21 januari 2009

HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws: Zuinig op 'brandhout' (20)

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.197 keer gelezen.

Op de foto bomen bij de zagerij “De Witte Delle” in Junne, wachtend op het moment dat ze verzaagd worden tot onbekante planken of balken. Misschien worden de resten verstookt als brandhout.

Vroeger was hout een belangrijke brandstof in het huishouden, geen luxe product voor de open haard zoals nu.

“Brandhout”, wordt er tegenwoordig gezegd als er iets niet deugt of totaal waardeloos is. Dat is lang niet altijd zo geweest en het is niet eens zo lang geleden dat hout nog een belangrijke brandstof in het huishouden was. Geen luxeproduct zoals nu, voor de gezellige open haard, of voor de allesbrander die dan beide meestal in de buurt van de centrale verwarming staan. In het verre verleden was men heel zuinig op het hout en wanneer iemand zonder toestemming een boom omhakte kon hij rekenen op een forse boete ter waarde van drie oude schilden. Deze gouden munt woog ongeveer 4,5 gram. In de oude markeboeken gold als boete voor iemand die zelfs maar een tak of doornstruik afsloeg al een “old schild”. Men had het hout namelijk nodig voor allerlei doeleinden, niet als brandstof, maar nog meer als bouwmateriaal en geriefhout. Dat dit zuinige beleid het toch moest afleggen tegen de steeds grotere behoefte aan hout, is te zien op oude kaarten.

Op kaarten van rond 1800 zie je grote kale en woeste vlakten: een bewijs dat bomen langzamer groeiden dan de kap- en rooisnelheid van de houtgebruikers. Ommen is nu wel rijkelijk gezegend met bossen en daardoor ook met natuurlijk brandhout, maar al die bossenrijkdom is dus niet eens zo heel erg oud. Toch is te zien in alle beschikbare oude kranten dat er toen al weer een levendige handel was in die houtrijkdom. Vanaf de vroege jaren van 1900 tot enkele decennia na de Tweede Wereldoorlog zijn er de publieke houtverkopen. In het najaar begonnen die openbare houtverkopen en ze liepen de hele winterperiode door. Lees meer »

1 Reactie »

14 januari 2009

HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws: Spekvet voor de winter (19)

Categorie: Historische Kring Ommen.    4.529 keer gelezen.

Op de foto een huisslachting zoals dat toen genoemd werd. Het varken werd thuis geslacht en verwerkt tot hammen, grote zijden spek, inmaak en natuurlijk worst.

Na lekker vetgemest te zijn, werd het omstreeks november dan zonder schroom aan de ladder gehangen. Daarna was het een taak voor het varken om zijn kostgezin de schrale winter door te helpen.

Zijn niet zo lange, maar toch goede leven had het varken niet alleen in een varkenshok, maar vaak ook nog in een afgeschoten stuk weide doorgebracht. Zo’n varken met een vaste bestemming kreeg een speciale band met de familie en werd als dat enigszins kon dan ook extra verwend. Alle etensresten, als die er waren, gingen naar het varken. Ook de valappels van onder de appelboom die er niet zo goed meer uit zagen, belandden met een fraaie boog voor zijn wroetende neus. Voor de jongsten van de familie was het in het najaar dan ook leuk, om met handenvol de eikels, die ze bijeengezocht hadden, aan het varken te voeren.

Na lekker vetgemest te zijn, werd het omstreeks november dan zonder schroom aan de ladder gehangen. Daarna was het een taak voor het varken om zijn kostgezin de schrale winter door te helpen. Zijn vlees was een belangrijke voedingsbron om die koude periode te kunnen overbruggen. Het was altijd een geruststellende gedachte dat er zoveel goed, maar vooral genoeg eten in voorraad zou zijn. Ook een opwindende gedachte was, dat alles wat niet duurzaam genoeg was, binnen een zeer korte tijd opgegeten moest worden.

