4 november 2007

HKO reeks: Ommen historisch belicht (15) Kleinkoor Excelsior 80 jaar actief

Categorie: Jubilea.    2.636 keer gelezen.

Kleinkoor Excelsior uit Ommen bestaat dit jaar 80 jaar. Met circa dertig leden is Excelsior weliswaar een klein koor maar kent een lange historie. Het koor zingt a capella, dus vocale muziek zonder instrumentale begeleiding.

Het repertoire bestaat uit Engelse liederen uit de Renaissance en Romantiek en Slavische muziekstukken. Het koor heeft muzikaal vele wegen bewandeld. Begonnen werd in 1927 als groot koor met 56 leden en twee uitvoeringen per jaar. Afhankelijk van de voorkeur van de dirigent heeft het repertoire veel veranderingen ondergaan met hoogte- en dieptepunten. Na een moeizame periode van dirigentenwisselingen kwam er in 1987 een nieuwe dirigent in de persoon van Pieter Edward de Graaf. Hij wist de kwaliteit van de zang voortdurend te verbeteren. Het koor maakte kennis met muziek uit de Renaissance en de Engelse Romantiek. Een keuze die tot vandaag de dag nog steeds is ingezet en past bij een klein koor. Toen ook werd besloten de naam Kleinkoor Excelsior te voeren.

Dinie Moerman en Marietje Luttekes zijn al meer dan vijftig jaar lid van Excelsior. “Mijn ome Jan en ome Smid waren beiden muzikant bij Crescendo. Als ik ze hoorden studeren vond ik dat altijd mooi en interessant. Vooral als de muziek door Ommen ging of op de muziektent speelde deed me dat wat”, zegt Marietje Luttekes, die behalve als koorlid ook organisatorisch actief is bij Excelsior. Lees meer »

Reageren »

28 juni 2007

HKO reeks: Ommen historisch belicht (14) Ommer Bissingh eeuwenoude jaarmarkt

Categorie: Historische Kring Ommen.    8.016 keer gelezen.

Ommen staat dinsdag 10 juli van 9.00 tot 15.00 uur in het teken van de jaarmarkt. Kooplieden komen dan van heinde en verre om hun handelswaar in het bruisende Ommen te slijten. Ook is er altijd handel in paarden en kleinvee.
 Ommer Bissingh: jaarmarkt met kermis, 1906
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album “Ommer Bissingh”.

De paardenmarkt begint eigenlijk al veel vroeger. Bij het krieken van de dag komen de eerste handelaren al opdraven. De meeste viervoeters gaan in de loop van de dag over in verschillende handen. De jaarmarkt trekt al eeuwen lang duizenden bezoekers naar de Bissinghstad. (Oud)-inwoners, bij elkaar op bezoek komende familieleden, toeristen en mensen uit de hele regio zullende traditionele tweede dinsdag in juli weer acte de présence geven. De jaarmarkt is meer dan een markt. Het is ook een plaats waar men (oude) vrienden ontmoet, waar veel gepraat wordt over vroeger en nu en waar ook onder het genot van een drankje en hapje vriendschap wordt gesloten. De Ommer Bissingh is een begrip. Al eeuwen lang.

Uit de geschiedschrijving blijkt dat in 1567 al sprake is van de jaarmarkt op de tweede dinsdag in juli. De Bissingh voorzag stad Ommen en omliggende platteland van goederen en diensten. Ook de wekelijkse markten waren van groot belang. Er woonden immers een groot aantal winkeliers en kramers in ommen en bovendien was er elke dinsdag een veemarkt. Lees meer »

1 Reactie »

3 mei 2007

HKO reeks: Ommen historisch belicht (13) Van Koffiehuis tot drukkerij

Categorie: Gebouwen.    9.454 keer gelezen.

OMMEN – door Harry Woertink – Het karakteristieke pand aan de Kruisstraat 1 in Ommen – ook bekend als het pand van boekhandel van Eerten – is na een restauratie weer terug in authentieke staat. Lange tijd stond het voormalig boekwinkeltje er maar haveloos bij. Ommen is trots op wat hier is gebeurd. Over de rijke geschiedenis van het pand.

Het karakteristieke pandje aan de Kruisstraat 1 na restauratie

In opdracht van Baron F.E. Mulert is dit pand in 1903 gebouwd als “Koffiehuis van den Volksbond”. In 1908 werd hier de eerste “Oprechte Ommer Courant” gedrukt.

