2 februari 2000

Met de HKO terug in de tijd: Stratenmakers in de Brugstraat

Categorie: Historische Kring Ommen.    7.811 keer gelezen.

OMMEN – Op de foto is De Brugstraat in 1930 tijdens een herbestrating te zien. De stratenmakers zijn onbekend en geen Ommenaren. Op de achtergrond staat Betje de Levie, daarvoor Jan Martens. Verder Lodewijk Rotman, G.J.van Aalderen en staande rechts opzichter Jan Fennema.

Foto Historische Kring Ommen
De stratenmakers aan het werk in de Brugstraat.

Het pandje rechts (waarop een bordje verwijst naar Coiffeur Hindriks in de Kerkstraat) was het oude wachthuis bestemd als huisvesting van doortrekkende troepen en later van de nachtwacht. Voordat de familie Keizer het in 1929 kocht en het als Centra dienst deed was er de slagerij van Aron de Haas er in ondergebracht. De palen en het hek waren aangebracht na de bestrating van het Kerkplein, om te voorkomen dat met wagens over dit plein werd gereden. Alleen zondagmorgens werd het hek door de klokluider geopend om Baron van Pallandt de gelegenheid te geven voor de kerkdeur te rijden.

De Brugstraat, Bruggestraat of Grotestraat is de oudste straat van Ommen. Rondom de kerk vestigde zich de eerste bewoners. De verbetering van de straat heeft altijd veel aandacht gekregen. In 1807 was de Brugstraat al verhard met veldkeien van de Lemelerberg. Voor het eerst werd de straat in 1901 in het midden met een meter beklinkerd. Lees meer »

1 Reactie »

19 januari 2000

Met de HKO terug in de tijd: Sint Nicolaas bezoekt Voorbrug

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.740 keer gelezen.

In 1926 bracht Sint Nicolaas te paard een bezoek aan Ommen. De foto geeft de oude situatie weer in de Voorbrug. Links van het paard staan de gemeenteveldwachters Lubbers en Steen, rechts staan onder andere P. Kramer en D.Oppedijk.

Foto HKO

Op de achtergrond café en stalling Stegeman. Gerrit Stegeman begon dit café in 1909. In 1930 werden café en stalling afgebroken evenals het rechts daarvan gelegen huis van groenteboer Evert van der Linde om plaats te maken voor een nieuw hotel Stegeman. Tegenwoordig zit op deze plek China Tuin. Links het pand dat door de oudere Ommenaren wordt aangeduid met het huis van dokter Warnsinck of de oude dokterswoning. Op zich niet verwonderlijk want deze geneesheer woonde er ook bijna vijftig jaar (1890-1939). Het karakteristieke huis werd in 1830 gebouwd door burgemeester Johannes Amama Chevallerau. In de jaren 1852-1884 werd in dit huis school gehouden door meester Grolle.

Bron: Ommer Nieuws – 19 januari 2000 Lees meer »

Reageren »

10 maart 1999

Met de HKO terug in de tijd: Forse stier voor slager Meijer

Categorie: Historische Kring Ommen.    4.063 keer gelezen.

Bij de slagerij van Meijer de Haas (links, het vroegere Wachthuis) werd in 1921 door boeren uit De Wijk een zware stier afgeleverd.

Foto HKO
Links op de foto de twee eigenaren, waarvan de namen niet bekend zijn, daarnaast van links naar rechts E.J. Makkinga, K. Schuurman, E. Siero, Joh. van Enkelen en G.H. Woertink.

In het wachthuis op de hoek Brugstraat/Kerkstraat is thans Snuffel Mode gevestigd. De Stad Ommen kwam in het bezit van dit huisje in 1772. In 1830 was het nog een gevangenis en diende het ook als wachthuis voor de burgers, die met de nachtwacht waren belast. In 1840 besloot de gemeenteraad er een particuliere woning van te maken en die te verhuren. Huurster werd Marrigje van der Heide, weduwe van Jan Hendrik Vosjan die er een tapperij hield. In 1882 kreeg het huisje de bestemming van ziekenverblijf en verpleegruimte voor lijders aan besmettelijke ziekten, die afgezonderd moesten worden. Daarvoor bleek het echter niet te voldoen en besloot de raad in 1892 het pand van de hand te doen. Het werd gekocht voor 402 gulden door Aron de Haas, die er een slagerij van maakte. In 1929 kwam het in het bezit van Jennigje Keizer-Weelink. Het pand werd verbouwd tot een Centra winkel. In het pand rechts op de foto is thans Intersport gevestigd. Lees meer »

2 Reacties »

10 februari 1999

Met de HKO terug in de tijd: 'Makkinga's mölle'

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.321 keer gelezen.

‘Makkinga’s mölle’ honderd jaar geleden. Deze historische terugblik dateert uit 1899.

Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album “Molen Den Oordt / Streekmuseum”.

De foto is afkomstig uit de collectie van F. Oldeman en destijds gemaakt door notaris Bloem; de vrouw rechts is waarschijnlijk zijn echtgenote.

