21 mei 2022

Rond het vijf eeuwen oude landgoed Vilsteren

Categorie: Harry Woertink.    82 keer gelezen.

Het bruist telkens in Vilsteren als op de derde zaterdag van de maand de boerenmarkt wordt gehouden op het grasveldje tegenover de kerk.

 21 mei 2022. Onder muzikale klanken wordt de boerenmarkt in Vilsteren officieel geopend met het aansnijden van de eerste graskaas van kaasmaker Heileuver.
Foto: Alfons van Kesteren
Zie ook het album “Boerenmarkt

Een markt met ambachtelijk brood, dagverse zuivel, groente, worst, kruiden, koek, kaas, hartige taart, wijn, bier, chutney, meel, vlees en jam maar bovenal gezelligheid. De boerenmarkt werd officieel geopend met het aansnijden van de eerste graskaas van kaasmaker Heileuver. De boerenmarkt in Vilsteren geeft ons aanleiding een krantenartikel uit 1953 aan te halen met de geschiedenis van dit Ommer kerkdorp. “Ongeveer vijf kilometer ten Westen van Ommen ligt het fraaie en uitgestrekte landgoed Vilsteren, dat volgens de archieven dateert uit de 15e eeuw. Op grote afstand is de spitse toren van de stijlvolle St. Willibrorduskerk reeds zichtbaar. Deze kerk werd omstreeks 1890 gebouwd, een geschenk van de vroegere landheer”, aldus het krantenartikel van bijna 70 jaar geleden en vervolgt met:

Rust
Kenmerkend is de grote rust die in het vriendelijke Vilsteren heerst, slechts verstoord door ’n enkele voorbijsnellende auto. Het artistieke pleintje met de oude herberg en uitspanning is een gezocht object voor kunstschilders. Naast de herberg staat de dorpswinkel waar men letterlijk alles kan kopen en waarop de bevolking voor de voornaamste levensbehoeften is aangewezen.

Huize Vilsteren
In het centrum ligt Huize Vilsteren, een schepping van de grote bouwmeester Cuypers. Hier is thans de afdeling Lager Onderwijs van de Quakerschool gevestigd. Vroeger stond op deze historische plek het befaamde Spijker, waar de jagers zich verzamelden. Want het landgoed was vooral vroeger een uniek jachtterrein, waar jaarlijks wel 4000 konijnen werden geschoten. Thans is dit beduidend minder.

Rentmeester
Rechts van de lommerrijke weg naar Hessum huist in een vrij primitief kantoor, rentmeester Esper de Conne, die hier sinds 1948 de scepter zwaait. Hij heeft een buitengewoon avontuurlijk leven achter de rug, een verhaal op zichzelf. Als zoon van een professor werd hij in 1905 te Wenen geboren. Zijn moeder was een Russin, zodat hij als kleine jongen reeds vloeiend Duits en Russisch sprak. In de eerste wereldoorlog kwam hij naar Nederland, waar zijn opvoeding voltooid werd. Na zijn studie als bosbouwkundige en landbouweconoom kreeg hij het beheer overeen groot landgoed in Polen, waarvan hij later eigenaar werd. Voorts was hij rentmeester van een 8000 ha. groot bedrijf in Hongarije van prins Esterhazy. Na de bevrijding kwam hij in dienst van de Nederlandse diplomatieke dienst en vertoefde in 1947 in Rusland. In Vilsteren heeft de heer De Conne thans een taak gevonden die hem aantrekt en waaraan hij zijn hart heeft verpand. Lees meer »

Reageren »

15 mei 2022

Gezellige drukte op de Nationale Molendag in Ommen

Categorie: Harry Woertink, Molens, Oude gebruiken & tradities.    144 keer gelezen.

Het was zaterdag gezellig druk op de Nationale Molendag in Ommen. Alles zat mee: het zonnige weer, maar ook was er voldoende wind om de molens te laten draaien.

 Den Oordt molenaar Willy Weijdeman legt de werking van de molen uit. Op de achtergrond is de Konijnenbeltsmolen zichtbaar.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Nationale molendag 2022

De bezoekers konden op deze open dag de molen bewonderen en een praatje maken met de molenaar. Bij molen De Lelie was ook gelegenheid om lekkere pannenkoeken te eten gemaakt van meel van de molen. Deze smakelijke traktatie lieten niet veel bezoekers aan zich voorbijgaan.