Buren kwamen helpen en moesten daarbij natuurlijk ook taxeren hoe dik het spek bij dit varken wel niet was. Verstandig was om de dikte van het spek enige mate aan te dikken. De slacht was een jaarlijks terugkerend, bijna feestelijk evenement in het huishouden, dat zelfs schilders belangrijk genoeg vonden om er een schilderij aan te wijden. Zo is op een bekend schilderij van Rembrandt van Rijn is een geslachte os te zien. Dat het in de vroegere tijden niet altijd spekkie naar ieders bekkie was, lezen we in de “Oprechte Ommer Courant” van 7 mei 1932. De bacon export naar Engeland is in die tijd bijna gehalveerd. Lees meer »

3 Reacties »

24 december 2008

HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws: Beer danst voor geld (18)

Categorie: Historische Kring Ommen.    3.136 keer gelezen.

Deze foto is genomen op de hoek van de Kruisstraat en het Vrijthof. Met een beer aan de ketting die eventueel kan dansen als erom gevraagd en ervoor betaald wordt, proberen de mannen van de foto hun boterham op te scharrelen.

BQ027-1dw--.jpgFoto: OudOmmen
Mensen uit Oost-Europa proberen hun kostje bij elkaar te scharrelen door een voorstelling te geven met een dansende beer. Ook in Ommen.

Dit is waarschijnlijk het moment waarop de heren berenbegelei-ders aangehouden en ondervraagd worden door de marechaussee. Wat was er namelijk gebeurd?
Om met een beer geld te verdienen, was het de eenvoudigste manier van reizen om dit gewoon lopend te doen. Vaak waren de beerbegeleiders mensen uit Oost-Europa: Hongaren, Bulgaren, meestal zigeuners. Ver hoefde je nooit te lopen, elk gehucht was geschikt voor een kleine voorstelling. Soms leverde het alleen maar een maaltijd op, of een warme slaapplaats voor de nacht, maar vaak meer. Had je geen onderdak voor de nacht en was het dichtstbijzijnde dorp te ver om voor de duisternis inviel dit te bereiken, dan was elke boerderij goed voor een privé-voorstelling.

De boer maar meestal de boerin had die vreemde snoeshanen vanachter het glas natuurlijk al lang zien aankomen. En met een ‘gutte gut wat mut die lue hier op’n dam’ rende ze naar achter om de boer te waorschouw’n det dur vremd vollek was op’t arf. Door al die commotie kwam alles wat benen had, kinderen, honden en katten naar buiten. Onder gemiauw, geblaf en geschreeuw van de kinderen en het gehuil van de jongste kon de voorstelling dan beginnen. Och en als je zoiets beleeft, een beer op je eigen erf, die kan dansen terwijl die vreemde mannen rare kunsten maken, dan is je avond goed. Ook al kan je die mannen amper verstaan, sprekend in een taal nog moeilijker dan het Vriezenveens, ze mogen aanschuiven en mee-eten. Al smakken ze met het eten veel harder dan tandeloze opa, misschien hoor je aan tafel een nieuw vreemd verhaal of laten ze nog een nooit eerder vertoonde kunst zien. Lees meer »

Reageren »

12 november 2008

HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws: Sint was altijd al royaal (17)

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.326 keer gelezen.

Werd het Sinterklaasfeest in het verleden ook zo uitbundig gevierd als tegenwoordig? Bij mijn zoektocht in een aantal oude jaargangen van het ‘Ommernieuws’ vind je alleen rondom 5 december wat sinterklaasadvertenties.

BQ021-bw--.jpgFoto: OudOmmen
Sint Nicolaas rijdt Ommen binnen. De stoet rijdt over de Vechtbrug, met op de achtergrond Hotel De Zon. Een prachtig plaatje, waarschijnlijk gemaakt in de dertiger jaren.

De advertenties zijn meestal zonder afbeelding en vaak alleen maar voor erg nuttige cadeaus. Wanten, sokophouders, dassen e.d. Het meest luxueuze cadeau wat aangeprezen werd waren vulpennen, daarnaast had je natuurlijk de plaatselijke bakkers met allerlei lekkers zoals taaitaai, pepernoten, speculaas en marsepein. In de aanwezige jaargangen uit de vroege twintiger jaren staan geen afbeeldingen van de goedheiligman. Als er al afbeeldingen in de advertenties staan zijn het meestal tekeningen. Op de achterpagina van de krant van 28 novemberl936 kom ik een Sint tegen. Op een mooie tekening is te zien hoe Piet met een zak vol Stertabak bij Sinterklaas binnen komt vallen. Een landelijk bedrijf prijst hier haar overheerlijk geurende pijptabak aan. De Sint was er dus niet alleen voor de kleintjes, maar ook de volwassenen pikten een graantje mee.