Na eerst als woonhuis en bakkerij dienst gedaan te hebben liet Baron F.E. Mulert het pand in 1903 verbouwen tot een “Koffiehuis van den Volksbond” met als doel de jeugd van de straat te houden. Maar de jeugd kwam er niet en als ze zich wel eens liet zien werd de boel op de kop gezet omdat de kasteleins die regelmatig werden opgevolgd er geen orde konden houden. Toen de hele inventaris nog eens weer kort en klein werd geslagen was de maat vol: de tent ging voor goed op slot.

Het pand werd in 1908 gekocht door Dirk van Eerten. Die begon er een drukkerij waaraan verbonden de uitgave van een plaatselijk blad, de Oprechte Ommer Courant. Eerst met Fikkert als compagnon, later met zijn twee zonen Jacob en Abraham. Op de boogtrommel van het zoldervenster staat het jaartal ‘1903’ en aan de weerszijden de tekst: “van Eerten en Zonen, boek- courant- en handelsdrukkerij”. Lees meer »

6 Reacties »

24 april 2007

HKO reeks: Ommen historisch belicht (12) Vinkenbuurt groene oase

Categorie: Algemeen.    4.109 keer gelezen.

Vinkenbuurt groene oase met kerk, school en buurthuis centraal – Als buurtschap bestaat Vinkenbuurt al meer dan een eeuw. Ontstaan vanuit woeste gronden is het gebied gemaakt tot een groene oase met centraal de kerk, de school en het buurthuis. Vinkenbuurt heeft als agrarische gemeenschap met een actief verenigingsleven anno nu ongeveer 305 inwoners.

De kerk aan de Koloniedijk in de Vinkenbuurt

Tot eind 1800 was nog sprake van een woeste vlakte met waterplassen, struiken en vooral veel heide als onderdeel van het onmetelijke Varsenerveld, toebehorende aan de gemeente Ambt-Ommen. Op de vroegere vesting de Ommerschans onder de gemeente Stad-Ommen was de Kolonie van Weldadigheid ontstaan. Tot eind 1800 werd van hieruit de woeste gronden rondom de schans in cultuur gebracht en zogeheten kolonieboerderijen gebouwd (zie Ommen historisch belicht nummer 10).

Pioniers, voornamelijk boeren vanuit Nieuwleusen hadden hun oog laten vallen op de woeste gronden in oostelijke richting en begonnen ook met het ontginnen van woeste grond in het Varsenerveld. Ze bouwden op hogere delen boerderijtjes of andere behuizingen om zo een eigen bestaan op te kunnen bouwen. Vanaf 1900 rukten schop en scheurploeg helemaal op om de nog overgebleven woestenij in te wisselen voor vruchtbare akkers en weidegronden. Zo werd de huidige buurtschap gesticht. Teunis Jansen begon er een kruidenierswinkeltje, Hassink een klein café en de fiets kon toen gemaakt worden bij Jan Tempelman. Lees meer »

Reageren »

28 maart 2007

HKO reeks: Ommen historisch belicht (11) Eiertikken eeuwenoud Ommer folklore

Categorie: Gemienschop van 0ll Ommer.    3.884 keer gelezen.

Eiertikken eeuwenoud Ommer folklore – Ommen loopt op Tweede Paasdag massaal uit voor een eeuwenoud paasgebruik. Na de kerkgang is het ‘zwart van het volk’ op het plein voor de Hervormde kerk in het centrum.

 Foto: Hans Steen
Eiertikken in groepjes van vier, scherp op scherp, stomp tegen stomp

In groepjes van vier duelleren honderden Sallanders met elkaar voor de kerk; niet met vervaarlijk wapentuig, maar met eieren in hun knuisten. Eiertikken heet dit jaarlijkse volksvermaak, waar het de bedoeling om de eieren zo lang mogelijk heel te houden. Het is de vereniging Gemienschop van Oll Ommer die het eiertikken op Tweede Paasdag als eeuwenoud folklore overeind weet te houden. Wie nog meer traditionele genoegens wil smaken kan diezelfde dag bij het tweeduister terecht bij het hoogoplaaiende paasvuur aan de oostkant van de wijk Alteveer. Maar terug naar het eiertikken.

De Ommer familie Martens zorgt al drie generaties lang voor het koken en verkopen van de eieren. Gerrit Jan Martens zorgde er voor dat begin 1900 het eiertikken een populair spel werd. Bij Martens ging het aanvankelijk meer om de knikkers dan het spel. Met een aardappelmandje vol eieren in de aanslag wachtte hij de kerkgangers op die bij hem een gekookt eitje konden kopen. De kinderen rolden er s middags mee op de Koeksebelt. Lees meer »

1 Reactie »

19 februari 2007

HKO reeks: Ommen historisch belicht (10) De Ommerschans

Categorie: Historische Kring Ommen.    7.860 keer gelezen.