Kinderen
“Nu ben ik voor het eerst in een molen”, aldus een van de vele kinderen die zaterdag de molens in Ommen bezochten. Ook voor hun ouders is een bezoek aan een molen fascinerend. Molenaar Willy Weijdeman lacht als ze weer een groepjes belangstellenden kan verwelkomen op de molen. “Ja molens hebben grote aantrekkingskracht op kinderen. Ze vinden het altijd geweldig als de molen draait en ze binnen een kijkje kunnen nemen”.

Willy Weijdeman is een van de vrijwillige molenaars op molen Den Oordt maar als vrouw de enige molenaar in het Ommer gezelschap. Ze ziet in tegenstelling tot de andere molens dat de wind soms de wieken maar moeilijk rond krijgt en wijst op de molenbiotoop die voor Den Oordt niet al te gunstig is door de aanwezigheid van bomen rondom de molen en de windvang beperken.

De Nationale Molendag is een landelijk initiatief die in Ommen ondersteund wordt door de Stichting Ommer Molens. Deze stichting heeft als doel de molens in goede staat te houden en zoveel mogelijk draagvlak te creëren. Voor alle molens geldt dat er molengidsen en molenaars actief zijn, “maar dat kunnen er altijd meer worden”, vertelt de molenaar. De stichting Ommer Molens beheert de molens: Den Oordt, de Konijnenbeltsmolen en de Besthmenermolen en waakt over de biotoop van molen De Lelie. Lees meer »

Reageren »

11 mei 2022

Wetenswaardigheden uit het archief: Levering koffiezakken Ommerschans

Categorie: Wetenswaardigheden.    88 keer gelezen.

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.

Het hoofdgebouw van de Ommerschans ca. 1900.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album “Ommerschans”.

Zie voor meer artikelen uit de categorie “Wetenswaardigheden uit het archief”.

Welke wetenswaardigheden zijn er over de levering van koffiezakken door de Ommerschans bekend ?
Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:

 • 1849 [Map09-037, Ingekomen stukken 1849 Stad Ommen]
  Op 26-10-1849 worden 32.000 koffijzakken verzonden uit de Ommerschans met bestemming Amsterdam en op 21 november 1849 5.000 jute koffijzakken.
  Op 17-11-1849 gaan 10.000 stuks naar Amsterdam.
  Op 20 december 1849 gaan 10.000 stuks naar Amsterdam.
 • 1849 [Map09-035, Ingekomen stukken 1849 Ambt Ommen]
  Op 13-11-1849 worden 20.000 stuks koffiezakken door de Ommerschans naar Amsterdam verzonden.

Lees meer »

Reageren »

11 mei 2022

Ommen is een hoogst fatsoenlijk landstadje (2)

Categorie: Harry Woertink.    86 keer gelezen.

Een vervolg van het reisverslag uit 1843 naar Amsterdam. Na een korte verpozing in Ommen gaat de reis van de drie heren in de door het paard getrokken koets en gemend door de koetsier verder richting Zwolle.

 Uitspanning Vilsteren, de pleisterplaats van de Lingens postwagen maar ook een herberg voor een smakelijk boterhammetje bij een goed kop koffie.
Afb.: OudOmmen

Vilsteren
Na een weinig rijden passeerden wij de Regge, een zuster van de Vecht, en spoedig vertoonde zich de uitgestrekte buitenplaats van de heer Helmich, in wier nabijheid de pleisterplaats van de Lingens postwagen ligt, een herberg waar wij een smakelijk boterhammetje bij een goed kop koffie nuttigende, terwijl de omstreek een bekoorlijke wandeling gratis aanbiedt. Een Roomse kerk en pastorij staat in de nabijheid van de herberg en de stille rustplaats van de doden met een paar fraaie gedenkstenen, trof ons door hare schone ligging. Berend-oom was hier spoedig georiënteerd; hij at beschuit uit den treuren en informeerde zich zeer nauwkeurig of de eigenaar van het landgoed ook een iemker was. Overigens was hij onuitputtelijk in de lof van de grindweg en sprak in vervoering een soort van zaligspreking uit over de paarden, die onder deze middelen van vervoer leefden en liepen. Een weinig later nam hij een hartelijk afscheid van de Hardenbergse voerman, die aanstalte tot de terugreis maakte en bekeek nauwkeurig het Zwolse rijtuig hetwelk ons zou opnemen. Hij was er wel tevreden over, trok welgemoed zijn goed gevulde zeemleren reiszak, voldeed het verschuldigde en verzocht vooral de groetenis aan de heer Helmich, voor wiens landhuishoudkunde en zucht tot verbetering van de algemene wegen hij door de redenering met de hospes de hoogste achting had opgevat. Aan zulke mensen die het goede kunnen maar ook willen voorstaan heeft Drenthe gebrek, zuchtte hij, toen wij voorbij het hek van de plaats reden en ons een vrije blik op het huis gegund werd en waarlijk, hij had niet geheel en al ongelijk.