In de meer officiële berichtgeving komt de Sint alleen maar voor in de Sint Nicolaasmarkt en dan lees je nog alleen maar hoe de handel in koeien, varkens en biggen zich bewoog. Zelfs bij de handel in paarden wordt nog geen klein zijsprongetje gemaakt naar een ‘willige’ handel in schimmels! Bij het plaatselijk nieuws van 8-12-1923 verschijnt Sint Nicolaas toch nog in een berichtje. In Ommen had de oudercom-missie de gewone ouderavond vervangen door een Sint Nicolaasfeest. Lees meer »

Reageren »

29 oktober 2008

HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws: Geen brand meer te vrezen (16)

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.121 keer gelezen.

OMMEN – Op deze foto uit 1944 staat de motorbrandspuit die achter een heel functionele auto gekoppeld kon worden. Het was namelijk niet alleen een brandweerauto, maar ook een rouwauto, ziekenauto en af en toe een taxi.

ON08102902b--.jpgDeze motorbrandspuit, die achter een heel functionele auto kon worden gekoppeld, deed in 1944 in Ommen niet alleen dienst als brandweerauto, maar ook als rouwauto, ziekenauto en taxi.

Economisch gezien heel slim. Alleen, hoe moest het als er tijdens een begrafenis ergens een ongeluk gebeurde en op een andere plaats brand uitbrak? De eerste krant die iets vermeldt over een brandspuit in Ommen is de krant van november 1916 daarin staat het raadsbesluit om een nieuwe brandspuit te kopen. Hiervoor moet de gemeente wel een lening aangaan, want er zal ook nog een onderdak voor diezelfde spuit gebouwd moeten worden. Men gaat heel voortvarend te werk, in mei 1917 staat het volgende artikeltje in de krant: ‘Jongstleden donderdagnamiddag, 6 uur, werd de nieuwe brandspuit geprobeerd, geleverd door de gebr. Van Bergen te Midwolda. Lees meer »

1 Reactie »

22 oktober 2008

HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws: Wit en bruin op de bon (15)

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.016 keer gelezen.

Op deze foto van de molen in Vilsteren is aan de ‘linker’ wiek te zien, maar meer nog aan de schoven op het land, dat het een oudere foto moet zijn.

vilsteren-0698.jpgDe functie van deze molen komt hier heel mooi uit, met deze grote roggeoogst zo rondom de molen gegroepeerd. Voordat er gemalen kan worden, zal de rogge eerst nog gedorst moeten worden. Met de machine of is het nog de tijd van de vlegel? Door het mooie weer op de foto en al die zware schoven wordt een beeld opgewekt van geluk en overvloed, brood genoeg voor iedereen.

Dat dit niet altijd zo was, lezen we in enkele Oprechte Ommer Couranten uit 1917. Hierin staat een aankondiging waaruit blijkt dat de distributieregeling voor brood, bloem, meel en rogge die in december 1916 is vastgesteld door de regering, in werking treedt. Elke bewoner uit Ommen kon begin 1917 een wittebroodkaart, (nee, geen gratis huwelijksreis) bruinbrood-kaart of roggebroodkaart krijgen. Die aanvraag moest gaan via je eigen bakker. Kon dat niet dan mocht de aanvraag voor een bonkaart ook via de gemeentesecretarie lopen. Het gebruik van broodkaarten zal 5 februari ingaan. Door een ingezonden brief wil een lezer de gebruikers alvast op enkele dingen opmerkzaam maken. Deze lezer is met een weegschaal en veel verschillende broodsoorten druk bezig geweest. Lees meer »

Reageren »

15 oktober 2008

HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws: Een huusie met een ton (14)

Categorie: Historische Kring Ommen.    1.734 keer gelezen.