Links de in 1824 door Roelof Makkinga herbouwde molen op De Oord (nu Streekmuseum). Voor de molen de huisjes waar toen woonden van rechts naar links, molenaar Hendrik Oldeman, de weduwe van Willem Krake, Hendrika Schuurman en schoemaker Albertus Corte. Links en in het midden hangt wasgoed te drogen.

Op dit tijdsbeeld is mooi te zien hoe het beukenlaantje, het zogenaamde ‘Mulartsdiekie’, van de molen naar het huis van notaris Mulert liep. Voor de kanalisatie van de Vecht in 1901 lagen het weggetje en het huis nog aan de noordzijde van de Vecht.

Bron: Ommer Nieuws – 10 februari 1999

Reageren »

6 januari 1999

Met de HKO terug in de tijd: Drie generaties Van Aalderen

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.845 keer gelezen.

Julianastraat anno 1960. Op de plek aan de zuidkant van de ABN-Amrobank stond deze woning waar drie generaties lang de familie Van Aalderen woonden.

Foto HKO
Julianastraat anno 1960. Het tweede huis van links is dat van Roelof van Aalderen.

Dit huis werd omstreeks 1915 gebouwd door aannemer Roelof van Aalderen. Daarvoor woonde hij bij zijn vader, de timmerman Herman van Aalderen in de Kruisstraat in het pand waar later vader en zoon Makkinga hun bakkerij hadden en nu Ten Brinke Ommen van brood voorziet. De zoon van Roelof van Aalderen, ook een Herman en aannemer, woonde in dit huis tot aan de doorbraak van het Vrijthof naar de Julianastraat in 1960.

Tuin
Voordat Van Aalderen zijn huis hier bouwde, behoorde de grond tot de tuin van bakker Wicherson. Daarnaast lag weer de tuin van de familie Van der Vegte. De tuinen hadden uiticht op de Lodderholt, een mooi stukje natuur waar de mensen graag een wandeling maakten. Lees meer »

1 Reactie »

7 oktober 1998

Met de HKO terug in de tijd: Werk in uitvoering

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.522 keer gelezen.

Werk in uitvoering op de Markt en Julianastraat anno 1970. Om het verkeer vlotter te laten doorstromen werd bijna dertig jaar geleden de Markt opgeofferd voor de doortrekking van Rijksweg 34.

Foto HKO

De weg is altijd een belangrijke, maar gevaarlijke verkeersader gebleven. Vandaar ook dat er nu plannen in de maak zijn voor een omleiding aan de noordkant van Ommen. Met de naam Vechtstraat liep eerder de weg tussen de Vecht en het toenmalige gemeentehuis. Door de nieuwe weg aan de andere kant van het gemeentehuis te leggen kwam het gemeentehuis als het ware op een eiland te liggen. De Vechtbrug die eeuwenlang in het verlengde van de Brugstraat had gelegen, werd honderd meter in oostelijke richting verplaatst.

Voor de sloop stonden vanaf de brug tot de Burggraven aan de oostkant achtereenvolgens de woning en winkel van horlogemaker van der Kolk, de woning en vroegere bakkerij van Stevens, winkel en woning van schoenmaker Van Kesteren, winkel en werkplaats van de loodgieters Dijks en Steen, woning en winkel dames Corte en woning en bloemenzaak van Schuurman. Aan de Julianstraat de woning van Veurink. Alles viel uiteindelijk onder de slopershamer. Rechts de werkplaats van Dijks en Steen, nu HEMA. Lees meer »

Reageren »

16 september 1998

Met de HKO terug in de tijd: Vrachtrijder Kroone

Categorie: Algemeen.    3.801 keer gelezen.

OMMEN – Het huis op de hoek Middenstraat/Karnemelkstraat van Herman Adriaan Kroone op het moment dat het wordt afgebroken in 1920. Tegenwoordig staat er een nieuw pand, eigendom van Dick van Eerten.

Foto HKO
Op de ladder tegen het huis staat eigenaar Abraham van Eerten en op het dak metselaar Freek Schuurman van de Schurink-straat met een knecht. In opdracht van Van Eerten brak Schuurman dit pand af om het elders weer als schuur op te bouwen. Rechts van de woning is nog net iets zichtbaar van de ‘blokkenbouw’ van het pand van boekhandel Van Eerten.

Kroone werd door de gemeente aangesteld als vrachtrijder, juist na de opening in 1903 van de spoorwegverbinding tussen Ommen en Zwolle. Hij bezorgde de met het spoor aangevoerde goederen bij winkeliers en particulieren. Vrachrijder Kroone deed zijn werk met een handkar, soms met behulp van een trekhond. zijn zoon Jan Kroone volgde hem op en voerde de bestel- en afhaal-dienst uit met paard en wagen.

Bats Makkinga uit Ommen weet nog hoe Jan Kroone eens door paardenhandelaren werd bedrogen: ‘Kroone zijn paard ging dood. Goede raad was duur, dus dinsdags naar de paardenmarkt om een nieuwe hit te kopen. Kroone wou een zwarte en makke kidde. Maar helaas er waren die dag geen zwarte paarden op de markt. Lees meer »

Reageren »

22 april 1998

Met de HKO terug in de tijd: Het oude stadhuis

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.928 keer gelezen.