Rechteren
Weldra zagen wij de toren van het oude kasteel Rechteren, terwijl die van Dalfsen achter zijn collega heen gluurde. Op het gezicht van die slottoren dachten wij aan de oude tijd, ton roven en plunderen het handwerk van de edelen was. De gevreesde heer Van Voorst was eertijds ook eigenaar van dee burg en bestookte daaruit de gehele omtrek. Naar men ons verhaalde had een van de overmoedige ridders, die hier huishielden, de gewoonte om zijn overwonnen vijanden een oor af te snijden, tot ene gedachtenis hunner kennismaking, en vroeg men daarom alle een-origen in den lande, of ze Rechteren gezien hadden. Lees meer »

Reageren »

10 mei 2022

Rampjaarherdenking op de Ommerschans – zaterdag 18 juni

Categorie: Harry Woertink.    109 keer gelezen.

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Bommen Berend Overijssel binnenviel.

De Ommerschans ca. 1672
Afb.: Harry Woertink

In de Ommerschans wordt daar uitgebreid aandacht aanbesteed op zaterdag 18 juni 2022. De hele dag staat in het teken van de muiterij op- en het verlaten van de schans in 1672, zodat de bisschop van Munster de schans zonder slag of stoot kon innemen.

Compagnie te voet
Van 10.00 uur tot 17.00 uur zal re-enactmentgroep ‘Compagnie te Voet‘ aanwezig zijn en het leger van toen zo goed mogelijk uitbeelden. Verder is er een 17-eeuwse markt met muziek en entertainment. De toneelgroep “de Firma” uit Ommen verzorgt optreden en er is voldoende eten en drinken. Ook zal een mobiele Escaperoom de Ommerschans aandoen. Tot slot verzorgt historicus Luc Panhuysen ’s avonds een lezing in de schuur van de Veldzichthoeve. De lezing zal vooral gaan over het oosten van Nederland tijdens het Rampjaar.

Bommen Berend
In 1672 trokken de troepen van Bommen Berend door Overijssel. In Oldenzaal, Ommen, Deventer, Zwolle, Blokzijl en vele andere plekken in onze provincie sloeg de Münsterse bisschop Bernhard von Galen keihard toe. Zie ook voor meer informatie over Bommen Berend en 350 jaar Rampjaar, de vierdelige serie: 1672 – 2022 herdenking 350 jaar Rampjaar waar ook Ommen niet aan ontkwam

Bron: Harry Woertink – 10 mei 2022

Reageren »

9 mei 2022

Wetenswaardigheden uit het archief: De Ommerschans

Categorie: Wetenswaardigheden.    159 keer gelezen.

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.

 Het hoofdgebouw van de Ommerschans ca. 1900.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album “Ommerschans”.

Zie voor meer artikelen uit de categorie “Wetenswaardigheden uit het archief”.

Welke wetenswaardigheden zijn er over de Ommerschans bekend ?
Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:

 • 1628 [Map07-005, Gebeurtenissen]
  De Ommerschans aangelegd. Nr.77.
 • 1649 [Map07-005, Gebeurtenissen]
  Commandant en garnizoen op de Ommerschans. Nr.141.
 • Lees meer »

Reageren »

7 mei 2022

Ommen is een hoogst fatsoenlijk landstadje (1)

Categorie: Harry Woertink.    145 keer gelezen.

Een reisverslag uit 1843 naar Amsterdam die in de provincie Drenthe van start is gegaan. Het gezelschap bestaat uit drie personen: een oom en zijn twee neven.