OMMEN – Op deze foto is het restant van de sloop van enkele huizen aan de Bouwstraat te zien. Zo werd ruimte gemaakt voor de nieuw te bouwen gereformeerde kerk.

DB003-1bw--.jpgFoto: OudOmmen
Door het slopen van enkele huizen aan de Bouwstraat werd ruimte gemaakt voor de nieuw te bouwen gereformeerde kerk. De oude kerk, op de foto nog fier rechtop, ging ook tegen de vlakte.

De oude kerk, hier op de foto nog fier rechtop, viel ook ten prooi aan de slopershamer. De daarop volgende bouwactiviteit was toen voor Ommer begrippen een heel grote en ingrijpende. Wat minstens net zo ingrijpend was in het Ommer leven kwam in 1932 iets langzamer en minder duidelijk zichtbaar van de grond. In dit geval moeten we ook meer spreken van in de grond. Langs de Hammerweg was men namelijk begonnen met het aanleggen van buizen voor een drinkwaterleidingnet. De pomp op dezelfde foto nog zo duidelijk op de voorgrond aanwezig, zou vanaf nu langzaam maar zeker uit het straatbeeld verdwijnen.

De gemeenteraad was in een eerdere vergadering akkoord gegaan met de aanleg van een waterleidingnet in Ommen. In de vergadering van mei komt men weer op allerlei manieren met deze nieuwe voorziening in aanraking. Er zaten meer haken en ogen aan dit eerder genomen besluit dan men verwacht had. Zo werd er in veel gemeentes fel geageerd tegen de hoge tarieven. Vooral tegen het verplichte extra tarief wat gehanteerd werd als men vee had. Per koe of paard werd een bedrag van 1,50 per jaar gerekend. Dit verplichte vee-tarief zorgde voor heel wat opschudding in Overijssel. Lees meer »

Reageren »

23 juli 2008

HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws: Vissen in de Vecht (13)

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.566 keer gelezen.

OMMEN – Ongeveer op de plek van het plaatselijk strand staat één van de laatste beroeps(Vecht)vissers, de heer Kievit, zijn netten te inspecteren. Ze zijn er niet meer de Vechtvissers.

ON0807230002b--.jpgFoto: HKO
Er is een tijd geweest dat ook deze visser geen droog brood in de Vecht kon verdienen, zo slecht was de visstand.

Er is een tijd geweest, ook al was het toen rendabel, dat ook deze visser geen droog brood in de Vecht kon verdienen, zo slecht was de visstand. Met het verbeteren van de waterkwaliteit en het aanbrengen van vistrappen is ook de visstand toegenomen. De visotter, hoe graag hij ook een vis lust, zal wel niet terugkomen. De Oprechte Ommer Courant van 2 januari 1915 vermeldt onder de plaats Vroomshoop; ‘Voor eenige dagen gelukte het den visscherjager Tuin alhier weer een vischotter te bemachtigen, een buitenkansje voor den man, daar de huid duur betaald wordt.’ De otters waren schijnbaar toen al zo zeldzaam dat het de krant haalde.

Een eindje vanaf het stadsstrand staat onze wulp die een sierlijke straal water de Vecht inspuit. Bij de voorgenomen plaatsing van de ‘Wulp’ als stadsfontein, hadden enkele hobbyvissers bezwaar aangetekend. Die waterstraal zou de vissen ernstig kunnen verontrusten, wat weer nadelig kon zijn voor de hengelaars. Het bezwaar is ongegrond verklaard en de Wulp heeft zich op een vaste plek aan de Vecht genesteld. Ondertussen zijn de bezwaren zelf opgedroogd en zitten er nu zo af en toe vissers bijna onder de Wulp te vissen. Omdat het vissen in openbare wateren alleen mocht en mag met de nodige vergunningen waren daar vroeger ook al richtlijnen voor. Lees meer »

Reageren »

9 juli 2008

HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws: Paalzitters en dakzitters (12)

Categorie: Historische Kring Ommen.    1.933 keer gelezen.

OMMEN- Een spiksplinternieuwe rage veroverde begin jaren zeventig Nederland. Het heette ‘paaMtten’. Je moest, het liefst met een aantal verschillende mensen, op een paal gaan zitten. Die paal was minimaal een aantal meters hoog, hoe hoger, hoe mooier, en stond bij voorkeur ook nog midden in een vijver.