OMMEN – Het Vrijthof in Ommen anno 1957 met het oude stadhuis. Dit raadhuis werd gebouwd in 1753 op de fundamenten van het aldaar in 1531 gebouwde stadhuis.

Foto Historische Kring Ommen
Het Vrijthof in Ommen anno 1957 met het oude stadhuis

In maart 1828 werd bij de brug een nieuw stadhuis gebouwd, omdat het huidige niet langer geschikt werd geacht en ook te klein was om tegelijk te dienen tot het houden van Kantongerecht en tot de bijeenkomsten van de raad. De gemeenteraad besloot in 1829 het oude raadhuis publiek te verkopen. De hoogste bieder was de timmerman Jannis Grootenhuis te Ommen met 925 gulden. Hij kon echter dit bedrag niet opbrengen, dus ging de koop niet door.

Het pand werd nu ingericht als woonhuis en verhuurd aan G. Poel. Bij raadsbesluit van 26 november 1836 kreeg het de bestemming van woning van de hoofdonderwijzer. Als zodanig heeft het gefungeerd dot 1908. Toen werd besloten het oude postkantoor in de Kruisstraat voor dat doel te bestemmen. Het hoofd der school C. Ennes ging verhuizen en oude stadhuis werd verhuurd als particulier woonhuis totdat het in 1957 werd afgebroken.

Bron: Ommer Nieuws – 22 april 1998


Aanvulling webredactie OudOmmen.nl: Zie ook de pagina: “Gemeentehuis

Reageren »

14 januari 1998

Met de HKO terug in de tijd: De stoomzuivelfabriek

Categorie: Algemeen.    3.156 keer gelezen.

De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek ‘De Vechtstreek’ anno 1919 aan de Hammerweg in Ommen. In 1897 begon J.G. Kramer een boterfabriek in een voor die tijd fraaie houten fabrieksgebouw.

 De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek ‘De Vechtstreek’ anno 1919 aan de Hammerweg in Ommen.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer afbeeldingen het album “Hammerweg 25 (Zuivelfabriek)”.

Naast deze stoomzuivelfabriek waren er nog twee handkrachtfabriekjes in Ommen. Achter de Hervormde kerk was de fabriek van Pieter van der Beek en aan het Ommerkanaal die van Arend Winters. In de fabriek van Kramer werkten behalve de eigenaar zelf, een machinist, een melkontvanger en een botermaker. De botermaker was Albert Gort. Na het overlijden van J.G. Kramer in 1909 werd de fabriek beheerd door zijn broer P. Kramer. In hetzelfde jaar verkocht Kramer de fabriek aan A. Lubberink te Staphorst. Aangemoedigd door de oprichting van andere coöperatieve fabrieken in den lande, kwamen de boeren met het plan in Ommen een coöperatieve fabriek op te richten. De boeren namen in 1910 de fabriek en inventaris voor ƒ 8300,- over van Lubberink. En zo begon dan de coöperatieve stoomzuivelfabriek ‘De Vechtstreek’ met 241 leden. Tot directeur werd benoemd H. Kruissink. De jaren van de Eerste Wereldoorlog gingen zonder veel moeilijkheden voor de fabriek voorbij. Lees meer »

Reageren »

3 december 1997

Met de HKO terug in de tijd: De Markt anno 1958

Categorie: Algemeen.    3.087 keer gelezen.

OMMEN – De Markt in Ommen anno 1958. De jaren zestig en zeventig hebben de Markt niet onberoerd gelaten. Wat het meest opvalt, is de afwezigheid van rijen geparkeerd blik.

1958_markt-b.jpg
Foto HKO
Meest prominente wijziging van de markt is de verdwijning van het Kantongerecht.

Er staan een paar fietsen en een Solex voor het Kantongerecht, links op de foto en op het marktplein een aanhangwagentje van Centra met de tekst: ‘Koopt bij den Centra kruidenier’ en de bus van busonder-neming WATO. Meest prominente wijziging van de Markt is de verdwijning van het Kantongerecht. Het uit 1882 daterend gebouw werd in 1970 gesloopt in verband met de verkeersweg.

De slopershamer ontkwam ook de rest van de Markt niet. Het uit 1859 daterend pand, gebouwd door burgemeester A.C. Bouwmeester, vanaf 1900 eigendom van notaris A.G. Bloem en later van zijn zoon G.J.A. Bloem, ging tien jaar geleden tegen de vlakte en is nu een bloemenwinkel. Bij het notarishuis behoorde ook een prachtige tuin dat nu als parkeerplaats is ingericht (Elf aprilplein). In het eerste pand in westelijke richting was een café gevestigd van Jan Stegeman. Vanaf 1860 tot de afbraak in 1978 werd het pand vrijwel bewoond door biertappers, bierhandelaren en caféhouders. Lees meer »

Reageren »