23 januari 2009

HKO reeks: Van de archivaris (januari 2009)

Categorie: Algemeen.    1.703 keer gelezen.

Super de Boer van Ommen heeft een fotoboekje uitgegeven in het kader van een spaaractie en waren daarom wel in voor iets ‘nieuws’ en unieks. Daarom kwamen zij met “Ommen in oude ansichtkaarten”.

logohko.GIF

In dit boekje zijn oude ansichten geselecteerd en van teksten voorzien door verzamelaar Jan Veneman. De kaarten dateren van zo rond 1900 tot en met 1960. Wat opvalt is dat de kaarten van goede kwaliteit zijn. Jan neemt ons mee op een rondje door Ommen en omgeving en laat door middel van uitgebreide teksten onder de kaarten oude tijden herleven.

Diezelfde tijden herleven in het boek “Historisch album Overijssel”. Dit fotoboek is uitgegeven door uitgeverij Robas B.V. en bevat bijeengebrachte zwart/wit ansichtkaarten uit diverse collecties. De samensteller, Kees Ribbens, maakt met ons een rondreis door verschillende delen van de provincie. Hij schrijft in zijn ten geleide dat de prentbriefkaart de mogelijk biedt om via de post de groeten over te brengen aan familie, vrienden en bekenden. Ze zijn niet alleen interessant vanwege de mededelingen op de kaart maar ook vanwege de afbeeldingen van de plaats van de afzender. Toen er in latere jaren verzamelaars kwamen om deze kaarten, uit grootmoeders tijd, te verzamelen kwamen ze weer te voorschijn uit de oude schoenendozen. Op deze wijze wordt natuurlijk een deel van onze historie voor het nageslacht bewaard. De kaarten dateren van 1900-1940. Ook Ommen is met 5 pagina’s in dit boek vertegenwoordigd. De foto’s zijn allemaal voorzien van onderschriften. Lees meer »

Reageren »

29 januari 2007

HKO reeks: Van de archivaris (januari 2007)

Categorie: Algemeen.    1.745 keer gelezen.

Dit is de laatste van een serie van 3 afleveringen. (webredactie OudOmmen.nl: zie ook aflevering 1 en aflevering 2)
We zetten onze wandeling uit 1906, langs de Overijselsche Vecht onder leiding van L.Nooter voort vanuit Hardenberg. Hij schrijft dat over een paar dagen de N.O.L. het verkeer met Drenthe zal versnellen door het inleggen van nieuwe treinen.

logohko.GIF

Overigens is hier alles oud, ten deele afgeleefd en minder goed onderhouden dan in Dalfsen en Ommen. De bisschoppen van Utrecht hadden hier een sterk slot gesticht, dat tevens als bouwwerk uitmuntte. Dit slot wordt beschreven in een Overijselsche Almanak van 1836. Maar niets herinnerd aan die dagen van voorheen. Alles wijst naar de toekomst: de nieuwe spoorlijn en de werken tot normalisering van de Vecht.In het lage land tussen de twee Vechtarmen is men druk aan het graven.Het traject van Hardenberg naar Gramsbergen lijkt op dat van Zwolle naar Dalfsen. De postwagen van Amsterdam naar Groningen moest door deze streek zijn weg vinden. De venen ten N.en Z. van de Vecht dwongen daartoe. Hier zijn in overouden tijd, in de langdurige strijd tusschen den Bisschop en zijn lastige “onderdanen” rake klappen uitgedeeld. Lees meer »

Reageren »

30 december 2006

HKO reeks: Van de archivaris (december 2006)

Categorie: Algemeen.    2.323 keer gelezen.

Op onze wandeling langs de Overijselsche Vecht beschreven door L. Nooter in 1906, waren we gebleven bij de buitenplaats Eerde. Hij beschrijft er de natuur en vermeld dat de boschrijkheid hier in de loop der tijden is verminderd.

logohko.GIF

In dien boschgordel heeft de landbouw hier en daar openingen gemaakt, maar zich in den omtrek der adelijke huizingen niet gewaagd. Is het een wonder, dat hier in den ouden tijd tot zelfs de kasteelen in hoofdzaak van hout waren opgetrokken? En juist daardoor vaak sterker bleken dan steenen bouwwerken? Omtrent Eerde, vroeger Irte geheeten, bestaan hierover bijzondere berichten. Het werd in 1380 door bisschop Florens van Wevelikhoven met hulp van Deventer en Zwolle belegerd en Beka verhaalt: ‘Hij (de bisschop) dede dair voir oprechten ene groote blide, die wel XIII hondert pont weghens worp, ende groote steenbussen, daermen daghelix mede schoot, ende stormden met allen dat men scieten of werpen mochte, ende scaden den houten huse niet, want die stenen steyten daer weder of, oft ballen geweest hadden, want die stilen ende balken waren so als molenstanders ende stonden bij dichte, die een bij den anderen, mer dat steenen worpen sij alle te stucken.”Na de overgave bij verdrag, werd het kasteel in brand gestoken en brandde……een maand lang. Lees meer »

Reageren »

23 november 2006

HKO reeks: Van de archivaris (november 2006)

Categorie: Algemeen.    1.904 keer gelezen.