 Sfeerbeeld van de Ommer Bissingh in de 19e eeuw.
Foto: OudOmmen

Ze laten zich vervoeren met paard en wagen. Van de reis wordt uitvoerig verslag gedaan. Ook Ommen wordt bezocht en vervolgens gaat de reis verder richting het westen. We beperken ons wat het verslag betreft tot de reis van Ommen naar Zwolle.

Aankomst in Ommen
De postwagen hield stil voor de brug bij De Koppelpaarden; een geliefkoosde benaming in deze streken voor de herbergen. Wij deden een wandeling door het stadje. Voor enige jaren woedde er te Ommen een hevige brand, welke later een aanmerkelijke verfraaiing veroorzaakte; immers de afgebrande woningen werden door nieuwe en nieuwmodische gebouwen vervangen. Aan de ene kant van de stad heeft het dan ook een dragelijk aanzien doch aan de Vechtkant vertoont het zich veel vrolijker. Dit riviertje dat we ook te Grambergen en te Hardenberg passeerden, stroomt ook door dit stadje en brengt er veel levendigheid aan. Het stadhuis ligt aan haren linkeroever en verstrekte informatie Ommen tot eer.

Ommen is een hoogst fatsoenlijk landstadje. Er resideren twee burgemeesters voor stad en ambt, die tevens als secretarissen de ordonnantiën in schrift stellen, een kantonrechter en zijn griffier, een controleur voor de binnendienst, twee of wellicht drie ontvangers, twee dominees, twee of drie doctoren, een schoolonderwijzer, die ook vreemde talen doet, en vele burgerlijke notabelen, die ene aangename conversatie denkbaar maken. De beau-monde is er echter niet talrijk, en andere plaatsen konden wel een contingent tot ene meer gelijke verhouding leveren. De gordijntjes waren al dichtgeschoven, en dit is toch een sprekend bewijs, dat er geen dames achter zijn. Tegenover het stadhuis zagen wij met blijdschap een paar spionnetjes, een teken van beschaving en warme belangstelling in de gaanden en de komenden. Lees meer »

Reageren »

5 mei 2022

Antieke Koetsentocht in Ommen trekt veel bekijks

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    136 keer gelezen.

OMMEN – Na twee jaar mocht het weer: de antieke koetsentocht in Ommen.

 Anton Wolters mende met zijn paard een oude groentekar.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Koetsentocht 2022

De mooiste bewaarde rijtuigen in vol ornaat waren weer op straat. Het was donderdag 5 mei 2022 dan ook een dag die oude tijden liet herleven. Molenaar Anton Wolters, groot liefhebber van paarden en oude koetsen, mende met zijn paard een oude groentekar.

Bevrijdingsdag
Traditioneel houdt de Koetsenvereniging op Bevrijdingsdag een koetsentocht. In tegenstelling tot andere jaren was de deelname niet groot, maar dat mocht de pret niet drukken. Bovendien deed een gezelschap mee op oude historische fietsen en gestoken in klederdracht van het Historisch Rijwielmuseum. En of dat nog niet genoeg was werd de tocht ook nog eens vergezeld van een aantal oude trekkers.

Defilé
Bij het Historisch Museum was dit keer de defilé waar de koetsen met imposante paarden en koetsiers met hun gasten voorreden. Het publiek genoot van de mooie dingen uit vroegere tijden. Ook de familie Nixey uit Engeland en burgemeester Hans Vroomen behoorden tot de passagiers.

Bron: Harry Woertink – 5 mei 2022

Reageren »

5 mei 2022

14 mei Nationale Molendag – Ommer molens open

Categorie: Harry Woertink, Molens.    117 keer gelezen.

OMMEN – Op zaterdag 14 mei is het weer feest in Molenland. Door heel Nederland zijn molens open voor publiek.

 Molen De Lelie bakt pannenkoeken op de Nationale Molendag.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Nationale molendag

Ook in Ommen draaien de molens bij voldoende wind en zijn de hele dag opengesteld om te laten ontdekken hoe mooi en bijzonder de Nederlandse molens zijn. Het gaat om de volgende molens: De Lelie aan het Molenpad, de Besthmenermolen aan de Hammerweg, de Konijnenbeltsmolen aan de Zwolseweg en molen Den Oordt bij het vernieuwde Historisch Centrum. Een ensemble van muziekvereniging Soli Deo Gloria laat zaterdag bij enkele molens blaasmuziek horen. Molen De Lelie bakt voor lekkerbekken pannenkoeken van eigen meel.

