement gehouden. Deze dag is bedoeld als afsluiting van de Maand van de Geschiedenis 2011 en is bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek.

Zo’n 40 historische en heemkunde verenigingen, archieven en andere instellingen uit Overijssel, Gelderland en de Veluwe zullen met informatie aanwezig zijn, maar ook organisaties als het Centraal Bureau voor Genealogie en de Nederlandse Genealogische Vereniging geven acte de présence. Hierdoor is op nagenoeg elk erfgoedgebied informatie te vinden. De definitieve lijst van de organisaties die aanwezig zullen zijn, zal in oktober via de pers en op de website van het HCO bekend worden gemaakt.

De “Dag voor de regionale geschiedenis en streekcultuur” biedt een gevarieerd programma. Naast de permanente expositie zullen de hele dag doorlopend lezingen worden gehouden over diverse onderwerpen.
Anne van der Meiden over “Religie, streek en volksaard”
Hans Mol over “De opzet en chronologie van de Middeleeuwse veenontginningen in de kop van Overijssel”
Theo van Mierlo over “de Bovenkerk in Kampen”. Theo zal overigens ook de gehele dag rondleidingen in en rond deze kerk houden.
Yvette Hoitink over “Genealogie, 200 jaar burgerlijke stand en WieWasWie”
Rob van Drie over “?”
Marina van der Ploeg over “Rouwen en begraven”. Lees meer »

Reageren »

18 oktober 2008

De Slag bij Ane komt tot leven in Ommen

Categorie: Harry Woertink, Historische Kring Ommen, Musea.    3.172 keer gelezen.

OMMEN – De Slag bij Ane komt tot leven in Ommen tijdens Sallandse Museumnacht. Het was een hard gevecht vrijdagavond in het Nationaal Tinnen Figuren Museum in Ommen.

Museumnacht 15-10-08 016--.jpgFoto’s Harry Woertink
De Slag bij Ane verbeeldend verteld

De zwaar geharnaste ridders van het Bisschoppelijke leger moesten zich tijdens de Slag bij Ane gewonnen geven aan de Drentse boeren. Gelukkig voor het publiek was het niet allemaal echt, maar was de in 1227 afgespeelde Slag bij Ane in scène gezet. Hoe die bloedige strijd verliep werd niet alleen nagespeeld maar ook boeiend verteld. De overwinning van de slag werd vervolgens gevierd met middeleeuwse muziek compleet met middeleeuwse hapjes en speltbier.

Ook in het Ommer Streekmuseum waren activiteiten in het kader van de Sallandse museumnacht met veel bezoekers. Hoogtepunt was de officiële ingebruikname van het torenuurwerk. Het uit het begin 1600 daterend historisch uurwerk werd na een restauratie officieel in werking gesteld door oud-stadsklokkenmaker Fred Oldeman. Hij en zijn familie hebben vanaf 1859 – toen het uurwerk tot 1968 in de toren van de hervormde kerk heeft gehangen – in opdracht van het gemeentebestuur dagelijks de gewichten van het uurwerk op moeten draaien, zodat de klok op tijd bleef lopen en iedereen kon zien en horen hoe laat het was. Het torenuurwerk is grondig onder handen genomen door vrijwilligers van het museum en met een bijpassende muurschildering teruggekeerd in het museum. Een vertegenwoordiger van de landelijke stichting tot behoud van torenuurwerken sprak van een heel bijzonder exemplaar en zei blij te zijn dat dit industrieel erfgoed in tijdsmeting voor Ommen bewaard is gebleven. Lees meer »

Reageren »

10 augustus 1963

Bos, heide, meertjes en zandverstuivingen

Categorie: Archief Jan Lucas, Diversen.    1.336 keer gelezen.

Ommen aan de Vecht is met z’n oppervlakte van 18400 hectare de grootste gemeente van Overijssel en volgens de VVV-statistieken ’t drukst bezochte toeristencentrum van deze provincie.