In mijn bakje ‘ingekomen documenten’ liggen wel eens documenten waarvan bij mij geen afzender bekend is. Uiteraard worden ze in deze rubriek wel genoemd en de inhoud beschreven.

logohko.GIF

Zo lag er het weekblad “EIGEN HAARD” dat werd uitgegeven door de NV “Het tijd-schrift EIGEN HAARD”, te Amsterdam. In dit nummer uit april 1906 staat een prachtig wandelverhaal met de titel: langs de Overijselsche Vecht door L. Nooter (slot). Deze wandeling begint in Vilsteren en eindigt in Coevorden. Ik wil proberen een goede samenvatting te geven van wat er beschreven wordt en u mee te nemen op deze wandeling van 100 jaar geleden. Ik citeer vrijelijk: een stoere katholieke kerk, een kapitale buitenplaats, een molen en enkele woningen, dat is Vilsteren. Talrijke gezelschappen kiezen de uitspanning van Klomp als eindpunt van een flinken rijtoer, zelfs in grooter aantallen nu er de N.O.L. een station bouwde.

Het verhaal van de kluizenaarshut wordt beschreven. Lees meer »

Reageren »

17 oktober 2006

HKO reeks: Van de archivaris (oktober 2006)

Categorie: Algemeen.    2.291 keer gelezen.

Via Jannie Timmer ontvingen wij, uit een nalatenschap, diverse spullen. Deze bestaan onder andere uit: Krantenknipsels uit de 60-er jaren, oude lidmaatschapskaarten van instellingen, reglement van Begrafenisfonds Giethmen uit 1955, wat oude nota’s uit 1957.

logohko.GIF
Uit al deze stukken krijg je weer een indruk van wat er in die jaren gebeurde en krijg je een idee van prijzen in die tijd.

Tussen de spullen zat ook ” Statuten en Huishoudelijk reglement voor de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “De Vechtstreek”te Besthmen, – gemeente Ommen – “ . In art. 28 wordt de wijze van afrekening beschreven. Voor zover de leden geen kennis hebben gegeven om op het kantoor af te rekenen, werd het hun toekomende melkgeld via de melkrijders toegezonden. De bekende enveloppen met naam en nummer werden dan aan het deksel van de lege melkbussen bevestigd die bij de leden werden afgezet. De toezending op deze wijze was niet voor risico van de vereniging. Ik weet dat er op die dagen meestal werd uitgekeken naar de melkboer.Mij werd verteld dat de melkbussen in plaats van door de meid op die dag door de boer zelf werden opgehaald. Ook dit is historie.
Lees meer »

1 Reactie »

20 maart 2005

HKO reeks: Van de archivaris (maart 2005)

Categorie: Algemeen.    2.216 keer gelezen.

Op dit moment zijn wij druk bezig om het archief zoveel mogelijk te digitaliseren. Samen met onze Web-master Tjeerd de Leeuw zijn wij bezig geweest om alle documenten in te scannen en te rubriceren.

logohko.GIF

U kunt ,indien mogelijk, al wat resultaat zien op onze Website. Het adres vindt u rechtsboven in de nieuwsbrief. Ik heb gemerkt dat je dit soort operaties best aan Tjeerd kunt overlaten, hij is een echte computertechneut (voor wat betreft de moeilijke woorden, deze zijn allemaal van deze tijd, daar is niets historisch aan).

Wat wel historisch is zijn de volgende documenten:
Van Marianne Vosjan ontvingen wij een paar jaartallen oude kranten. Het gaat hier om “De Oprechte Ommer Courant” van 2 september 1916 tot en met 15 september 1917 en september 1931 tot en met september 1932. Ik heb niet alle kranten doorgelezen, maar toch wil ik enkele zaken hier vermelden en dan beperk ik me tot de kranten uit 1916/1917. Een jaarabonnement kostte toen 1 gulden en je kon in 4 termijnen betalen. 2.75,50 Hectare grasland werd toen ingezet op 1380, – gulden. Lees meer »

Reageren »