Beeldbepalend
Molens zijn beeldbepalend voor Nederland en werden eeuwenlang gebruikt voor onder meer het malen van graan, het zagen van hout, het slaan van olie uit zaden en het maken van papier. Als gevolg van de technische ontwikkeling verdwenen molens vanaf het eind van de 19e eeuw steeds meer uit beeld en werden gesloopt. Er zijn nog ruim 900 molens gebleven en gerestaureerd en nog steeds te bewonderen.

De Lelie
Molenaar Anton Wolters is als beroepsmolenaar sinds 1983 aan de Lelie verbonden. Als ambachtelijk korenmolenaar maalt hij verschillende soorten meel voor bakkers, reformen en particulieren. “Met een windmolen kun je pas echt goed meel malen. Dat is wat anders als een computergestuurde machine, waar geen vinger aan te pas komt”, legt molenaar Anton Wolters uit “Het meel zoals dat op een molen gemalen wordt komt ambachtelijk tot stand. Dat bakt voor de bakker ook veel beter. Daar komen geen broodverbeteraars of rijsmiddelen aan te pas. Het meel is een puur natuurproduct, zonder toevoeging van conserveringsmiddelen. Als het bij de basis goed gaat, dan ligt hier een stukje kwaliteit waar de natuur en het milieu wel bij varen maar wel betaalbaar zijn” weet Wolters.

Bron: Harry Woertink – 5 mei 2022

Reageren »

4 mei 2022

Dodenherdenking Ommen: “Veiligheid, vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend”

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    160 keer gelezen.

Op diverse plaatsen in Ommen is op 4 mei op gedenkwaardige wijze stil gestaan bij de slachtoffers die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog waar ook ter wereld zijn omgekomen door oorlogsgeweld of terreur. De herdenkingen werden druk bezocht.

 Burgemeester Hans Vroomen legt hier met zijn vrouw bloemen bij het “Kamp Erika monument” op de Besthmenerberg.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Dodenherdenking 2022

Na eerder op de dag herdenkingen gehouden te hebben bij de oorlogsgraven aan de Hardenbergerweg en op de Joodse begraafplaats werd aan het eind van de middag stil gestaan bij het bij het monument op de Besthmenerberg. ’s Avonds trok de herdenking bij het bij het gemeentehuis veel belangstelling.

Kamp Erika
Bij het monument op de Besthmenerberg, dat herinnert aan het gevangenkamp Erika, waren toespraken en gedichten, gevolgd door het zingen van het Wilhelmus. Ook was hier een bloemlegging met een defilé langs het vernieuwde monument. Aan de herdenking bij het gemeentehuis werkten kinderen mee van basisscholen Het Palet en de Johan Seckelschool. Verder scoutingroep Van Pallandt, het Ommer mannenkoor en muziekvereniging Crescendo.

In deze tijd realiseren we ons weer hoe kwetsbaar en belangrijk vrede, veiligheid en vrijheid zijn”, aldus burgemeester Hans Vroomen in zijn speech. “Des te meer reden om vandaag stil te zijn bij de strijd die is geleverd voor die waarden, om hen die vielen voor onze vrijheid te gedenken voor hun offer”. Dat veiligheid, vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn, bewijst volgens Vroomen de oorlog in Oekraïne waardoor in Lemele momenteel 150 vluchtelingen worden opgevangen.

71 namen
Tijdens de herdenking werden de 71 namen van Ommenaren voorgelezen die door oorlogshandelingen tijdens- en na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Op het graf van verzetsheld Frits Iordens op landgoed Eerde legden vertegenwoordigers van De Darde Klokke bloemen. Enkele herdenkingen in Ommen zijn op film vastgelegd door de Amsterdamse Filmstichting. Dit op initiatief voor Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en het Nationaal 4 mei comité. Hierbij waren rollen weggelegd voor Corine Aalvanger, Marith Mellema en Harry Woertink. Wanneer de film te zien is, is nog niet bekend.

Bron: Harry Woertink – 4 mei 2022

Reageren »