Het is vooral het zogenaamde sociaal-toerisme, dat nog jaarlijks toeneemt en de gemeentelijke overheid, VVV en rijkspolitie voor problemen plaatst om deze toevoer in goede banen te leiden. Deze toeristische belangstelling is begrijpelijk, want Ommen is bijzonder rijk aan natuurschoon. Behalve bos en heide , vindt men romantische meerstjes en zandverstuivingen. Voor de lievhebber van watersport stroomt er De Vecht, die als een blauwachtig lint de gemeente in tweeen deelt.

 Ommen kent tal van rustige plekjes en er staan in deze druk bezochte gemeente nog tal van molens, zoals deze aan de Julianastraat. Dit plaatje dateert van 1953, toen om het behoud van deze molen werd gestreden.

Stad heeft rijke geschiedenis
Tot aan 1921 waren er twee gemeenten te weten Stad- en Ambt-Ommen. Beide gemeenten hadden dezelfde burgemeester. Hoe oud Ommen precies is weet niemand. Volgens burgemeester mr. C.P. van Reeuwijk werd Ommen reeds in het jaar 1000 vermeld. In 1248 kreeg het stadsrechten. Het 700-jarig bestaan als stad werd in 1948 op grootse wijze gevierd. Ommen kan op een bijzondere rijke geschiedenis bogen waarover drie boekjes werden geschreven. Ommen werd driemaal door brand verwoest en was steeds weer het middelpunt van strijdtonelen. Hier verzamelden zich ook de legers die de befaamde slag bij Ane leverden. Napoleon de Derde bracht een bezoek aan Ommen en ook een leger kozakken moet hier geopereerd hebben. Volgens de overlevering namen deze de derde klok mee uit de kerktoren en wierpen haar in een kolk, Op verzoek van de Gemeenschap Oll’ Ommer heeft een bekende wichelroedeloper in 1957 ter plaatse een onderzoek ingesteld. Volgens hem moet op grote diepte inderdaad een klok zitten. Men is aan het graven gegaan, maar zonder resultaat. Wanneer er voldoende geld is, wil men nogmaals een poging wagen. In de oorlog namen de Duitsers de twee mooie klokken uit de toren van dé Ned. Herv. kerks wëg, Salvator en Maria, die na de bevrijding in Hamburg werden opgespoord en thans weer lustig beieren. Ommen heeft 13500 inwoners, waarvan 52 procent hervormd, 35 procent gereformeerd, 10 procent r.k. en 3 procent vrijzinnig en buiten-kerkelijk. Lees meer »

Reageren »

1816

1816 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Ingekomen stukken.    1.729 keer gelezen.

 • Hannes Makkinga is wieldrayer te Ommen (wagenwielen).
 • In 1816 telt Ommen totaal 3058 zielen (gehele gemeente), waarvan:
  • 2231 Gereformeerden te Ommen, waarvan 28 worden bedeeld (12 mannen, 9 vrouwen en 7 kinderen).
  • 500 Gereformeerden (hervormden) te Avereest, waarvan 6 worden bedeeld (3 vrouwen en 3 kinderen).
  • 314 Roomsch Catholieken te Vilsteren, waarvan 6 worden bedeeld (1 man, 2 vrouwen en 3 kinderen).
 • Begin 1814 is W. van den Nieuwenhof aangesteld als dienaar van politie op een vast tractement van f. 1,— per week.
 • In 1816 wordt de tol der Brug, de zgn. Hammer Brugge Rogge en het Erve den Hoff publiek verpacht op 30 mei 1816. De Ommer Bruggetol wordt verpacht voor f. 341,— “Hammer Bruggerogge voor 14 mudden en een schepel rogge en het Erve den Hoff voor 67 mudden rogge.
 • J. van der Klein is rijks-veearts met standplaats Ommen op een tractement van f. 400,— ’s jaars.
 • Arend van den Nieuwenhof is geregtsdienaar te Ommen.
 • J.H. Arens is eveneens geregtsdienaar te Ommen.
 • Berend Jan Immink wordt benoemd tot openbaar schoolonderwijzer te Lemele.
 • Hendrikes Christianus Kerver is Mr. Smid te Ommen beslaat in 1813 paarden van de Kozakken.

Bron: Archief Jan Lucas – Map001-010

Reageren »