De Ommerschans – Wachten op de vijand die nooit kwam. Vroeger een aarden schans met vier bastions, een gracht en lunetten. Later een bedelaarsgesticht, nu een natuurmonument: De Ommerschans. De schans, onder de gemeente Ommen, kent een rijke geschiedenis.


Om de schans ontoegankelijk te maken was er rondom een gracht. Een deel van de gracht is nog aanwezig. De Vereniging Ommerschans plaatste enkele jaren geleden een ‘kanon’ binnen de gracht

Nog steeds wordt de omgeving op de grens met Balkbrug (gemeente Hardenberg) aangeduid met de Ommerschans. Van de schans zelf is alleen nog een deel van de stervormige gracht zichtbaar. De tegenwoordige Balkerweg loopt door de schans. Lees meer »

Reageren »

31 januari 2007

HKO reeks: Ommen historisch belicht (9) Zonder transport staat alles stil

Categorie: Historische Kring Ommen.    8.245 keer gelezen.

“Zonder transport staat alles stil” – Wat nu zo simpel gaat was vroeger anders. Het transport van goederen – zoals dat nu door koeriers en andere bodediensten over de weg wordt verricht – ging vroeger grotendeels per boot.


De Stad Ommen

Zolang het Ommerkanaal er was, zolang ook had Ommen een haven, het tegenwoordige Haven Oost en Haven West. Een bekende schippersfamilie in Ommen is Van Elburg. Vanaf 1756 is er sprake van een schipper van Elburg. De Van Elburgs waren beurtschippers en onderhielden een geregelde dienst tussen Ommen en Zwolle. Lees meer »

7 Reacties »

9 december 2006

HKO reeks: Ommen historisch belicht (8) Tradities rond de jaarwisseling

Categorie: Historische Kring Ommen.    4.547 keer gelezen.

Tradities rond de jaarwisseling: December is een maand met tradities en lekker eten. Zuute plassies, speculaas en taaitaai met Sinterklaas. Kransen en kalkoenen met Kerst. Oliebollen en appelflappen op Oudejaarsdag. Er zijn meer oude gebruiken en tradities rond de jaarwisseling.
We zetten enkele (Ommer) tradities op een rijtje.


Knieperties werden vroeger gebakken in gietijzeren knijpijzers die boven het haardvuur werden gehouden

Töafelen
Oudejaarsdag is een dag om etend af te sluiten. Nog steeds wordt de laatste dag van het jaar door Ommer families ‘uitgezeten’ met een ‘Töaefelties aovend’ met op tafel veel meer vlees dan anders. Lees meer »

Reageren »

17 november 2006

HKO reeks: Ommen historisch belicht (7) 1908-2008 Crescendo 100 jaar

Categorie: Algemeen.    6.665 keer gelezen.

1908-2008 Crescendo 100 jaar: Crescendo uit Ommen maakt al bijna honderd jaar muziek. Op 1 februari 1908 werd de muziekvereniging Crescendo opgericht en is de oudste muziekvereniging in Ommen.

crescendo5.jpg
Begin jaren van de drumband met majorettes in 1967

Het is winter 1907. De heren van de VVV bespreken hoe ze het nieuwe jaar weer toeristen naar Ommen moeten lokken. Ze vinden dat Ommen toe is aan meer vertier. Een van de heren J. Lokin, is een groot muziekliefhebber en heeft zelf een muziekinstrument. ‘Het wordt tijd dat er Ommen een muziekkorps komt’ is zijn gedachte, want de muziek is niet alleen goed voor toeristen maar kan ook optochten muzikaal begeleiden. Lees meer »

1 Reactie »

11 november 2006

HKO reeks: Ommen historisch belicht (6) Wolven in Ommen?

Categorie: Historische Kring Ommen.    9.860 keer gelezen.

Wolven in Ommen? Ommen lijkt ‘iets‘ met wolven te hebben. Of is het alleen maar een legende? Waarom Ommen een Wolfskuil heeft en een Hongerige Wolf.


Wat heeft Ommen met de wolf?

Ommen en wolven lijken ‘iets’ met elkaar te hebben. De Wolfskuil, een straat aan de zuidkant van Ommen, de Hongerige Wolf, een bekende uitspanning aan de Coevorderweg met tegenover, de Wolfveldseweg of camping de Kleine Wolf. Bewoners uit die omgeving werden eerder ook altijd aangeduid als ‘van op de Wolf‘. Later zijn dat de buurtschappen Hoogegraven en Stegeren geworden.    Lees meer »

1 Reactie »