Bermerstraat--.JPGFoto: HKO
Wilden deze ‘dakzitters’ een record vestigen of vroegen ze aandacht voor een bepaalde zaak? Het is helaas niet meer te achterhalen.

Boven op de paal was een klein plateautje gemaakt, soms zelfs een stoel, waar de deelnemer op kon gaan zitten. Bovendien waren aan de paal ook nog een paar korte steuntjes bevestigd waar hij of zij de voeten op kon laten rusten. Al heel snel kwamen er verschillende varianten van het paalzitten. Als het maar hoog was waar je op, of in kon zitten. Alles om te zorgen dat een bepaald feest, of een zaak maar in het nieuws kwam. Of dit ook de aanleiding en het doel van deze dakzitter op de foto is weten we niet meer. Een foto in de regionale krant met een dakzitter op het dak deed het bier daaronder zeker weten weer meer stromen dan voorheen. Vooral als de zitter ook nog een aansprekend record op zijn paal of anders gevestigd had. Het werden soms regionaal heel bekende figuren. Er zijn zeker in die jaren heel wat mensen geweest die gedacht hebben, ‘wat een moderne fratsen!’ ‘Ze weten van gekkig-heid niet, wat voor nieuws ze nou weer moeten bedenken, om in het nieuws te komen!’ Daar tegenover had je de sommige voorstanders die het zelfs een sport vonden.

In de Oprechte Ommer Courant van februari 1932 wordt heel anders over deze ‘sport’ geschreven. Onder het kopje ‘Een weerzinwekkende vertooning’ vinden we het volgende: ‘Amerika maakt school in Engeland. Op een kunstijsbaan te Londen is Maandag de weerzinwekkende vertooning begonnen -waarvan de VS de ‘primeur’ hadden- van mannen en vrouwen, die probeeren hoe lang zij het kunnen uithouden om bovenop een paal te zitten. Niet om de, overigens twijfelachtige eer, maar om het lieve geld, een eerste prijs van £10. De palen zijn 3 meter hoog en van boven voorzien van een platformpje ten behoeve van de zitsters en zitters. Maandag den eersten dag, waren er vier vrouwen en drie mannen die meedongen ten aanschouwen van het publiek want het is een openbare vertooning. Lees meer »

Reageren »

25 juni 2008

HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws: Reddingsboei in buitenbad (11)

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.069 keer gelezen.

Op de foto het toen nog onverwarmde buitenbad dat Ommen als grote recreatiegemeente al vrij vroeg liet bouwen. Hiervoor werd gezwommen in de Vecht en de toenmalige VVV had hier dan ook voorzieningen voor getroffen.

ON08062501--.JPGIn de Oprechte Ommer Courant van 21 mei 1932 staat hoe het afliep met een ongeoefende zwemmer die het waagde te gaan zwemmen in de Vecht. Een buitenbad, zoals op deze foto, was er toen in Ommen nog niet.

In de krant van februari 1932 staat een verslag van de laatst gehouden VVV-vergadering. Er is op initiatief van de plaatselijke VVV een badhuisje geplaatst aan de Vecht, de meningen hierover zijn nogal verdeeld. Het badhuisje leverde namelijk vanaf de Zeeseroever geen fraai gezicht op. Voordat de stevige discussie losbarstte bracht de voorzitter dank aan den heer Postma die bestek en tekening maakte.

Eén van de eerste dingen waarover men viel was het ontbreken van deurtjes, het aanbrengen hiervan was dan ook een eerste vereiste. Omdat het huisje wegneembaar was, zou het ook verplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld naar een terrein in Zeesse. Hiertegen bleken nogal wat bezwaren te bestaan, men vond de afstand te groot en het toezicht zeer gering omdat de omgeving daar zeer stil is. Ook werd in overweging gegeven om het huisje te draaien met de achterkant naar de Zeeserweg.

De heer Weijers meende dat een reddingsboei in de dichte nabijheid geplaatst moest worden. Die laatste opmerking kon wel van iemand zijn met een helderziende blik. Lees meer »

Reageren »